Παρασκευή
14 / 06 / 2024
6 Νέα Άρθρα

Συνεδρίασε, την περασμένη εβδομάδα, μετά από πρωτοβουλία της Α.Κ.Ε., το προεδρείο του Συλλόγου Αττικής και Κυκλάδων. Τη συνεδρίαση απασχόλησαν, μεταξύ άλλων,  τα παρακάτω θέματα :

·        Το κτίριο μεταστέγασης του ΚΕΒΕΙΣ 
·        Το πρόσφατο επεισόδιο στη Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας 
·        Η συνάντηση του Συλλόγου με την διοίκηση της Α.Α.Δ.Ε.
·        Πολιτιστικές Δράσεις

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 29.6.23, μετά από μεγάλη καθυστέρηση και συνεχείς μεταθέσεις, η συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας με τη Διοίκηση της ΑΑΔΕ. Μια συνάντηση μάλλον αντιπαραγωγική, λόγω και της πληθώρας των θεμάτων που τέθηκαν (ως αποτέλεσμα βέβαια των όλο και πιο σπάνιων συναντήσεων με τη Διοίκηση), αλλά και αποκαλυπτική για τις προθέσεις της Διοίκησης αναφορικά με το μέλλον των υπηρεσιών μας και τη θέση των εργαζομένων σε αυτές. Μια ακόμα όμως συνάντηση που επιβεβαίωσε την αδυναμία (ή καλύτερα απροθυμία)  της Ομοσπονδίας να παρέμβει ουσιαστικά και να επηρεάσει τις εξελίξεις, συνεχίζοντας επί της ουσίας το ρόλο του παρατηρητή και του καταγραφέα (στην καλύτερη περίπτωση) των εξελίξεων. Εξελίξεις που αφορούν τόσο τα εργασιακά μας ζητήματα όσο και τη δομή των υπηρεσιών μας.

  Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15.6.23 συνάντηση της Ομοσπονδίας και του Συλλόγου Εφοριακών Αττικής και Κυκλάδων με τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, αρμόδιο για τα ζήτημα των κτιρίων της ΑΑΔΕ, με αποκλειστικό θέμα συζήτησης αυτό των μεταστεγάσεων.

Η στέγαση – μεταστέγαση των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, αποτελούσε πάντα ένα ''γκρίζο τοπίο'' για τους εργαζόμενους. Όχι μόνο γιατί επι σειρά ετών πλανάται η διαρκής ‘’προοπτική’’ της μεταστέγασης. Όχι μόνο γιατί αρκετοί συνάδελφοι στην Αττική βρίσκονται επι σειρά ετών σε διαρκή μετακόμιση. Όχι μόνο γιατί κτίρια που πρόσφατα επιλέχθηκαν και μεταστεγάστηκαν υπηρεσίες (…θα επανέλθουμε σ’ αυτό) είναι μάλλον ακατάλληλα. Όχι μόνο γιατί τα κτίρια που φαίνεται να καταλήγει η ΑΑΔΕ για τις νέες μεταστεγάσεις (ΚΕΒΕΙΣ, Κεντρικές Υπηρεσίες κλπ) φαίνεται να μην καλύπτουν ακόμα και τις προϋποθέσεις που οι ίδιες οι διακηρύξεις προβλέπουν.

Περισσότερα Άρθρα …