Κυριακή
10 / 12 / 2023
5 Νέα Άρθρα

Όπως είναι γνωστό, ολόκληρη η ακίνητη περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου πέρασε με τους μνημονιακούς νόμους στην κυριότητα του υπερταμείου και υποθηκεύτηκε για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους. Εξαιρέθηκαν μόνο Αιγιαλοί, παραλίες και παρόχθιες εκτάσεις, υδρότοποι, περιοχές Ramsar, περιοχές Natura, αρχαιολογικοί χώροι και οι αμιγώς δασικές εκτάσεις.

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 11.07.23 το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Συλλόγου Αττικής και Κυκλάδων, το οποίο - εκτός των άλλων - προχώρησε σε αντικατάσταση μελών του μετά από αντίστοιχες παραιτήσεις. Συγκεκριμένα μετά την παραίτηση του προέδρου του Δ.Σ. (λόγω συνταξιοδότησης) τη θέση του (η οποία βάσει των εκλογικών αποτελεσμάτων ανήκει στη ΔΑΚΕ) ανέλαβε η συναδέλφισσα Σκορδά Ειρήνη. Αντίστοιχα στη θέση του Ταμία του Συλλόγου εκλέχθηκε ο συνάδελφος Γανέλης Ευστάθιος.

Συνεδρίασε, την περασμένη εβδομάδα, μετά από πρωτοβουλία της Α.Κ.Ε., το προεδρείο του Συλλόγου Αττικής και Κυκλάδων. Τη συνεδρίαση απασχόλησαν, μεταξύ άλλων,  τα παρακάτω θέματα :

·        Το κτίριο μεταστέγασης του ΚΕΒΕΙΣ 
·        Το πρόσφατο επεισόδιο στη Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας 
·        Η συνάντηση του Συλλόγου με την διοίκηση της Α.Α.Δ.Ε.
·        Πολιτιστικές Δράσεις

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 29.6.23, μετά από μεγάλη καθυστέρηση και συνεχείς μεταθέσεις, η συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας με τη Διοίκηση της ΑΑΔΕ. Μια συνάντηση μάλλον αντιπαραγωγική, λόγω και της πληθώρας των θεμάτων που τέθηκαν (ως αποτέλεσμα βέβαια των όλο και πιο σπάνιων συναντήσεων με τη Διοίκηση), αλλά και αποκαλυπτική για τις προθέσεις της Διοίκησης αναφορικά με το μέλλον των υπηρεσιών μας και τη θέση των εργαζομένων σε αυτές. Μια ακόμα όμως συνάντηση που επιβεβαίωσε την αδυναμία (ή καλύτερα απροθυμία)  της Ομοσπονδίας να παρέμβει ουσιαστικά και να επηρεάσει τις εξελίξεις, συνεχίζοντας επί της ουσίας το ρόλο του παρατηρητή και του καταγραφέα (στην καλύτερη περίπτωση) των εξελίξεων. Εξελίξεις που αφορούν τόσο τα εργασιακά μας ζητήματα όσο και τη δομή των υπηρεσιών μας.

  Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15.6.23 συνάντηση της Ομοσπονδίας και του Συλλόγου Εφοριακών Αττικής και Κυκλάδων με τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, αρμόδιο για τα ζήτημα των κτιρίων της ΑΑΔΕ, με αποκλειστικό θέμα συζήτησης αυτό των μεταστεγάσεων.

Περισσότερα Άρθρα …