Τετάρτη
29 / 05 / 2024
4 Νέα Άρθρα

WELCOME TO... ΑΑΔΕ COLLEGE

Στυλ Γραμμάτων
  • ΠΙΟ ΜΙΚΡΑ ΜΙΚΡΑ ΜΕΣΑΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΑ
  • ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ Helvetica Segoe Georgia Times

Ακολούθησε το δικό σου μονοπάτι σταδιοδρομίας (career path)

Γίνε Βοηθός Ελεγκτή και Ελεγκτής στην ΑΑΔΕ

Η διαδικασία είναι απλή… και τα βήματα συγκεκριμένα

  • Πρέπει να δώσεις εξετάσεις για να αποκτήσεις τον απαιτούμενο (και συναφή με το αντικείμενο) τίτλο σπουδών.
  • Πρέπει να δώσεις εξετάσεις για να αποκτήσεις (τον επίσης συναφή με το αντικείμενο και συνήθως απαραίτητο) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
  • Πρέπει να δώσεις εξετάσεις και να πετύχεις στο Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, σε ύλη που είναι (… επίσης) συναφής με το αντικείμενο των υπηρεσιών μας.
  • Στη συνέχεια πρέπει να φοιτήσεις στη ΦΟΤΑ για 9 μήνες και στο τέλος να δώσεις εξετάσεις (προκειμένου να οριστικοποιηθεί η πρόσληψή σου στην ΑΑΔΕ) σε ύλη συναφή με το αντικείμενο των υπηρεσιών μας.
  • Στη συνέχεια (με βάση τη νέα κανονιστική) για να γίνεις Βοηθός Ελεγκτή ή Ελεγκτής, πρέπει να δώσεις εξετάσεις και να πετύχεις σε νέα Γραπτή Δοκιμασία, προκειμένου να αποδειχθεί η συνάφεια των γνώσεών σου με το αντικείμενο των υπηρεσιών μας.
  • Και αφού πετύχεις και σ’ αυτές τις εξετάσεις, επανέρχεσαι στη ΦΟΤΑ για ΝΕΑ εκπαίδευση στο αντικείμενο.

Δεν τελειώνουμε όμως εκεί…

  • Για να τοποθετηθεί τελικά σε ΠΘΕ Ελεγκτή ή Βοηθού Ελεγκτή, πρέπει να δώσεις ΞΑΝΑ εξετάσεις (σε αυτά που διδάχτηκες στη ΦΟΤΑ) με βάση επιτυχίας το 75%. Με βαθμό 74% και κάτω, δεν τοποθετείσαι στο περίγραμμα, παρότι έχει πετύχει στο σχετικό διαγωνισμό !!!

Ταυτόχρονα…

  • Θα πρέπει θα αξιολογείσαι (με τη… γνωστή διαδικασία) και για δύο συνεχή έτη πρέπει να έχεις αξιολόγηση άνω του 85%, γιατί σε διαφορετική περίπτωση, όλα τα παραπάνω δεν αρκούν για να τοποθετηθεί κάποιος σε θέση εργασίας ειδικής βαρύτητας. Το με τι κριτήρια αξιολογείσαι και ποιοι είναι οι… ‘’αξιολογητές’’ (και πως αυτοί τοποθετούνται) είναι κάτι που δεν σε αφορά...

Εξάλλου το career path έχει σημασία!!!