Τετάρτη
29 / 05 / 2024
4 Νέα Άρθρα

Οι Κανονιστικές Πράξεις της ΑΑΔΕ. Προπέτασμα καπνού… στην Αδιαφάνεια και την Πολυδιάσπαση

Στυλ Γραμμάτων
  • ΠΙΟ ΜΙΚΡΑ ΜΙΚΡΑ ΜΕΣΑΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΑ
  • ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ Helvetica Segoe Georgia Times
Στις 5.4.23 δόθηκαν στη δημοσιότητα – διαβούλευση οι προβλεπόμενες απ’ το νόμο του Μισθολογίου Κανονιστικές, για τη στελέχωση των Θέσεων Εργασίας Ειδικής Βαρύτητας (ΘΕΕΒ) και τις  μετακινήσεις των εργαζομένων εντός των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ. Μετά από δύο χρόνια ‘’μαγειρέματος’’ των Κανονιστικών  – χρόνος αρκετός για πολλών ειδών ‘’τακτοποιήσεις’’ – η ηγεσία της ΑΑΔΕ καταθέτει ένα σχέδιο (σε υποτιθέμενη διαβούλευση) το οποίο έρχεται επί της ουσίας να προσθέσει ένα ακόμα λιθαράκι στην πλήρη κατηγοριοποίηση του κλάδου, αλλά και στο ‘’ξέπλυμα’’ αδιαφανών διαδικασιών στη στελέχωση θέσεων και τις μετακινήσεις υπαλλήλων.
Στελέχωση των ΘΕΕΒ

·  Εισάγει, μάλλον ως προπέτασμα καπνού, την καθιέρωση των γραπτών (…επαναλαμβανόμενων) εξετάσεων για τη στελέχωση των ΘΕΕΒ. Την ίδια βέβαια στιγμή καθιερώνουν το… αντικειμενικό κριτήριο της ‘’συνέντευξης’’, αλλά και της ‘’ειδικής διαδικασίας επιλογής’’ για τη στελέχωση ΘΕΕΒ,  εξασφαλίζοντας μάλιστα στους επιλεγέντες… δια βίου παραμονή σε αυτά.
·  Επικαλούνται (… μάλλον υποκριτικά) τη χρήση γραπτών διαγωνισμών για τη στελέχωση των ΘΕΕΒ, ως απόδειξη διαφάνειας και αξιοκρατίας, τη στιγμή που διατηρούν μια απολύτως αδιαφανή διαδικασία επιλογής προϊσταμένων. Προϊστάμενοι οι οποίοι – εκτός των άλλων – με την αξιολόγησή τους καθορίζουν τόσο το δικαίωμα κάποιου να λάβει μέρος στο Γραπτό Διαγωνισμό, όσο και την πορεία που θα έχει εντός της ΘΕΕΒ. Όσο για το γεγονός ότι θα προβλέπονται αυστηρότερες διαδικασίες και φίλτρα για τη στελέχωση θέσεων ‘’υφισταμένων’’, παρά προϊσταμένων… αυτά συμβαίνουν μόνο στο ‘’Σουλτανάτο’’ της ΑΑΔΕ.
·  Η σαφής αναφορά της Κανονιστικής στην ανάγκη κατοχής των προβλεπόμενων προσόντων για κάθε ΠΘΕ, καθιστά ξεκάθαρο ότι για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν θα αρκεί μόνο η γνώση του αντικειμένου. Τα προβλεπόμενα ‘’φίλτρα’’ προκειμένου να έχει δικαίωμα κάποιος να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό για μια ΘΕΕΒ, αλλά και ο πεπερασμένος αριθμός αυτών, καθιστούν σαφές ότι ένα μεγάλο μέρος του κλάδου αποκλείεται ουσιαστικά απ’ τη δυνατότητα διεκδίκησης αυτών.
·  Σε περίπτωση αναδιοργανώσεων, συγχωνεύσεων κλπ που πιθανόν οδηγήσουν στη μεταφορά υφιστάμενων ΘΕΕΒ (π.χ. συγχωνεύσεις στην περιφέρεια), οι συνάδελφοι που κατέχουν τις συγκεκριμένες θέσεις θα πρέπει να μετακινηθούν στις νέες υπηρεσίες (που διατηρούν ΘΕΕΒ), ‘’εάν επιθυμούν να παραμείνουν στο συγκεκριμένο Περίγραμμα’’, όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε.
· Επικαλούνται (υποκριτικά) τη  διαφάνεια της Γραπτής Δοκιμασίας, ενώ την ίδια στιγμή, όπως επίσημα ενημέρωσαν τις Ομοσπονδίες, σχεδιάζουν τη θεσμοθέτηση επιπλέον ΘΕΕΒ, στις Κεντρικές Υπηρεσίες, οι οποίες θα στελεχώνονται με αδιαφανείς διαδικασίες και σε μια σαφή προσπάθεια να ικανοποιήσουν – όχι κάποιες ‘’ανάγκες’’ των υπηρεσιών -  αλλά πιέσεις ημετέρων και αυλικών της Διοίκησης.

Κανονιστική για τις Μετακινήσεις – Μεταθέσεις εντός της ΑΑΔΕ

Η κανονιστική για τις μετακινήσεις εντός των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, εισάγει το σύστημα των μεταθέσεων με τη χρήση Μοριακού Συστήματος. Διαδικασία η οποία προβλέπεται να πραγματοποιείται δυο φορές κάθε έτος με βάση συγκεκριμένες προκηρύξεις που θα εκδίδονται. Ένα μέτρο το οποίο θα μπορούσε να έχει θετικό πρόσημο αν δεν το υπονόμευε η ίδια κανονιστική, με προβλέψεις που η ίδια περιέχει.

Και για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι…

Ø  Οι προκηρύξεις που θα εκδίδονται για τη μετακίνηση μέσω του Μοριακού Συστήματος με την τακτική διαδικασίας κινητικότητας, δεν θα περιλαμβάνουν το σύνολο των κενών Οργανικών Θέσεων σε μια υπηρεσία, αλλά όσες – και για όποιους λόγους – η Διοίκηση επιθυμεί να στελεχώσει. 

Ø  Παράλληλα και εκτός της παραπάνω διαδικασίας, θα ‘’τρέχουν’’ και άλλοι τρόποι μετακίνησης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Μετακινήσεις μέσω διαδικασιών ‘’εκδήλωσης ενδιαφέροντος’’, μετακινήσεις για ‘’έκτακτες ανάγκες’’, μετακινήσεις λόγω σύστασης νέων υπηρεσιών κλπ. Πρόκειται επί της ουσίας για διαδικασίες που θα ακυρώνουν το όποιο Μοριακό Σύστημα, αφού οι θέσεις που θα προκηρύσσονται μέσω αυτού θα είναι ελάχιστες και το πλήθος των μετακινήσεων θα γίνεται με τη σημερινή… γνωστή διαδικασία.

Ø  Η προτεινόμενη Κανονιστική αποκλείει απ’ το δικαίωμα συμμετοχής στο Μοριακό Σύστημα Μετακινήσεων (μέσω της τακτικής κινητικότητας) όσους συναδέλφους προέρχονται από υπηρεσίες με στελέχωση κάτω του  65%. Πρόβλεψη η οποία δημιουργεί ‘’εγκλωβισμένους’’ συναδέλφους, οι οποίοι στερούνται (με ευθύνη της υπηρεσίας) το αυτονόητο δικαίωμα της αίτησης μετακίνησης.

Ø  Την ίδια στιγμή… η δέσμευση αυτή του ‘’65%’’ και των ‘’υποστελεχωμένων υπηρεσιών’’, δεν αφορά - δεσμεύει τη Διοίκηση (!!!) και τους υπαλλήλους που αυτή, με τα ‘’δικά της κριτήρια’’, επιλέγει να μετακινήσει για ‘’υπηρεσιακές’’ ή άλλες ανάγκες με την έκτακτη διαδικασία κινητικότητας. 

Ø  Επιπλέον… σε περίπτωση προκήρυξης θέσεων προς στελέχωση για τις οποίες όμως δεν προκύπτει εκδήλωση ενδιαφέροντος, η κανονιστική προβλέπει τη βίαιη μετακίνηση υπαλλήλων, ακόμα και εκτός νομού και για διάρκεια μέχρι ενός έτους. 

Rotation 

Στις κανονιστικές που δημοσιοποιήθηκαν προβλέπεται rotation για τους συναδέλφους των Τελωνείων και όσους υπαλλήλους υπηρετούν στην ίδια θέση για πάνω από 6 χρόνια. Στην ενημέρωση των Ομοσπονδιών απ’ την υπηρεσιακή ηγεσία της ΑΑΔΕ, αφέθηκε ανοικτό (χωρίς να δοθούν επιπλέον στοιχεία) το να υπάρξει στο μέλλον αντίστοιχη διαδικασία και για τον κλάδο των εφοριακών.  

Αγαπητοί/ες  Συνάδελφοι/σσες
Είναι προφανές ότι η εφαρμογή διατάξεων του νόμου για το Μισθολόγιο, τα Περιγράμματα θέσης και την Αξιολόγηση, ταυτόχρονα με την επιτάχυνση των διαδικασιών συρρίκνωσης των υπηρεσιών μας, οδηγούν με ταχύτατους ρυθμούς στην πλήρη αποσάθρωση του κλάδου, τη διαρκή σαλαμοποίηση του και τη δημιουργία συνθηκών κανιβαλισμού στις υπηρεσίες μας. Καταστάσεις απ’ τις οποίες κανείς, σε όποιο ΠΘΕ ή ΘΕΕΒ και αν τοποθετηθεί δεν πρόκειται να βγει αλώβητος.  Στον πυρήνα άλλωστε της ΑΑΔΕ και του τρόπου λειτουργίας αυτής, είναι η διαρκής επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων, η καθημερινή αύξηση της εντατικοποίησης της εργασίας, ο αυταρχισμός, οι ‘’απειλές’’ και οι διαρκείς ‘’αξιολογήσεις’’.  

Τα Συνδικαλιστικά μας Όργανα και ιδιαίτερα οι παρατάξεις που άναψαν το ‘’πράσινο φως’’ στο νόμο του Μισθολογίου και όσα αυτός περιελάμβανε (πέραν των μισθολογικών) οφείλουν – έστω και τώρα – να επαναπροσδιορίσουν τη θέση τους. Οι ευθύνες τους για την αποδοχή όλων όσων δρομολογούνται και επηρεάζουν την καθημερινότητα, αλλά και υπονομεύουν το μέλλον χιλιάδων συναδέλφων, είναι μεγάλες. Ο ρόλος των Συνδικαλιστικών μας οργάνων πρέπει να είναι η υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων που εκπροσωπούν και όχι το… ‘’σερβίρισμα’’ των κυβερνητικών και εργοδοτικών επιλογών. Ως ΑΚΕ θεωρούμε επιβεβλημένη και αυτονόητη την ανάγκη για άμεση συνεδρίαση των Συνδικαλιστικών Οργάνων του κλάδου και τη λήψη αποφάσεων μπροστά στα δεδομένα που και οι προωθούμενες κανονιστικές διαμορφώνουν. 

Απρίλιος  2023

Αυτόνομη Κίνηση Εφοριακών