Παρασκευή
14 / 06 / 2024
6 Νέα Άρθρα

Γενικό Συμβούλιο ΠΟΕ ΔΟY (13.10.23) - Ενημέρωση Part 3

Στυλ Γραμμάτων
  • ΠΙΟ ΜΙΚΡΑ ΜΙΚΡΑ ΜΕΣΑΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΑ
  • ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ Helvetica Segoe Georgia Times
Μεταστέγαση υπηρεσιών της ΑΑΔΕ – Επιλογή κτιρίων
Στη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου τέθηκε το ζήτημα της μεταστέγασης των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ στην Αττική και συγκεκριμένα αυτή του ΚΕΒΕΙΣ και των Κεντρικών Υπηρεσιών στο Athens Heart.

ΚΕΒΕΙΣ

Για το ΚΕΒΕΙΣ και προσπαθώντας να αποφύγει τις ευθύνες της για την αδράνεια που επέδειξε όλο το προηγούμενο διάστημα, η πλειοψηφία της Ομοσπονδίας διατύπωσε το (…νέο) αφήγημα ότι το ζήτημα δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων της (!!!) και ότι με το θέμα έπρεπε να ασχοληθεί ο Σύλλογος. Όταν το αφήγημα της ‘’μη ευθύνης’’… κατέρρευσε με πάταγο, οι ίδιοι ισχυρίστηκαν ότι δεν υπήρχαν προτάσεις (!!!) για τον τρόπο αντίδρασης, κάτι που επίσης απέχει πολύ απ την πραγματικότητα.

Η ΑΚΕ (…και όχι μόνο η ΑΚΕ) εγκαίρως είχαν διατυπώσει προτάσεις για πρωτοβουλίες που έπρεπε να ληφθούν, προκειμένου να μπλοκαριστεί η μετακίνηση στο ΚΕΒΕΙΣ. Προτάσεις οι οποίες έβρισκαν απέναντι τους την πλειοψηφία (ΔΑΚΕ – ΔΗΣΣΥΕ) τόσο στην Ομοσπονδία, όσο και στο Σύλλογο. Μια πλειοψηφία η οποία μετέφερε συνεχώς στο… μέλλον τις όποιες αποφάσεις και ταυτόχρονα καλλιεργούσε την εικόνα ότι η μεταστέγαση στο ΚΕΒΕΙΣ δεν θα γίνει ή στη χειρότερη θα πάει πολύ αργότερα.

ATHENS HEART (Κεντρικές Υπηρεσίες)

Για την επικείμενη (τους επόμενους μήνες) μεταστέγαση των κεντρικών υπηρεσιών στο κτίριο της οδού Πειραιώς στον Ταύρο, η ΑΚΕ κατέθεσε επίσης συγκεκριμένη πρόταση και πλάνο κινήσεων – ενεργειών, προκειμένου να σταματήσει η διαδικασία και να αναζητηθεί κατάλληλο και αν είναι δυνατόν, δημόσιο κτίριο για τη στέγαση των υπηρεσιών μας. Ενέργειες οι οποίες θα πρέπει να ξεκινήσουν ΤΩΡΑ προκειμένου να μη βρεθούμε προ τετελεσμένων, όπως συμβαίνει με το ΚΕΒΕΙΣ, περιοριζόμενοι απλά στον εκ των υστέρων επιμερισμό των ευθυνών.

Η πρόταση της ΑΚΕ έθετε το ζήτημα της ανάδειξης του κόστους ενοικίασης του κτιρίου (υπερβαίνει κατά πολύ το άθροισμα των ενοικίων των κτιρίων που στεγάζονται σήμερα οι προς μεταφορά υπηρεσίες), τα ζητήματα της πρόσβασης, το πρόβλημα της στάθμευσης, το γεγονός ότι η ιδιοκτήτρια κρατά τις θέσεις στάθμευσης για ενοικίαση, την καταλληλότητα ενός κτιρίου που σχεδιάστηκε για εμπορικό κέντρο κλπ. Η ΑΚΕ με την πρότασή της τόνιζε επίσης την ανάγκη να αναζητηθούν όλοι οι σχετικοί με το κτίριο φάκελοι (πολεοδομία, κτηματική κλπ) και να εκτιμηθεί το περιεχόμενό τους με τη βοήθεια τεχνικού συμβούλου.

Η πρόταση της ΑΚΕ, που βασίστηκε στη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στο παρελθόν (…με επιτυχία) στην υπόθεση του Κεράνης, έτυχε της στήριξης των παρατάξεων ΔΑΣ, ΑΣΚΙ και ΣΑΣ, αλλά όχι φυσικά της πλειοψηφίας της Ομοσπονδίας (ΔΑΚΕ και ΔΗΣΣΥΕ). Η απάντησή – άρνησή τους δεν βασίστηκε στο αστείο επιχείρημα ότι το θέμα …’’δεν είναι αρμοδιότητα της Ομοσπονδίας’’, αλλά στη λογική … ‘’να το ξαναδούμε’’ …. ‘’να βρούμε πρώτα στοιχεία’’ … ‘’να μη δεσμευτούμε με μια απόφαση’’’ κλπ. Ακριβώς οι ίδιες απαντήσεις που ακούγαμε και για το κτίριο του ΚΕΒΕΙΣ, μέχρι φυσικά που έγινε η μεταστέγαση.    

Ακολουθεί η πρόταση της Αυτόνομης Κίνησης Εφοριακών, όπως κατατέθηκε στο Γενικό Συμβούλιο στις 13.10.2013:

"ΑΚΕ (Αυτόνομη Κίνηση Εφοριακών)

Σχέδιο Απόφασης

Μεταστέγαση Υπηρεσιών

Η εν εξελίξει διαδικασία μεταστέγασης υπηρεσιών μας στο ΚΕΒΕΙΣ, φέρνει στην επιφάνεια προβλήματα, ιδιαίτερα ως προς την πρόσβαση, το χρόνο μετάβασης σε αυτό κλπ, που εγκαίρως είχαμε επισημάνει, αλλά που δυστυχώς αγνοήθηκαν απ’ τη Διοίκηση.

Αντίστοιχα και σε κάποιες πτυχές πιο σοβαρά, είναι τα ερωτήματα που προκύπτουν για τη σχεδιαζόμενη μετακίνηση όλων των κεντρικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ σε κτίριο επί της οδού Πειραιώς. Ερωτήματα τα οποία τέθηκαν σε συναντήσεις με την ηγεσία της ΑΑΔΕ και τα οποία είτε δεν απαντήθηκαν στην ουσία τους, είτε δηλώθηκε ακόμα και άγνοια.

Ερωτήματα που αφορούν:

1.       Την τήρηση των κανόνων που η διακήρυξη προέβλεπε

2.       Τους όρους της συγκεκριμένης διακήρυξης και την τήρηση ενιαίων – με αντίστοιχες διακηρύξεις – κανόνων και προϋποθέσεων.

3.       Την ανταπόκριση - συμμετοχή ενδιαφερόμενων για τη μίσθωση ακινήτου, πέραν αυτού που τελικά επιλέχθηκε.

4.       Την εξάντληση των δυνατοτήτων αναζήτησης δημόσιου κτιρίου για τη στέγαση των υπηρεσιών.

5.       Το κόστος μίσθωσης του ακινήτου, σε συνάρτηση μάλιστα με την αξία του, όπως αυτή αποτυπώθηκε δημόσια με αφορμή την πρόσφατη διαδικασία αλλαγής του ιδιοκτησιακού του καθεστώτος.

6.       Την καταλληλότητα ενός κτιρίου το οποίο δεν οικοδομήθηκε προκειμένου να καλύψει ανάγκες και απαιτήσεις γραφείων.

7.       Τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό και τη δυνατότητα στάθμευσης.

8.       Το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των θέσεων στάθμευσης, που βρίσκονται στο υπόγεια του κτιρίου, δεν παραχωρούνται στην ΑΑΔΕ, αλλά παρακρατούνται απ’ την ιδιοκτήτρια του κτιρίου για ενοικίαση.

Με βάση τα παραπάνω και δεδομένου του ιδιαίτερα θολού τοπίου που αφορά τη διαδικασία μεταστέγασης των υπηρεσιών μας, το Γενικό Συμβούλιο αποφασίζει:

Ø  Να καλέσει την ηγεσία της ΑΑΔΕ και την Πολιτική ‘Ηγεσία να προχωρήσουν σε αναστολή όλων των διαδικασιών μεταστέγασης των Κεντρικών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.

Ø  Να καλέσει την ηγεσία της ΑΑΔΕ και την Πολιτική Ηγεσία να δώσουν πειστικές απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα.

Ø  Να διατυπώσει τα παραπάνω ερωτήματα με δημόσιο τρόπο, με Δελτία Τύπου, Συνέντευξη Τύπου κλπ, δεδομένης της ευθύνης μας ως συνδικαλιστικό όργανο να υπερασπιστούμε, πέραν των άμεσων συμφερόντων όσων εκπροσωπούμε και το δημόσιο συμφέρον.

Ø  Να εξαντλήσει όλα τα διαθέσιμα νομικά εργαλεία, προκειμένου να αναστείλει τις διαδικασίες μεταστέγασης, μέχρι την ανεύρεση κατάλληλου και αν είναι εφικτό, δημόσιου κτιρίου.

Ø  Αναζήτηση όλων των φακέλων που σχετίζονται με το προς μεταστέγαση κτίριο (πολεοδομία, κτηματική κλπ) με τη συνδρομή – για την αξιολόγηση αυτών - τεχνικού συμβούλου.

Ø  Να πραγματοποιήσει εντός του Νοεμβρίου παράσταση διαμαρτυρίας (στην Καρ. Σερβίας) με αίτημα την αναστολή των διαδικασιών μεταστέγασης.

Ø  Εξουσιοδότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής για περαιτέρω πρωτοβουλίες και δράσεις."