Κυριακή
16 / 06 / 2024
4 Νέα Άρθρα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Στυλ Γραμμάτων
  • ΠΙΟ ΜΙΚΡΑ ΜΙΚΡΑ ΜΕΣΑΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΑ
  • ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ Helvetica Segoe Georgia Times

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 13/03/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΤΗΣ Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΛΑΡΙΣΑ


Ο Σύλλογος Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. του Ν. Λάρισας διαμαρτύρεται καθώς θεωρεί ότι η από 13/03/2018 εκδοθείσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ενίσχυση της Υποδιεύθυνσης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης με έδρα τη Λάρισα - η οποία σημειωτέον απευθύνεται, κατά τρόπο αδικαιολόγητο, ανεξήγητο και ακατανόητο, αποκλειστικά προς τους υπαλλήλους της Α΄ και Β΄ Δ.Ο.Υ. Λάρισας - συνιστά μία άκρως αρνητική και άκαιρη εξέλιξη που οδηγεί στην περαιτέρω αποδυνάμωση των δύο Δ.Ο.Υ. του Νομού μας, που στην παρούσα φάση έχουν, όσο ποτέ άλλοτε, ανάγκη από ενίσχυση του στελεχιακού τους δυναμικού.


Πραγματικά διερωτόμαστε, αν μοναδικός σκοπός της συγκεκριμένης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι, αποκλειστικά και μόνο η ενίσχυση της συγκεκριμένης Υποδιεύθυνσης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης - και όχι η παράλληλη αποδυνάμωση της Α΄ και Β΄Δ.Ο.Υ. Λάρισας προκειμένου να εξυπηρετηθεί και να προωθηθεί το προτεινόμενο σχέδιο συγχώνευσής τους -, γιατί η συγκεκριμένη Πρόσκληση δεν απευθύνθηκε, ως έπρεπε, στους απανταχού συναδέλφους όλης της Επικράτειας και περιόρισε το δικαίωμα υποβολής Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μόνο στους υπηρετούντες στην Α΄ και Β΄Δ.Ο.Υ. Λάρισας;


Ο Σύλλογος Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. Νομού Λάρισας ζητά από τη Διοίκηση να προβεί στην άμεση αναστολή κάθε ενέργειας που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, όπως αυτή έχει τεθεί, και, δικαιολογημένα, εμμένει στη θέση του για την ανάγκη διατήρησης των δύο Δ.Ο.Υ. του Νομού μας με το σύνολο των 190 οργανικών τους θέσεων. Μία θέση, η οποία, όπως ήδη έχουμε επισημάνει, ενισχύεται μετά και από την πρόσφατη τραγική εξέλιξη της ολοσχερούς καταστροφής της Β΄Δ.Ο.Υ. Λάρισας και του αρχειακού της υλικού, λαμβάνοντας υπόψη και τον επιπρόσθετο όγκο εργασίας που αυτή συνεπάγεται.


Πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους ότι ο θεμιτός στόχος πάταξης της φοροδιαφυγής εξυπηρετείται μόνον μέσα από την ενίσχυση, την επαρκή στελέχωση και την αναβάθμιση των υπηρεσιών και των λειτουργιών της Φορολογικής Διοίκησης και του ελεγκτικού μηχανισμού και όχι μέσα από την ευκαιριακή και πρόχειρα σχεδιασμένη αναδιοργάνωση των υπηρεσιών τους, με πρόσχημα την αναδιάταξη του μη επαρκούς υφιστάμενου στελεχιακού δυναμικού τους.


Για το λόγο αυτό, ζητούμε από τη Διοίκηση να μην προχωρήσει σε άστοχες και άκαιρες ενέργειες που συρρικνώνουν το ενεργό στελεχιακό δυναμικό των δύο Δ.Ο.Υ. του Νομού μας και, επιδεικνύοντας τον ίδιο ζήλο που επέδειξε για την ενίσχυση της τοπικής υπηρεσίας της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., να προβεί όσο το δυνατόν πιο άμεσα σε πλήρωση όσων εκ των
190 συνολικά οργανικών θέσεων των δύο Δ.Ο.Υ. του Νομού Λάρισας έχουν απομείνει ή θα απομείνουν κενές είτε α) διευκολύνοντας με ενέργειες αρμοδιότητάς της την ικανοποίηση ενδεχόμενων αιτημάτων συναδέλφων που επιθυμούν να μετατεθούν ή να μετακινηθούν προς αυτές είτε β) προγραμματίζοντας εγκαίρως και εσπευσμένα τις απαραίτητες προσλήψεις προσωπικού.


Τέλος, για ακόμη μία φορά, επισημαίνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν πρόκειται να συναινέσουμε σε καμία ενέργεια που ωθεί τις εξελίξεις προς τη συγχώνευση των δύο απαραίτητων Δ.Ο.Υ. του Νομού μας με περαιτέρω, μάλιστα, μείωση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, καθώς θεωρούμε ότι η υλοποίηση μίας τέτοιας συγχώνευσης θα οδηγήσει α) στη φυσική εξόντωση των λιγοστών υπαλλήλων, που θα κληθούν να επωμισθούν ένα δυσβάσταχτο όγκο εργασίας που ξεπερνά τις δυνάμεις τους, β) στην υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους συμπολίτες μας, οι οποίοι είναι βέβαιο ότι θα υποστούν τεράστια ταλαιπωρία προκειμένου να καταφέρουν να εξυπηρετηθούν από τις υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης του Νομού μας και γ)στη διακινδύνευση, αν όχι στη βέβαιη αποτυχία, της είσπραξης των δημοσίων εσόδων και της επίτευξης της τιθέμενης, αυξημένης για το 2018, στοχοθεσίας.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΤΣΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                           ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

Για να εκτυπώσετε την Ανακοίνωση - Καταγγελία πατήστε εδώ .