Τετάρτη
24 / 07 / 2024
2 Νέα Άρθρα

Και συμβασιούχοι στην ΑΑΔΕ;

Στυλ Γραμμάτων
  • ΠΙΟ ΜΙΚΡΑ ΜΙΚΡΑ ΜΕΣΑΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΑ
  • ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ Helvetica Segoe Georgia Times

Στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε απ’ την Κυβέρνηση στη Βουλή με τίτλο "Ρυθμίσεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση", προβλέπονται και συγκεκριμένες ρυθμίσεις που αφορούν τη λειτουργία της ΑΑΔΕ και συγκεκριμένα τη στελέχωση αυτής με νέο προσωπικό, ιδιαίτερα στον κλάδο των Τελωνειακών, για την κάλυψη, όπως το κείμενο αναφέρει, αυξημένων αναγκών που θα προκύψουν απ’ το BREXIT.

Συγκεκριμένα στο κείμενο του Σχεδίου Νόμου που από 3.1.2020 έχει κατατεθεί στη Βουλή, με την υπογραφή και του Υπουργού Οικονομικών, προβλέπεται:

  1. Η μετάταξη, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, 190 υπαλλήλων από άλλους φορείς του Δημοσίου.
  2. Η πρόσληψη 150 υπαλλήλων, απ’ τους επιλαχόντες της προκήρυξης 1Γ/2017.
  3. Η πρόσληψη μέσω προκήρυξης στην οποία θα προχωρήσει το ΑΣΕΠ, 270 υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων.

Το νομοσχέδιο όμως δεν περιορίζεται μόνο στις παραπάνω προβλέψεις...

Μέσω της έκθεσης του Γενικού Λογιστηρίου και της Ειδικής Έκθεσης (με την υπογραφή του Σταϊκούρα), τα οποία αποτελούν σώμα του νομοσχεδίου, προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης στην ΑΑΔΕ εργαζομένων με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου και συγκεκριμένα με 18 μήνες συμβάσεις, εφόσον όπως αναφέρει αποδειχθεί χρονοβόρα η διαδικασία μετάταξης ή πρόσληψης μόνιμων υπαλλήλων!!!.

Πρόκειται για μια σαφή προσπάθεια - εκμεταλλευόμενοι τις επικαλούμενες αυξημένες ανάγκες λόγω BREXIT - να εισάγουν στις φορολογικές και τελωνειακές υπηρεσίες νέες μορφές εργασιακών σχέσεων, οι οποίες έρχονται να προστεθούν στις προσπάθειες δημιουργίας και διαφορετικών μισθολογικών καθεστώτων για τους ήδη υπηρετούντες μόνιμους υπαλλήλους.

Αξίζει μάλιστα να επισημανθεί ότι η πρόβλεψη αυτή έρχεται σε αντίθεση με τη δέσμευση τόσο της Ηγεσίας της ΑΑΔΕ, όσο και της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΟΙΚ, ότι δεν θα περιλαμβάνονταν στην προωθούμενη νομοθετική ρύθμιση δυνατότητα πρόσληψης στις Φορολογικές και Τελωνειακές υπηρεσίες εργαζομένων με συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου, κάτι όμως που δεν αποτελεί έκπληξη αν λάβουμε υπόψιν μας ότι δεν είναι πρώτη φορά που οι δεσμεύσεις τόσο της Ηγεσίας της ΑΑΔΕ όσο και της Πολιτικής ηγεσίας είναι κενές περιεχομένου.

Τέλος…

Στο σχέδιο νόμου υπάρχει σαφής αναφορά για τη διατήρηση της προσωπικής διαφοράς που λαμβάνουν - απ την υπηρεσία προέλευσής τους - όσοι υπάλληλοι μεταταχθούν στην ΑΑΔΕ, με τα ερωτήματα που προκύπτουν να είναι εύλογα…

  1. Πως είναι δυνατόν σε μια ενιαία νομοθετική πρωτοβουλία, να αναγνωρίζεται το καθεστώς της προσωπικής διαφοράς για μέρος αυτών που θα έρθουν στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και για άλλους να μην υφίσταται; Με άλλα λόγια πως είναι δυνατόν για υπαλλήλους που θα προσληφθούν είτε με το νέο διαγωνισμό, είτε ως επιλαχόντες της 1Γ να μην υφίσταται η προσωπική διαφορά, ενώ για συναδέλφους που θα έρθουν με μετάταξη να υφίσταται (και σωστά φυσικά);
  2. Πως είναι δυνατόν η Κυβέρνηση να αναγνωρίζει (και σωστά) το καθεστώς της Προσωπικής Διαφοράς για τους νεοεισερχόμενους με μετάταξη συναδέλφους και να μην το αναγνωρίσει για 600 περίπου υπηρετούντες εδώ και μήνες συναδέλφους οι οποίοι εργάζονται στις υπηρεσίες μας ή βρίσκονται στο στάδιο της εκπαίδευσης στη Φορολογική Ακαδημία (καλύπτοντας μάλιστα από την τσέπη τους και τα έξοδα διαμονής τους στην Αθήνας);
  3. Πως απαντά η ηγεσία του ΥΠΟΙΚ στο γεγονός ότι συνάδελφοί μας που μετατάχθηκαν στις υπηρεσίες μας το προηγούμενο διάστημα, δεν μεταφέρανε τυχόν προσωπική διαφορά που λάμβαναν στις υπηρεσίες προέλευσής τους, κάτι που προβλέπεται με σαφήνεια στο προωθούμενο κείμενο;

Εν αναμονή της άμεσης (θέλουμε να πιστεύουμε) ενεργοποίησης των Ομοσπονδιών του ΥΠΟΙΚ….

Δείτε:

Tην Έκθεση του ΓΛΚ

Την Ειδική Έκθεση

Το Σχέδιο Νόμου