Τετάρτη
24 / 07 / 2024
2 Νέα Άρθρα

Δημόσιο: Αυτά είναι τα νέα κριτήρια για την επιλογή προϊσταμένων

Στυλ Γραμμάτων
  • ΠΙΟ ΜΙΚΡΑ ΜΙΚΡΑ ΜΕΣΑΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΑ
  • ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ Helvetica Segoe Georgia Times

Ειδικό ρόλο στην επιλογή προϊσταμένων θα αποκτήσει βάσει των νέων παρεμβάσεων η συνέντευξη των υποψηφίων σε ειδική επιτροπή.

της Ροββά Κατερίνας

Πηγή: Τα ΝΕΑ

Αλλαγές στα κριτήρια επιλογής των προϊσταμένων στο Δημόσιο προωθεί το υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με πληροφορίες των «ΝΕΩΝ», το υπουργείο προχωρά στην ισοστάθμιση της εργασιακής εμπειρίας με τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων ανατρέποντας τα σημερινά δεδομένα που πριμοδοτούν τους τίτλους σπουδών. Η νομοθετική παρέμβαση, μέσω της οποίας θα κατοχυρωθούν οι προωθούμενες αλλαγές, αναμένεται να παρουσιαστεί τις επόμενες ημέρες.

Στόχος του υπουργείου είναι να εξισορροπηθεί η κατανομή των μορίων ώστε όλοι οι υποψήφιοι, τόσο εκείνοι που διαθέτουν μακρά εργασιακή εμπειρία όσο και οι έχοντες πλούσια τυπικά προσόντα, να φτάνουν στο τελικό στάδιο της συνέντευξης. Με το υπάρχον σύστημα οι παλαιότεροι υπάλληλοι συνήθως αποκλείονται από το στάδιο αυτό καθώς η πολυετής εμπειρία στο εργασιακό τους αντικείμενο υπολογίζεται με μικρότερο συντελεστή.

Μεταβατική φάση

Σύμφωνα με πληροφορίες των «ΝΕΩΝ», μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου η εργασιακή εμπειρία θα προσμετράται για την επιλογή προϊσταμένων κατά 33%, τα τυπικά προσόντα επίσης κατά 33% και η συνέντευξη στην αρμόδια επιτροπή κατά 34%, ενώ σήμερα η στάθμιση διαμορφώνεται ως εξής: κατά 40% λαμβάνονται υπόψη τα τυπικά προσόντα, κατά 25% η εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο εργασίας και κατά 35% η συνέντευξη. Όλα αυτά θα ισχύουν κατά τη μεταβατική φάση, δηλαδή μέχρι να ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων.

Οταν περατωθεί η διαδικασία αξιολόγησης, κάτι που αναμένεται να έχει γίνει σε περίπου ένα έως ενάμισι έτος από σήμερα, για την επιλογή διοικητικών στελεχών θα συνυπολογίζονται και οι κρίσεις που θα έχουν προκύψει από αυτήν. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, στην επόμενη φάση θα συνυπολογίζονται ισότιμα και τα τέσσερα δεδομένα - εργασιακή εμπειρία, τυπικά προσόντα, συνέντευξη, αξιολόγηση - ενώ σε επίπεδο διευθυντή και γενικού διευθυντή θα μειώνεται ο συντελεστής της αξιολόγησης και θα αυξάνεται αυτός της συνέντευξης. Ειδικό ρόλο στην επιλογή προϊσταμένων θα αποκτήσει βάσει των νέων παρεμβάσεων η συνέντευξη των υποψηφίων σε ειδική επιτροπή. Επιδιώκοντας να διασφαλίσει τη διαφάνεια στη λειτουργία της επιτροπής το υπουργείο Εσωτερικών αφαιρεί από τη σύνθεσή της τα πολιτικά πρόσωπα - τον γενικό γραμματέα του υπουργείου - και προσθέτει τον υπηρεσιακό γενικό γραμματέα, ο οποίος επιλέγεται μέσω ΑΣΕΠ.

Ρυθμίσεις

Ενα στίγμα των νέων ρυθμίσεων που θα εφαρμοστούν για τη στελέχωση των επιτελικών θέσεων του Δημοσίου είχε δώσει ο υπουργός Εσωτερικών την περασμένη Τετάρτη μιλώντας σε ημερίδα της Εταιρείας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων για το επιτελικό κράτος. «Οφείλει κανείς να παίρνει υπόψη του τόσο την επαγγελματική εμπειρία όσο και τα εκπαιδευτικά προσόντα και τη συνεχή προσπάθεια των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης να βελτιώνονται» είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο Τάκης Θεοδωρικάκος επισημαίνοντας ότι ελήφθησαν υπόψη αρκετές διαφορετικές ιδέες και σκέψεις για το πώς μπορεί να προωθηθεί στην πράξη η αξιοκρατία.

Παράλληλα είχε κάνει λόγο για ανάγκη ανάδειξης «των καλύτερων» στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης σε θέσεις ευθύνης» σημειώνοντας ότι η αξιοκρατία - η οποία πρέπει να συνδέεται με την καινοτομία, την ευρηματικότητα, τη δημιουργικότητα - αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την είσοδο της χώρας στην ανάπτυξη. «Για τον λόγο αυτό προωθούμε νομοθετική πρωτοβουλία, άμεσα συνδεόμενη με τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και τη συνταγματική αρχή της αξιοκρατίας, με την οποία επιδιώκουμε να ρυθμίσουμε το υφιστάμενο σύστημα επιλογής προϊσταμένων» είπε.

«Όλα τα στελέχη σε θέσεις ευθύνης οφείλουν να λειτουργούν σε υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, τόσο σε σχέση με την εσωτερική λειτουργία της υπηρεσίας όσο και με την αλληλεπίδραση με την κοινωνία, και να στοχεύουν σε συνεχή αναβάθμιση του επιπέδου των εργαζομένων μέσω της επιμόρφωσης, της αξιολόγησης και της επιβράβευσης, βασιζόμενοι στις αρχές της καλής διακυβέρνησης και της χρηστής διοίκησης».
Αλλαγές αναμένεται να θεσμοθετηθούν, σε ορίζοντα πέντε μηνών, και στον Νόμο 2190, τον περίφημο Νόμο Πεπονή, που εισήγαγε το ΑΣΕΠ  το 1994. Παράγοντες του υπουργείου θεωρούν εμβληματικό τον νόμο καθώς «καθιέρωσε την αντικειμενικότητα για τις προσλήψεις στο Δημόσιο», όμως διαπιστώνουν ότι απαιτείται επιτάχυνση των διαδικασιών που αυτός προβλέπει. Οπως επισημαίνουν, από τη στιγμή που αποφασίζεται η προκήρυξη νέων θέσεων μέχρι την τοποθέτηση του επιτυχόντα υπαλλήλου στο εργασιακό του πόστο μπορεί να μεσολαβήσει χρονικό διάστημα ακόμη και δυόμισι ετών. Στόχος του υπουργείου είναι η διαδικασία να συρρικνωθεί χρονικά κατά τουλάχιστον 50%, γεγονός που θα επιχειρηθεί μέσω αλλαγών στην οργανωτική δομή του ΑΣΕΠ.

 

Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 85 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα όπως ισχύουν:

Άρθρο 85

 

Κριτήρια επιλογής προϊσταμένων

 

1. Για την επιλογή προϊσταμένων λαμβάνονται υπόψη τέσσερις (4) ομάδες κριτηρίων:

 

α) Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων επαγγελματικής κατάρτισης,

 

β) μοριοδότηση βάσει εργασιακής εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης,

 

γ) μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης και

 

δ) μοριοδότηση βάσει συνέντευξης.

 

2. Για την τελική μοριοδότηση ο συνολικός αριθμός των μορίων κάθε κατηγορίας πολλαπλασιάζεται με τον εξής συντελεστή, ανά θέση ευθύνης:

 

α) Για τη θέση προϊσταμένου Τμήματος με συντελεστή βαρύτητας:

 

40 % για την ομάδα κριτηρίων (α),

20% για την ομάδα κριτηρίων (β),

20% για την ομάδα κριτηρίων (γ) και

20% για την ομάδα κριτηρίων (δ).

 

β) Για τη θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης με συντελεστή βαρύτητας:

 

35% για την ομάδα κριτηρίων (α),

20% για την ομάδα κριτηρίων (β),

20% για την ομάδα κριτηρίων (γ) και

25% για την ομάδα κριτηρίων (δ).

 

γ) Για τη θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης με συντελεστή βαρύτητας:

 

30% για την ομάδα κριτηρίων (α),

20% για την ομάδα κριτηρίων (β),

20% για την ομάδα κριτηρίων (γ) και

30% για την ομάδα κριτηρίων (δ).