Με ''ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ''... εξαφανίζονται οι Ελεγκτικές Εταιρείες

Στυλ Γραμμάτων
  • ΠΙΟ ΜΙΚΡΑ ΜΙΚΡΑ ΜΕΣΑΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΑ
  • ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ Helvetica Segoe Georgia Times

Σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ των νέων συναδέλφων προχώρησε η ΑΑΔΕ.

Οι υπηρεσίες ενημερώνονται για το νέο ΟΔΗΓΟ, στον οποίο δεν υπάρχει το επίμαχο σημείο, όπου έκανε λόγο για ανάθεση έργου των Δικαστικών Τμημάτων σε Ελεγκτικές και Δικηγορικές Εταιρείες.

Αυτό φυσικά δεν ‘’κουκουλώνει’’ το όλο ζήτημα, αφού αυτό που αποτυπώθηκε αρχικά στον ΟΔΗΓΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και στάλθηκε στις υπηρεσίες μας, είναι αυτό που ο νόμος προβλέπει (δηλαδή την εκχώρηση αντικειμένων σε Ελεγκτικές) και το οποίο με διάφορους τρόπους η ηγεσία της ΑΑΔΕ προσπαθεί να αποκρύψει…

Και συγκεκριμένα….

‘’Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί, προκειμένου να εντοπιστούν περιουσιακά στοιχεία των υπόχρεων ή συνυπόχρεων προσώπων και να
διασφαλιστεί η είσπραξη των δημοσίων εσόδων, να ανατίθεται η έρευνα σε
ελεγκτικές εταιρείες ή δικηγόρους ή δικηγορικά γραφεία ή κοινοπραξίες
αυτών’’.
παρ. 9 του άρθρου 18 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α 180/22-8-2011). ). Έναρξη ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 71 του ίδιου νόμου, από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 22-8-2011.

 

Αυτό κατά συνέπεια που αποτυπώνεται στον ΑΡΧΙΚΟ ΟΔΗΓΟ της ΣΧΟΛΗΣ, δεν είναι τίποτα περισσότερο από αυτό που ο νόμος που ψηφίστηκε το 2011 (και δεν άλλαξε μέχρι σήμερα) προβλέπει. Φαίνεται όμως πως οι συνθήκες σιγά σιγά ωριμάζουν, προκειμένου και νέο κομμάτι της δουλειάς μας να δοθεί σε ιδιώτες…

Η πραγματικότητα λοιπόν είναι αυτή και τα όποια ‘’λάθη’’ σε κείμενα και οδηγούς που κυκλοφορούν, απλά την αναδεικνύουν… όπως αναδεικνύουν και της αναξιοπιστία της ηγεσίας της ΑΑΔΕ, η οποία με απειλές και ειρωνείες προσπαθεί να αποκρύψει απ’ τους εργαζόμενους την πραγματικότητα.

Δείτε τον ΑΡΧΙΚΟ ΟΔΗΓΟ

Δείτε την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

(Το επίμαχο σημείο … ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3, Σελ 18)