Κυριακή
19 / 05 / 2024
6 Νέα Άρθρα

ΚΟΥΙΖ…

Στυλ Γραμμάτων
  • ΠΙΟ ΜΙΚΡΑ ΜΙΚΡΑ ΜΕΣΑΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΑ
  • ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ Helvetica Segoe Georgia Times

Σε ποια υπηρεσία του Δημοσίου…

  • Τίθενται ηλικιακά όρια (ας πούμε… των 50 ετών) προκειμένου να στελεχωθεί μια νεοσυσταθείσα δομή;
  • Σε ποια υπηρεσία προτάσσονται τα εμφανισιακά χαρακτηριστικά για την επιλογή του προσωπικού και η διαδικασία επιλογής έχει τη μορφή… casting;
  • Σε ποια υπηρεσία η εκπαίδευση του προσωπικού ολοκληρώθηκε αλλά δεν οριστικοποιήθηκε η τελική επιλογή δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης τέθηκαν τα παραπάνω… κριτήρια - προσόντα επιλογής…
  • Σε ποια υπηρεσία οι εργαζόμενοι καλούνται να συμμετέχουν σε ένα δίωρο σεμινάριο, κατά τη διάρκεια του οποίου ενημερώνονται (χωρίς να ερωτηθούν) ότι αλλάζουν ουσιαστικά υπηρεσία;
  • Σε ποια υπηρεσία οι εργαζόμενοι ενημερώνονται την ημέρα της Πρωτομαγιάς, με εξωθεσμικές μάλιστα διαδικασίες (π.χ. με μηνύματα από άγνωστα σε αυτούς κινητά) για θέματα που αφορούν υπηρεσιακές τους ‘’υποχρεώσεις’’, αγνοώντας ακόμα και προγραμματισμένες άδειες ή άλλες υποχρεώσεις για τις οποίες η υπηρεσία τους είναι ενήμερη.
  • Σε ποια υπηρεσία η στελέχωση μια νέας δομής γίνεται χωρίς την έκδοση πρόσκλησης ενδιαφέροντος, και τη δημοσιοποίηση κριτηρίων, χρονοδιαγραμμάτων κλπ.

Λόγω της ευκολίας του ερωτήματος… δεν προβλέπεται ‘’ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΟΙΝΟΥ’’.