Παρασκευή
14 / 06 / 2024
6 Νέα Άρθρα

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., από κοινού με την ΠΟΣΕ-ΕΦΚΑ και τρεις υπηρετούντες Γενικούς Διευθυντές του e-ΕΦΚΑ άσκησε, μέσω της Νομικής της Συμβούλου, αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής (ασφαλιστικά μέτρα) ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, αμφισβητώντας μεταξύ άλλων, τη συνταγματικότητα της τοποθέτησης ιδιωτών στις κορυφαίες θέσεις της διοικητικής ιεραρχίας του e-ΕΦΚΑ.

Με αφορμή αίτηση προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους που κυκλοφορεί και σχετικές οδηγίες που δίνονται για υποβολή της μέχρι 31/12/2022, αναφορικά με την μη παραγραφή της αξίωσης από το ελληνικό Δημόσιο της μισθολογικής μας ωρίμανσης που πάγωσε το 2016-2017 με το ν. 4354/2015 (μισθολόγιο), επισημαίνουμε τα εξής:

Μετά από 2 χρόνια εφαρμογής των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας (Π.Θ.Ε.) και ενός έτους του Βαθμολογίου – Μισθολογίου της ΑΑΔΕ, έχει αναδειχθεί η ανάγκη αναθεώρησης των σχετικών Κανονιστικών Αποφάσεων της ΑΑΔΕ, για την διόρθωση εξόφθαλμων στρεβλώσεων & αδικιών που υπάρχουν σε βάρος εργαζομένων με τα ίδια τυπικά & ουσιαστικά προσόντα, αλλά με διαφορετικές αμοιβές.

Περισσότερα Άρθρα …