Κυριακή
03 / 03 / 2024
0 Νέα Άρθρα

ΠΟΕ - ΔΟΥ για την εγκύκλιο 44/2023 του ΕΦΚΑ που αφορά την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών

Στυλ Γραμμάτων
  • ΠΙΟ ΜΙΚΡΑ ΜΙΚΡΑ ΜΕΣΑΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΑ
  • ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ Helvetica Segoe Georgia Times
Αθήνα 27.12.2023
Αρ. Πρωτ.: 2331
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την εγκύκλιο 44/2023 στις 30/8/23 ο ΕΦΚΑ ενημέρωνε για την επιστροφή εισφορών ως αχρεωστήτως καταβληθέντα σε δημοσίους Υπαλλήλους, οι οποίες είχαν κρατηθεί ενώ δεν έπρεπε, βάσει των υφισταμένων διατάξεων για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017-31/12/2019.

Η ΠΟΕ-ΔΟΥ άμεσα όταν προέκυψε το θέμα επικοινώνησε με τις αρμόδιες Διευθύνσεις Μισθοδοσίας τόσο της ΑΑΔΕ όσο και του ΥΠΟΙΚ, οι οποίες Διευθύνσεις απάντησαν, ότι δεν υπάρχει θέμα τουλάχιστον μαζικά με τις δικές μας παρακρατήσεις, για παρακρατηθέντα ποσά που έχουν παρακρατηθεί λάθος και θα έπρεπε να επιστραφούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, όπως όριζε η παραπάνω εγκύκλιος. Αν υπάρξει κάποιο θέμα αυτό θα αφορά μεμονωμένη περίπτωση και αν κάποιος υπάλληλος διαπιστώσει κάτι λάθος να αναφερθεί στην Διεύθυνση Μισθοδοσίας.

Ως αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές νοούνται τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στον ΕΦΚΑ για οποιαδήποτε αιτία και για τα οποία βάσει της κείμενης νομοθεσίας δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής τους.

Σας ενημερώνουμε ενδεικτικά για περιπτώσεις για τις οποίες η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών χαρακτηρίζεται ως αχρεώστητη αποτελούν : η καταβολή εισφορών πέραν του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων εισφορών (πλαφόν), η καταβολή εισφορών για αποδοχές-τμήματα αποδοχών και για πρόσθετες αμοιβές-αποζημιώσεις, για τις οποίες ρητά προβλέπεται η μη καταβολή εισφορών, η καταβολή εισφορών πέραν της νόμιμης βάσης υπολογισμού, οι εισφορές που προκύπτουν ως υπερβάλλουσες των οφειλόμενών από μεταβολή του χρόνου ασφάλισης, των πακέτων κάλυψης ή τις ιδιότητες των ασφαλισμένων πριν την 1/1/93 (παλαιοί ασφαλισμένοι) ή μετά την 1/1/93 (νέοι ασφαλισμένοι) κλπ.

Η επιστροφή αφορά σε χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί υπέρ των κλάδων ασφάλισης του-ΕΦΚΑ, καθώς και σε χρηματικά ποσά που έχουν εισπραχθεί αχρεωστήτως από τον ΕΦΚΑ υπέρ του ΕΟΠΠΥ, του ΔΥΠΑ (τέως ΟΑΕΔ), καθώς και οποιουδήποτε άλλου φορέα για τον οποίο ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει οφειλές.

Κατόπιν των παραπάνω, όσοι συνάδελφοι διαπιστώσουν ότι υπάγονται σε κάποια από τις ανωτέρω περιπτώσεις και τους έχουν παρακρατηθεί χρήματα, ενώ δεν έπρεπε να προχωρήσουν στις απαιτούμενες ενέργειες.

* Για να δείτε την εγκύκλιο του e - ΕΦΚΑ με αριθμό 44 του 2023 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.