Τετάρτη
29 / 05 / 2024
4 Νέα Άρθρα

Επιστολή – Απάντηση των εργαζομένων στην επικείμενη παραγραφή χιλιάδων υποθέσεων

Στυλ Γραμμάτων
  • ΠΙΟ ΜΙΚΡΑ ΜΙΚΡΑ ΜΕΣΑΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΑ
  • ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ Helvetica Segoe Georgia Times

Με επιστολή της η Ομοσπονδία καλεί όλους τους συναδέλφους που εμπλέκονται στη διαδικασία εκκαθάρισης των Χιλιάδων Υποθέσεων που εστάλησαν στις υπηρεσίες μας τις τελευταίες ημέρες και οι οποίες παραγράφονται 31.12.19, να υπογράψουν την επισυναπτόμενη επιστολή και να την καταθέσουν στην υπηρεσία τους, λαμβάνοντας και τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου.

Η επιστολή επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι δεδομένου του χρόνου ανάθεσης των υποθέσεων, αλλά και του όγκου αυτών, η ευθύνη για την παραγραφή τους βαρύνει αποκλειστικά όσους έχουν την ευθύνη Διοίκησης των υπηρεσιών μας.

Ακολουθεί το κείμενο της ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ…

ΠΡΟΣ : Τον  Γενικό Διευθυντή Φορολογικής Διοίκησης κ. Ε. ΣΑΪΤΗ

ΚΟΙΝ:   1. Υπουργό Οικονομικών κ. Χ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ

                        2. Υφυπουργό Οικονομικών κ. Α.ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟ

                        3. Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γ. ΠΙΤΣΙΛΗ

 

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΤΙΘΕΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΔΕΑΦ Α 1174594 ΕΞ/17-12-2019 ΟΔΗΓΙΑ».

 

«Ενόψει της με αριθμ. πρ. ΔΕΑΦ Α 1174594 ΕΞ/17-12-2019 οδηγίας εκκαθάρισης αναδρομικών φορολογουμένων για τη χρήση του έτους 2013, επάγομαι τα ακόλουθα.

Επειδή ο Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας (ΔΚ) προβλέπει την υποχρέωση των υπαλλήλων να υπακούουν στις εντολές και οδηγίες των προϊσταμένων τους. Συγκεκριμένα, το άρθρο 25 του ΔΚ (Παράρτημα 1) ορίζει ότι «ο υπάλληλος οφείλει να υπακούει στις διαταγές των προϊσταμένων του» και μάλιστα, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, ακόμη και στην περίπτωση που θεωρεί την εντολή παράνομη. Σε αυτή την περίπτωση, ο υπάλληλος οφείλει, πριν την εκτέλεση της εντολής, να αναφέρει εγγράφως την αντίθετη γνώμη του.

Ο υπάλληλος δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη σύνταξη εγγράφου για θέμα της αρμοδιότητάς του, εφόσον διαταχθεί γι' αυτό από τους προϊσταμένους του. Αν διαφωνεί με το περιεχόμενο του εγγράφου, έχει τη δυνατότητα να διατυπώσει εγγράφως την αντίθετη γνώμη του. Με τον τρόπο αυτό απαλλάσσεται της ευθύνης, αλλά παραμένει υποχρεωμένος να συντάξει και προσυπογράψει το έγγραφο σύμφωνα με τις εντολές που έλαβε.

Επειδή, αν ο υπάλληλος αρνηθεί να υπακούσει στις εντολές του προϊσταμένου του, στοιχειοθετείται σε βάρος του πειθαρχικό παράπτωμα, που ανάλογα με τα συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά, μπορεί να είναι αυτό της άρνησης ή παρέλκυσης εκτέλεσης υπηρεσίας, της σοβαρής απείθειας ή και της παράβασης καθήκοντος (Παράρτημα 2, άρθρο 107 παρ. 1, περ. κ', θ' και γ' ΔΚ αντίστοιχα) και επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές. Συγκεκριμένα, τα δικαστήρια έχουν κρίνει ότι η επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων σε υπάλληλο που δεν ακολούθησε τις οδηγίες και εντολές των προϊσταμένων του δεν αποτελεί παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης και επομένως είναι νόμιμη η επιβολή των σχετικών κυρώσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω διατάξεων και της ερμηνείας τους, με το παρόν σας δηλώνω ότι θα συμμορφωθώ και θα υπακούσω και θα εκτελέσω προσηκόντως, ως οφείλω, την οδηγία περί εκκαθάρισης των αναδρομικών που έλαβαν οι φορολογούμενοι και αφορούν το έτος 2013 ενόψει της επικείμενης παραγραφής, με προθεσμία διεκπεραίωσης, έως τις 31-12-2019.

Ακολούθως όμως, διατυπώνω ρητά και ανενδοίαστα, την αντίθεσή μου με την εν λόγω οδηγία την οποία θεωρώ παράνομη και ανθρωπίνως ανέφικτη, δεδομένου ότι πρόκειται για πλήθος χιλιάδων υποθέσεων, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη το μείζονος σημασίας ελεγκτικό έργο, την απροσπέλαστη δυσκολία διαχείρισή των υποθέσεων, εξαιτίας του ανελαστικού και πρωτόγνωρα ελάχιστου χρόνου διεκπεραίωσης της εκκαθάρισης. Συγκεκριμένα, θεωρώ ότι η Υπηρεσία μου, υπέχει ευθύνη για το γεγονός ότι η εν λόγω οδηγία εξεδόθη στις 17-12-2019 και κατόπιν μας κοινοποιήθηκε σχεδόν στην εκπνοή της προθεσμίας παραγραφής, ήτοι στις 18-12-2019, καταλείποντας μας, μόλις έξι εργάσιμες ημέρες για την εκκαθάριση, τεράστιου όγκου υποθέσεων, παρά το γεγονός ότι το ζήτημα παραγραφής ήταν ήδη γνωστό σε εκείνη. Όφειλε λοιπόν, να είχε προβεί στη νόμιμη εντολή και οδηγία, ένα σεβαστό και εύλογο χρονικό διάστημα προ της συμπλήρωσης της παραγραφής και όχι μόλις έξι ημέρες πριν. Ως εκ τούτου, εξαιτίας της αμελούς συμπεριφοράς της Υπηρεσίας, θεωρώ ότι η ευθύνη της εκκαθάρισης μετακυλύεται σε εκείνη».

 

 

ΑΘΗΝΑ,      -12-2019

 

Ο/Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

 

 

Για να τυπώσετε την επιστολή ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Για να τυπώσετε την επιστολή – κάλεσμα της Ομοσπονδίας ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ