Σάββατο
02 / 12 / 2023
4 Νέα Άρθρα

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Στυλ Γραμμάτων
  • ΠΙΟ ΜΙΚΡΑ ΜΙΚΡΑ ΜΕΣΑΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΑ
  • ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ Helvetica Segoe Georgia Times

«ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ» ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ!

Η αναδιοργάνωση του στενού δημόσιου τομέα που θα επιτρέψει την ανακατανομή οργανικών θέσεων και τον προσδιορισμό του πλεονάζοντος προσωπικού ξεκινά από το υπουργείο Οικονομικών.


Η αναδιοργάνωση του στενού δημόσιου τομέα που θα επιτρέψει την ανακατανομή οργανικών θέσεων και τον προσδιορισμό του πλεονάζοντος προσωπικού ξεκινά από το υπουργείο Οικονομικών.

Χθες ο Ευάγγελος Βενιζέλος εξέδωσε υπουργική απόφαση για τη σύσταση στο υπουργείο Οικονομικών "Επιτροπής Αναδιοργάνωσης Υπηρεσιών" υπό τον γενικό γραμματέα Ηλία Πλασκοβίτη. Η Επιτροπή θα αναλάβει να ελέγξει την υφιστάμενη δομή του υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό ΝΠΔΔ, να εντοπίσει υπηρεσίες που δεν έχουν αντικείμενο και άλλες που έχουν ελλείψεις προσωπικού ή "υπεράριθμους" υπαλλήλους.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την απόφαση του κ. Βενιζέλου, έργο της Επιτροπής είναι "ο έλεγχος της υφιστάμενης οργανωτικής διάρθρωσης του υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ο εντοπισμός υπηρεσιακών μονάδων που έχουν περιορισμένο αντικείμενο αρμοδιοτήτων ή στις οποίες υπηρετεί προσωπικό που πλεονάζει ή ελλείπει σε σχέση με τις ασκούμενες από την υπηρεσιακή μονάδα αρμοδιότητες, και η ανακατανομή των οργανικών θέσεων ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες". Η Επιτροπή θα πρέπει να παραδώσει την εισήγησή της στον υπουργό Οικονομικών, προκειμένου μέχρι 31 Δεκεμβρίου να εκδοθεί η κοινή απόφαση των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών για την ανακατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού και τον προσδιορισμό, κατά κλάδο και κατηγορία, των τυχόν πλεοναζουσών οργανικών θέσεων.

πηγή: έθνος.gr

Για να διαβάσετε την σχετική Υπουργική Απόφαση πατήστε εδώ