ΔΥΟ "ΚΑΥΤΕΣ" ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΦΟΡΙΩΝ

Στυλ Γραμμάτων
  • ΠΙΟ ΜΙΚΡΑ ΜΙΚΡΑ ΜΕΣΑΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΑ
  • ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ Helvetica Segoe Georgia Times

 Ερώτηση προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών         

Θέμα: Μείωση της φορολογίας, πρόστιμα και κατάσχεση σκαφών όπως αυτά αναφέρονται στο προπαγανδιστικό σποτ της κυβέρνησης

Στο απολογιστικό-διαφημιστικό σποτ-βίντεο που κυκλοφόρησε η κυβέρνηση για τους 20 πρώτους μήνες απολογισμού του κυβερνητικού έργου, μεταξύ άλλων αναφέρεται:

α) Μείωση φορολογίας για εισοδήματα έως 40.000 ευρώ

β) Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και επιβολή προστίμων 3,4 δις ευρώ το 2010

γ) Κατάσχεση 555 σκαφών

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

• Πως μειώνεται η φορολογία για εισοδήματα μέχρι 40.000 ευρώ όταν στην πράξη η αύξηση της έμμεσης φορολογίας έχει επιβαρύνει σημαντικά τα φτωχά και μεσαία στρώματα; Λαμβάνοντας υπόψη την μείωση της άμεσης φορολογίας και την αύξηση της έμμεσης, μπορεί να καταθέσει παράδειγμα για την συνολική φορολογική επιβάρυνση που έχει υποστεί πολίτης με εισόδημα 39.000 ευρώ; Ποίο είναι το τελικό αποτέλεσμα;

• Τι ποσό έχει εισπραχθεί μέχρι τις 31-5-2011 από τα φορολογικά πρόστιμα ύψους 3,4 δις ευρώ που επιβλήθηκαν;

• Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες πλειστηριασμού για τα 555 σκάφη αναψυχής που αναφέρεται ότι έχουν κατασχεθεί; Εάν ναι, πότε θα ολοκληρωθούν ώστε να εισρεύσουν στο δημόσιο ταμείο τα ανάλογα έσοδα; Εάν όχι, για ποιο λόγο;

• Επειδή σύμφωνα με πληροφορίες του τύπου, ανάμεσα στους ιδιοκτήτες των κατασχεμένων σκαφών υπάρχουν πολιτικοί, δημοσιογράφοι, τραπεζίτες και άλλοι παράγοντες της οικονομικής ζωής της χώρας που πιθανόν να εμπλέκονται σε θέματα διαχείρισης δημοσίου χρήματος, προτίθεται να δώσει στην δημοσιότητα τον κατάλογο με τους ιδιοκτήτες των σκαφών αυτών;

                                                                       Ο ερωτών βουλευτής       8-6-2011

                                                                 Δημήτρης Παπαδημούλης

                                               

Ερώτηση προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: Μηχανοργάνωση των φορολογικών υπηρεσιών

Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες της Alpha Bank και της Εθνικής Τράπεζας η εμφανής φοροδιαφυγή και απώλεια εσόδων σε ετήσια βάση από το ΦΠΑ και τους φόρους εισοδήματος και περιουσίας παραμένει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα και μπορεί να υπερβαίνει ακόμα και τα 12 δισ. ευρώ. Το συμπέρασμα των μελετών είναι ότι με μια ικανοποιητική σταδιακή μείωση της φοροδιαφυγής μέχρι το 2014 θα επιτυγχάνονταν μείωση του ελλείμματος της τάξης του 3,5% του ΑΕΠ. Στα ίδια συμπεράσματα καταλήγει και η τελευταία έκθεση του ΔΝΤ (Πίνακας 10 σελ 47) όπου αναφέρεται ότι η διεύρυνση της φορολογικής βάσης και ο περιορισμός φοροδιαφυγής μπορεί να αποφέρει επιπλέον έσοδα μέχρι και 4% του ΑΕΠ. Η πλήρης μηχανοργάνωση των εφοριών και ο εξοπλισμός του φοροελεγκτικού μηχανισμού με ένα σύγχρονο πληροφορικό σύστημα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πάταξη της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Δυστυχώς όμως παρόλο που υπάρχει σε εξέλιξη εδώ και πάνω από 10 χρόνια το έργο του TAXIS η μηχανοργάνωση των εφοριών παραμένει στο μηδέν.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

• Πότε θα ολοκληρωθεί η πλήρης μηχανοργάνωση στις φορολογικές υπηρεσίες, όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη, ώστε όλες οι διαδικασίες που γίνονται σήμερα χειρόγραφα να πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά και χωρίς την φυσική παρουσία του πολίτη ή του λογιστή του;

• Υπάρχει σχετικό αναλυτικό χρονοδιάγραμμα; Ποιο είναι αυτό;

                                                              Ο ερωτών βουλευτής     1-6-2011

                                                          Δημήτρης Παπαδημούλης