Σάββατο
30 / 09 / 2023
4 Νέα Άρθρα

ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΕΩΝ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ!

Στυλ Γραμμάτων
  • ΠΙΟ ΜΙΚΡΑ ΜΙΚΡΑ ΜΕΣΑΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΑ
  • ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ Helvetica Segoe Georgia Times

ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΝΑ-ΕΝΑ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ!

ΕΦΟΡΙΕΣ Α.Ε ΕΝ ΟΨΕΙ!

Το πολυνομοσχέδιο, που κατέθεσε στη Βουλή χθες ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος, ανατρέπει τα έως τώρα δεδομένα φτάνοντας ακόμη και στην άρση του τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου έναντι των ιδιωτών.

Και ως τέτοιοι θεωρούνται οι ντετέκτιβ που θα προσλάβει το υπουργείο Οικονομικών, δηλαδή ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες, δικηγόροι, δικηγορικά γραφεία ή κοινοπραξίες αυτών, που για λογαριασμό του Δημοσίου θα διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των περιουσιακών στοιχείων φορολογούμενων ή συνυπόχρεων.

Η διάταξη προβλέπει τη «χορήγηση στοιχείων σε αναδόχους του υπουργείου Οικονομικών ή όσους εκτελούν βάσει συμβάσεως συγκεκριμένο έργο προς όφελος του Δημοσίου». Το ερώτημα είναι κατά πόσο η συγκεκριμένη διάταξη είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα.

Ο υπουργός Οικονομικών, ο οποίος δύο μέρες νωρίτερα δήλωνε ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε καμία περαίωση, τελικά υπέκυψε, αναβιώνοντας και διευρύνοντας την περαίωση του 2010 για χρήσεις μέχρι και το 2009 ακόμη και για μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Οι φορολογικές διατάξεις του πολυνομοσχεδίου αφορούν τα εξής:

1. Αναβιώνει, και μάλιστα διευρυμένη, η περαίωση. Οσοι δεν είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση, καθώς και όσοι εξαιρέθηκαν με ακαθάριστα έσοδα μέχρι 40 εκατ. ευρώ (από 20 εκατ. ευρώ που προέβλεπε ο περσινός νόμος) και μεγαλοϊδιοκτήτες με αξία περιουσίας άνω 400.00 ―, μπορούν τώρα να περαιώσουν τις ανέλεγκτες χρήσεις μέχρι και το 2009. Εχουν διορία μέχρι 31.10.2011 ή εντός πέντε ημερών στην περίπτωση που θα λάβουν σημείωμα για έλεγχο.

Ο περσινός νόμος προέβλεπε ελάχιστα ποσά φόρου ανά χρήση από 300 ευρώ για τηρούντες βιβλία Α' κατηγορίας και 500 ευρώ για Β' κατηγορίας και φτάνουν στα 700 ευρώ για Γ' κατηγορίας, ενώ για ελεύθερους επαγγελματίες ορίστηκαν σε 700 ευρώ για Β' κατηγορίας και 1.000 ευρώ για Γ' κατηγορίας. Με την υπαγωγή στη ρύθμιση προκαταβάλλεται το 20% της οφειλής και το υπόλοιπο εξοφλείται σε 6 δόσεις για ποσά μέχρι 5.000 ευρώ, 8 για 5.001-10.000 ευρώ, 12 για 10.001 -15.000 ευρώ, 18 για 15.001 -20.000 ευρώ και 24 για ποσά άνω των 20.000 ευρώ. Παρέχεται έκπτωση 10% σε εφάπαξ εξόφληση.

Χαριστική ευκαιρία

2. Νέα χαριστική ευκαιρία μέχρι τα τέλη μεθεπόμενου μήνα από την ψήφιση του νόμου για υποβολή αρχικών ή συμπληρωματικών δηλώσεων για εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέχρι και το 2010 και δεν δηλώθηκαν ή δηλώθηκαν ανακριβώς, χωρίς πρόσθετους φόρους και πρόστιμα.

Εκτός από το εισόδημα, εντάσσονται ΦΠΑ, αυτοτελώς φορολογούμενα εισοδήματα, φόρος υπεραξίας ακινήτων, φόροι μεταβίβασης ή αυτόματου υπερτιμήματος ή τέλος συναλλαγής ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κάθε είδους φόρο ή τέλος, για τις οποίες όμως υπολογίζεται πρόσθετος φόρος 10% αν η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι 31.12.2009 και 3% από 1.1.2010 και μετά. Σε εφάπαξ καταβολή δεν λογίζεται πρόσθετος φόρος.

3. Ερχονται μπιλιετάκια φόρου και πρόσθετου φόρου για όσους δεν είχαν δηλώσει τους τόκους από καταθέσεις στο εξωτερικό. Η εξόφληση γίνεται σε τρεις δόσεις, με ελάχιστο ποσό 300 ευρώ καθεμιά.

4. Και εκ των υστέρων απόσυρση για οχήματα μέχρι 2.000 κυβικά. Αν ένα όχημα εισαχθεί με κανονικό τέλος από την ισχύ της διάταξης και μετά, μπορεί μετέπειτα, εφ' όσον υπάρξει απόσυρση παλαιού οχήματος, να υπαχθεί στη ρύθμιση αυτή και να επιστραφεί η διαφορά του τέλους ταξινόμησης.

5. Παρατείνεται ένα χρόνο, μέχρι 31.12.2012, η παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών.

6. Κίνητρα δήλωσης των σκαφών αναψυχής που παρανόμως δηλώνονταν επαγγελματικά και απέφευγαν την πληρωμή φόρων (ΦΠΑ και ΕΦΚ). Η χαριστική ρύθμιση αφορά το μη καταλογισμό τελών εκπρόθεσμης καταβολής, προστίμων και προσαυξήσεων, εφ' όσον υποβληθεί αίτηση υπαγωγής μέχρι 30.9.2011 και εξοφληθούν εντός διμήνου εντός διμήνου ο ΦΠΑ του σκάφους και οι φόροι από καύσιμα, λιπαντικά και λοιπά εφόδια. Ως φορολογητέα αξία λογίζεται αυτή του τελωνισμού στην περίπτωση εισαγωγής ή η αρχική τιμή σε εισαγωγή μεταχειρισμένου, η οποία μειώνεται λόγω παλαιότητας. Με την υπαγωγή στη ρύθμιση δεν ασκείται ποινική δίωξη.

7. Δεν θα ξαναστείλουν εκκαθαριστικά σημειώματα Φόρου Ακίνητης Περιουσίας σε όσους δεν προκύπτει πληρωμή φόρου. Ο φορολογούμενος θα έχει εικόνα της περιουσιακής του κατάστασης από το δικτυακό τόπο του υπουργείου Οικονομικών.

8. Καταργούνται από 1.9.2011 οι διατάξεις περί κινήτρων εθελοντικής συμμόρφωσης, καθώς δεν απέδωσαν. *

πηγή: Ελευθεροτυπία