Παρασκευή
14 / 06 / 2024
6 Νέα Άρθρα

ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΤΑ ΔΙΒΕΕΤ ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ!

Στυλ Γραμμάτων
  • ΠΙΟ ΜΙΚΡΑ ΜΙΚΡΑ ΜΕΣΑΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΑ
  • ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ Helvetica Segoe Georgia Times

«ΚΙΝΕΖΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ» ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ!

Την κατάργηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των επιδομάτων των δημοσίων υπαλλήλων έχει δρομολογήσει η ακραία νεοφιλελεύθερη και επικίνδυνη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Μεταξύ των υπό κατάργηση επιδομάτων είναι φυσικά και τα ΔΙΒΕΕΤ.

Συγκεκριμένα, το οικονομικό επιτελείο ετοιμάζει την κατάργηση 100 επιδομάτων που ισχύουν στον δημόσιο τομέα μέσω του νέου μισθολογίου και την ενσωμάτωση ενός μικρού μέρους τους σ' ένα καινούριο επίδομα, που θα ονομάζεται επίδομα θέσης.

Στις προθέσεις της κυβέρνησης είναι η θέσπιση αυτού του επιδόματος θέσης που θα αντικαταστήσει όλα τα επιδόματα που λαμβάνουν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι, το οποίο θα διαφοροποιείται με κριτήρια την εκπαιδευτική βαθμίδα κάθε υπαλλήλου (Υποχρεωτική, Δευτεροβάθμια, Τεχνολογική ή Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση), το μισθολογικό κλιμάκιο και ενδεχομένως και τον βαθμό κάθε εργαζομένου.

Από τα 104 βασικά, ειδικά και κλαδικά επιδόματα που λαμβάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι θα καταργηθούν τα 100. Θα παραμείνουν μόνο η οικογενειακή παροχή, τα επιδόματα μεταπτυχιακών σπουδών και αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και τα επιδόματα εορτών και αδείας, τα οποία είναι ιδιαίτερα δύσκολο να ενσωματωθούν στο βασικό μισθολόγιο, ενώ θεσπίζεται ένα καινούργιο.


 

Ειδικότερα και σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, τα επιδόματα που διατηρούνται αλλά και το νέο που θεσπίζεται διαμορφώνονται ως εξής με βάσει την πρόταση του υπ. Οικονομικών:

1. Οικογενειακής παροχής. Το επίδομα αυτό ισχύει με τον ίδιο τρόπο για το γενικό και τα ειδικά μισθολόγια και περιλαμβάνει:

- Eπίδομα γάμου 35 ευρώ.

- Eπίδομα τέκνων 18-73 ευρώ ανά τέκνο.

Επίσης, το επίδομα γάμου προβλέπεται από τη Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας και ανέρχεται σε 10% επί του βασικού μισθού (74 ευρώ στην ΕΓΣΣΕ), ενώ σε κάποιες συλλογικές συμβάσεις προβλέπεται και επίδομα τέκνων. Το κυβερνητικό σχέδιο προβλέπει τη διατήρηση του επιδόματος, με πιθανή αναμόρφωση του ύψους της παροχής. Επίσης, προτείνεται η όποια μεταβολή γίνει να είναι οριζόντια σε γενικό και ειδικά μισθολόγια.

2. Επίδομα Μεταπτυχιακού και Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Σήμερα ανέρχεται σε: 75 ευρώ για διδακτορικό, 45 ευρώ για μεταπτυχιακό και 40 ευρώ για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Ισχύει με τον ίδιο τρόπο για το γενικό και τα ειδικά μισθολόγια, στα οποία επίσης αμείβεται με το ίδιο ποσό. Για το επίδομα αυτό το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει τρεις λύσεις:

- Παραμένει ως έχει, με πιθανή αναμόρφωση ποσού.

- Aμείβεται μόνον εφ' όσον απαιτείται για την κατάληψη της συγκεκριμένης θέσης, αλλά όχι για όλες τις θέσεις του ίδιου βαθμού.

- Δεν αμείβεται, αλλά λαμβάνεται υπόψη σε κάθε αξιολόγηση για προαγωγή με συγκεκριμένο αριθμό μορίων, οπότε δίνει μεγαλύτερη δυνατότητα προαγωγής - καριέρας.

3. Επίδομα εορτών αδείας. Σήμερα ανέρχεται σε 1.000 ευρώ ετησίως για το σύνολο των επιδομάτων αυτών και καταβάλλεται εφ' όσον οι αποδοχές σε δωδεκάμηνη βάση δεν υπερβαίνουν τις 3.000 ευρώ ανά μήνα. Προς το παρόν δεν υπάρχει σκέψη για αλλαγή του υφιστάμενου επιδόματος.

4. Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών. Σήμερα το επίδομα κυμαίνεται από 40 έως 50 ευρώ για τις προβληματικές, ενώ εάν πρόκειται για προβληματική και παραμεθόρια περιοχή, το επίδομα αυξάνεται στα 120 ευρώ. Προτείνεται το επίδομα να παραμείνει μόνο για νησιωτικές και ορεινές περιοχές με συγκεκριμένα πληθυσμιακά κριτήρια. Επίσης, θα εξεταστεί αν πρέπει να παραμείνει για παραμεθόριες περιοχές. Στην περίπτωση που αποφασιστεί η διατήρηση για τις παραμεθόριες, θα παρέχεται μόνον εφ' όσον δεν συντρέχουν λόγοι εντοπιότητας. Αντίθετα, η εντοπιότητα θα μοριοδοτείται στον διορισμό.

5. Επίδομα θέσης, το οποίο θα αντικαταστήσει όλα τα επιδόματα που θα καταργηθούν, αναπληρώνοντας μονάχα ένα μικρό τους μέρος.

Είναι προφανές λοιπόν ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ «ξαπλώνει» όλους τους δημοσίους υπαλλήλους στο κρεβάτι του μνημονιακού Προκρούστη. Οι περικοπές που θα γίνουν θα είναι αιματηρότατες και όποιος αντέξει: Ή η κυβέρνηση ή οι εργαζόμενοι. Και οι δύο πάντως δεν γίνεται να αντέξουν.