Κατατέθηκε στη Βουλή ο νέος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας

Στυλ Γραμμάτων
  • ΠΙΟ ΜΙΚΡΑ ΜΙΚΡΑ ΜΕΣΑΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΑ
  • ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ Helvetica Segoe Georgia Times
Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου με τίτλο:
"Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις - Συνταξιοδοτική διάταξη"

Μεταξύ άλλων διατάξεων υπάρχει άρθρο που αφορά άμεσα τις/τους συναδέλφισσες/συναδέλφους ελεγκτές.

Το ΑΡΘΡΟ 28 (ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ) που ορίζει ότι:

Η διάρκεια του φορολογικού ελέγχου ορίζεται σε έως ένα (1) έτος και δύναται να παραταθεί άπαξ κατά έξι (6) μήνες. Προϋπόθεση χορήγησης της παράτασης είναι η έναρξη της ελεγκτικής διαδικασίας εντός της αρχικής διάρκειας του φορολογικού ελέγχου. Περαιτέρω παράταση μέχρι έξι (6) ακόμη μήνες είναι δυνατή σε εξαιρετικές περιπτώσεις που αιτιολογούνται ειδικώς. Η διάρκεια του ελέγχου δεν αναστέλλει ούτε επιμηκύνει τον χρόνο παραγραφής. Αν από τον μέχρι τότε έλεγχο προκύψει πιθανότητα ποινικώς κολάσιμης φοροδιαφυγής, κατά τους αναφερόμενους ειδικότερους όρους, περί αδικήματος φοροδιαφυγής, επιτρέπεται, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, παράταση της διάρκειας του ελέγχου μέχρι οκτώ ακόμη μήνες, από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας.

Για να δείτε το σχέδιο νόμου ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.