Έκθεση των Δανειστών για την ΑΑΔΕ

Στυλ Γραμμάτων
  • ΠΙΟ ΜΙΚΡΑ ΜΙΚΡΑ ΜΕΣΑΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΑ
  • ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ Helvetica Segoe Georgia Times

Το www.eforiakoi.org φέρνει στη επιφάνεια έκθεση των ‘’θεσμών’’ για τη δημιουργία της ΑΑΔΕ και τα βήματα εξέλιξης αυτής. Έκθεση του Απριλίου του 2017 στην οποία αποτυπώνονται με σαφήνεια οι προθέσεις και τα σχέδια τους, πολλά εκ των οποίων βρίσκονται σε φάση υλοποίησης.

Χαρακτηριστικά σημεία τα οποία προκύπτουν από μια πρώτη ανάγνωση:

1. Η έκθεση επισημαίνει την ύπαρξη δυνατότητας – βούλησης για ’την επίτευξη περίπλοκων μεταρρυθμίσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα’’ !!!.

2. Επισημαίνει ότι απαιτείται ένα νέο κύμα μεταρρυθμίσεων προκειμένου να μετεξελιχθεί η ΑΑΔΕ σε ’φορέα υψηλής απόδοσης και υπόδειγμα για το Δημόσιο τομέα’’.

3. Απαιτείται η δημιουργία ενός ‘’νέου καθεστώτος’’ για τους Ανθρώπινους Πόρους (ΑΠ), για το οποίο αναφέρει μεταξύ άλλων…

  • Την ανάγκη δημιουργίας ενός συστήματος βαθμολογίου με βάση τις θέσεις, που θα αντιστοιχεί καθήκοντα με βαθμό και αποδοχές.

 

  • Πρόκειται (όπως αναφέρει) για μια ευαίσθητη και πολύπλοκη μεταρρύθμιση, η οποία θα αποκλίνει από προηγούμενες πολιτικές ανθρωπίνων πόρων του δημοσίου τομέα και θα έχει επιπτώσεις σε διάφορους τομείς: επιλογή, πρόσληψη, αξιολόγηση, προαγωγή, απονομή βαθμού, αποδοχές κλπ.

4. Μιλάει για την ανάγκη δημιουργίας ενός συστήματος αξιολόγησης και εξέλιξης που θα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην απόδοση του υπαλλήλου υποβαθμίζοντας την προϋπηρεσία και τα εκπαιδευτικά προσόντα.

5. Προτείνει να καταργηθεί ο έλεγχος από όλες τις ΔΟY και να συγκεντρωθεί σε λίγα εξειδικευμένα περιφερειακά κέντρα. Ο αριθμός των υπαλλήλων που θα πρέπει να απασχολούνται στα υπάρχοντα και τα νέα ελεγκτικά κέντρα θα πρέπει να φτάσει στο 20% τουλάχιστον των υπαλλήλων.

6. Να ενοποιηθεί η είσπραξη οφειλών σε ένα αριθμό περιφερειακών κέντρων και να διατεθεί σε αυτά τουλάχιστον το 10% του προσωπικού.

7. Μέχρι να ολοκληρωθεί η δημιουργία των περιφερειακών αυτών κέντρων, θα πρέπει να καταργηθεί η αυτονομία των προϊσταμένων των ΔΟY στην αναγκαστική είσπραξη και ο έλεγχος να μεταφερθεί εξ’ ολοκλήρου στην Κεντρική Υπηρεσία.

8. Παράλληλα με τη δημιουργία της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας θα πρέπει να αναζητηθούν ευκαιρίες συνεργασίας και με εξωτερικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

9. Το δίκτυο των σημερινών υπηρεσιών, χαρακτηρίζεται ως υπερβολικά ευρύ…

10. Προτρέπει στους αρμόδιους να προχωρήσουν με προσοχή στις αλλαγές, αποφεύγοντας μια προσέγγιση ‘’μεγάλης έκρηξης’’, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.

11. Η ΥΕΔΔΕ θα πρέπει να αποκτήσει δυνατότητα βεβαίωσης φόρων και να μην γίνεται αυτό μέσω των ΔΟY.

12. Η έκθεση ζητάει να εκκαθαριστεί το απόθεμα παλαιών υποθέσεων της ΑΑΔΕ, για χρήσεις πριν από το 2012 (ως προάγγελος της απόφασης του ΣΤΕ ακούγεται αυτό).

13. Η ΑΑΔΕ θα πρέπει να αποκτήσει το σύνολο του πληροφοριακού συστήματος και των δεδομένων (αναφέρεται στο τμήμα που σήμερα ανήκει στη ΓΓΠΣ).

 

 

 Για να δείτε την έκθεση

 Π Α Τ Η Σ Τ Ε    Ε Δ Ω