Πρόσβαση για τους Ιδιώτες στο Κτηματολόγιο, Αποκλεισμός των Υπαλλήλων Κτηματικών Υπηρεσιών

Στυλ Γραμμάτων
  • ΠΙΟ ΜΙΚΡΑ ΜΙΚΡΑ ΜΕΣΑΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΑ
  • ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ Helvetica Segoe Georgia Times

          Μετά την ανάρτηση των αρχικών εγγραφών κτηματολογίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ) οι Κτηματικές υπηρεσίες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους είναι υποχρεωμένες μέσα σε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια να κάνουν διοικητικές και τεχνικές έρευνες είτε σε αιτήσεις πρόδηλων σφαλμάτων είτε σε διεκδικητικές αγωγές μεταξύ Δημοσίου και ιδιωτών, προκειμένου να στέλνουν πλήρη στοιχεία αντίκρουσης στους δικηγόρους του Ελληνικού Δημοσίου.

          Για να μπορούν να κάνουν έγκαιρα και έγκυρα τον απαραίτητο έλεγχο και τη σύνταξη των εκθέσεων για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, είναι αναγκαίο να έχουν άμεση πρόσβαση τα στοιχεία αρχικών εγγραφών του λειτουργούντος Κτηματολογίου.

          Είναι επομένως απαραίτητο να δοθεί ΑΜΕΣΑ στους υπαλλήλους των Κτηματικών Υπηρεσιών, που έχουν την αποστολή και την ευθύνη για την υπεράσπιση του Δημοσίου, η δυνατότητα:

          α) Να έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση με κωδικούς και να λαμβάνουν Αποσπάσματα Περιγραφικής και Χωρικής Βάσης όλων των ακινήτων του λειτουργούντος Κτηματολογίου, αφού κατά την σύνταξη της έκθεσης είναι απαραίτητη η έρευνα όλων των ιδιοκτησιών γύρω από τα διεκδικούμενα ακίνητα.

          β) Να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν ΑΤΕΛΩΣ ηλεκτρονικά με κωδικούς, Κτηματολογικά Φύλλα και Διαγράμματα για τα δικαιώματα που έχουν καταχωριστεί στο Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Οικονομικών) χωρίς να απαιτείται η αυτοπρόσωπη κατάθεση αίτησης στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο από υπαλλήλους, χάνοντας πολύτιμο χρόνο και άσκοπων μετακινήσεων στα γραφεία που βρίσκονται στις διάφορες πόλεις του νομού.

          Δυστυχώς, σήμερα ενώ τα παραπάνω δικαιώματα έχουν δοθεί σε όλους τους ιδιώτες δικηγόρους και μηχανικούς, αυτή τη δυνατότητα δεν την έχουν οι υπάλληλοι των Κτηματικών Υπηρεσιών που έχουν τον κατεξοχήν ρόλο της υπεράσπισης των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου.

Με την συνεχή απαξίωση των Κτηματικών υπηρεσιών, που εξακολουθούν να λειτουργούν χωρίς το απαραίτητο προσωπικό, χωρίς τα κατάλληλα μέσα, χωρίς σαφείς οδηγίες και χωρίς πρότυπα απαντήσεων, οι εργαζόμενοι βρίσκονται καθημερινά εκτεθειμένοι σε κίνδυνο να χαθούν δικαιώματα του Δημοσίου και να βρεθούν υπόλογοι σε πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες.

          Ζητάμε ΑΜΕΣΑ να δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης των υπαλλήλων των Κτηματικών Υπηρεσιών στα παραπάνω αναφερόμενα στοιχεία του λειτουργούντος κτηματολογίου είτε μέσα από την εφαρμογή του ΨΥΔΗΠΕΕΚ, είτε με τη χορήγηση κωδικών όπως και στους ιδιώτες δικηγόρους και μηχανικούς.

 

Αθήνα, 29.3.2022

                                                      Αυτόνομη Κίνηση Εφοριακών

Για να τυπώσετε την Ανακοίνωση της ΑΚΕ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ