Σάββατο
02 / 12 / 2023
4 Νέα Άρθρα

Ενημερωτικό Σημείωμα για το σχέδιο Αξιολόγησης της ΑΑΔΕ

Στυλ Γραμμάτων
  • ΠΙΟ ΜΙΚΡΑ ΜΙΚΡΑ ΜΕΣΑΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΑ
  • ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ Helvetica Segoe Georgia Times

Στις   4.12.18 η ηγεσία της ΑΑΔΕ έδωσε σε διαβούλευση το σχέδιο αξιολόγησης των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ (το πλήρες κείμενο στο www.eforiakoi.org), ορίζοντας ως καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της σχετικής διαδικασίας την 20η Δεκεμβρίου.

Υπενθυμίζουμε ότι ο ιδρυτικός νόμος της ΑΑΔΕ έχει εκχωρήσει στο ΔΙΟΙΚΗΤΗ το δικαίωμα να ορίζει, κατ’ εξαίρεση με ο,τι ισχύει σε όλο το Δημόσιο, το σύστημα αξιολόγησης που αυτός επιθυμεί, καθώς και τα αποτελέσματα που αυτό θα παράγει!!!

Μερικές πρώτες παρατηρήσεις επί του συγκεκριμένου σχεδίου…

Εισαγωγικά…

1. Η ηγεσία της ΑΑΔΕ συνεχίζοντας πρακτικές του παρελθόντος και αποφεύγοντας οποιονδήποτε διάλογο, ενημερώνει τους εργαζόμενους για τα σχέδιά της, ταυτόχρονα με τη δημοσιοποίηση του σχεδίου και την ανάρτηση αυτού σε δημόσια διαβούλευση. Μια διαδικασία απαράδεκτη και ταυτόχρονα προσβλητική για τους χιλιάδες εργαζόμενους της ΑΑΔΕ και φυσικά σε πλήρη αντίθεση με τις συχνά επαναλαμβανόμενες τοποθετήσεις του Διοικητή για ουσιαστικό διάλογο με την πλευρά των εργαζομένων.

2. Ο Διοικητής ορίζει για τον υποτιθέμενο διάλογο καταληκτική ημερομηνία μερικών ημερών. Πρακτική που είχε ακολουθήσει και με το σχέδιο των περιγραμμάτων το οποίο μας είχε κοινοποιήσει παραμονές του δεκαπενταύγουστου, ορίζοντας και πάλι χρονοδιάγραμμα μερικών ημερών.

3. Στο σχέδιο αναφέρεται η σύνδεση της αξιολόγησης με νέο Βαθμολόγιο – Μισθολόγιο, το οποίο όμως δεν δημοσιοποιείται. Η ηγεσία της ΑΑΔΕ και σε αυτή την περίπτωση ακολουθεί τη λογική της τμηματικής παρουσίασης – υλοποίησης των σχεδίων της για προφανείς φυσικά λόγους που σχετίζονται με το φόβο για έντονες αντιδράσεις των εργαζομένων.

Επί του σχεδίου…

  • Το σχέδιο προβλέπει την αξιολόγηση του υπαλλήλου βάσει ατομικών στόχων. Η αξιολόγηση του υπαλλήλου και η συνολική βαθμολογία αυτού, θα καθορίζει τη δυνατότητα παραμονής του στο συγκεκριμένο Περίγραμμα Θέσης ή την ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ μεταφορά του σε κάποιο άλλο (‘’μικρότερων’’ προφανώς απαιτήσεων).
  • Ο κάθε υπάλληλος θα αξιολογείται βάσει ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ και ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ στόχων και ο μέσος όρος αυτών θα αποτελεί και το βαθμό αξιολόγησης του Υπαλλήλου.
  • Το σχέδιο της ΑΑΔΕ, εισάγει με τον πλέον σαφή τρόπο το καθεστώς των προσωπικών στόχων και των Ατομικών Συμβολαίων. Ο υπάλληλος καλείται να υπογράψει με τον προϊστάμενο του τμήματός του, συγκεκριμένους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους, επί των οποίων θα αξιολογηθεί στο τέλος τους έτους, χωρίς επί της ουσίας να προβλέπεται διαδικασία άρνησης ή διαφωνίας επί του συμβολαίου που θα του προταθεί…
  • Οι ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ στόχοι θα καθορίζονται απ’ τον προϊστάμενο του τμήματος. Ο προϊστάμενος, μέσα από αδιαφανείς διαδικασίες και σίγουρα χωρίς τη δυνατότητα ελέγχου, θα κατανείμει τους συνολικούς στόχους στους υπαλλήλους του τμήματος. Διαδικασία η οποία, με βάση τη μέχρι τώρα εμπειρία, δεν μπορεί να είναι… ανεπηρέαστη από συμπάθειες ή αντιπάθειες, σκοπιμότητες κλπ. Το σχέδιο δεν προβλέπει για παράδειγμα το πως θα κατανέμονται οι υποθέσεις, πως θα καθορίζεται η βαρύτητα αυτών ή πως θα προσδιορίζονται ποσοτικοί στόχοι σε τμήματα που έχουν και συναλλαγή με το κοινό κλπ.
  • Οι ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ στόχοι επίσης, αποτελούν ένα πεδίο αυθαιρεσίας και υποκειμενικής κρίσης των προϊσταμένων. Με ποιόν τρόπο θα αποτιμάται και θα βαθμολογείται η συμπεριφορά του υπαλλήλου; Κριτήριο προφανώς θα είναι το κατά πόσο ο υπάλληλος κάνει τα ‘’χατίρια’’ της Διοίκησης και του προϊσταμένου… το αν εργάζεται εκτός ωραρίου χωρίς αποζημίωση, το αν παίρνει δουλειά για το σπίτι, το αν χρησιμοποιεί το δικό του αυτοκίνητο για προληπτικούς ελέγχους, για το αν ‘’τσοντάρει’’ για την προμήθεια βασικών αναλώσιμων για τη ΔΟY, για το αν διεκδικεί την άδειά του σύμφωνα με τις ανάγκες της οικογένειάς του κλπ κλπ. Πώς βαθμολογείται άραγε η «επίλυση προβλημάτων» όταν στα περισσότερα αντικείμενα οι υπάλληλοι έχουμε δέσμια αρμοδιότητα εφαρμογής του νόμου, χωρίς περιθώρια διακριτικής ευχέρειας;
  • Η κλίμακα που χρησιμοποιείται είναι η ακόλουθη..

1. Ποσοστό επίτευξης στόχων 100% ---- Εξαιρετικά Υψηλή Επίδοση

2. Ποσοστό επίτευξης στόχων από 95% έως 99% ---- Υψηλή Επίδοση

3. Ποσοστό επίτ. στόχων από 80% έως 94% -- Ικανοποιητική Επίδοση

4. Ποσοστό επίτευξης στόχων από 70% έως 79% ---- Μέτρια Επίδοση

5. Ποσοστό επίτευξης στόχων από 50% έως 69% ---- Χαμηλή Επίδοση

6. Ποσοστό επίτ. στόχων κάτω του 50%-- Εξαιρετικά Χαμηλή Επίδοση

 

Με βάση τη συγκεκριμένη κλίμακα και τις προβλέψεις του σχεδίου, για να παραμείνει κάποιος στο Περίγραμμα θέσης που κατέχει, απαιτείται η επίτευξη των στόχων σε ποσοστό τουλάχιστον 70%.

Συγκεκριμένα…

     Στο σχέδιο προβλέπεται η δυνατότητα της Διοίκησης να ανταμείψει κάποιον υπάλληλο ο οποίος θα έχει για τρεις συνεχόμενες αξιολογήσεις ποσοστό επίτευξης στόχων άνω του 95%, με επιπλέον Μισθολογικό Κλιμάκιο…. Διαδικασία η οποία ακόμα και αν συμβεί (απαιτεί νομοθετική ρύθμιση) δεν θα έχει καμιά θετική επίπτωση στις αποδοχές (κάτι που δεν αναφέρεται στο σχέδιο Πιτσιλή) δεδομένης της διάταξης που προβλέπει ότι οποιαδήποτε μισθολογική αναβάθμιση θα συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά.

    Όσοι έχουν ποσοστό επίτευξης από 50% έως 69%, θα ενταχθούν σε ‘’Πρόγραμμα Βελτίωσης’’. Αν αυτή η διαδικασία δεν οδηγήσει σε ποσοστά επίτευξης στόχων άνω του 70%, θα πρέπει υποχρεωτικά να μετακινηθούν σε άλλη θέση.

      Όσοι δεν υπερβαίνουν το 50% των στόχων, την επόμενη χρονιά, μετακινούνται σε θέση που να τους… ‘’ταιριάζει’’ και να είναι σύμφωνη με τις ‘’ικανότητές’’ τους.

     Το σχέδιο εισάγει τη λογική της αξιολόγησης των 360ο. Τη δυνατότητα - υποχρέωση δηλαδή ο καθένας (υπάλληλος, προϊστάμενος, διευθυντής κλπ) να αξιολογεί όλους εκείνους με τους οποίους έχει ιεραρχική σχέση, αλλά και όσους βρίσκονται στην ίδια βαθμίδα με εκείνον και υπηρετούν στο ίδιο τμήμα (τον προϊστάμενο του, τον υφιστάμενό του, το συνάδελφό του κλπ). Μια πρόβλεψη προσχηματική, αφού σε άλλο άρθρο του σχεδίου αναφέρεται ότι η βαθμολογία των υφισταμένων προς τους προϊσταμένους δε είναι δεσμευτική και δεν αθροίζεται υποχρεωτικά στη συνολική βαθμολογία αυτών.

Τι πετυχαίνει….

    Επιχειρεί να κάνει τους συναδέλφους ‘’συμμέτοχους’’ στο έγκλημα, εισάγοντας ταυτόχρονα τη ‘’ρουφιανιά’’ και τον κανιβαλισμό μεταξύ των συναδέλφων, με κίνητρο τη διατήρηση της θέσης και του περιγράμματος που ο καθ’ ένας κατέχει…

     Η μη υποχρεωτική άθροιση της βαθμολογίας των υφισταμένων στην αξιολόγηση του Προϊσταμένου και η κατά περίπτωση χρήση αυτής, υποτιμά τη νοημοσύνη μας. Η Διοίκηση θα συνεχίζει να τοποθετεί με απόλυτη αδιαφάνεια προϊσταμένους και διευθυντές και όταν οι βαθμολογίες των υφισταμένων τη ‘’βολεύουν’’ θα τις επικαλείται. Διαφορετικά θα τις αντιμετωπίζει ως μη δεσμευτικές…

       Στο σχέδιο συμπεριλαμβάνεται ο ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ για συμμετοχή στην αξιολόγηση των 360ο, με την αναφορά στο νόμο της Γεροβασίλη, ο οποίος προβλέπει συνέπειες για όσους δεν συμμετάσχουν…

      Το σχέδιο θεσπίζει επιτροπή ενστάσεων για όσους διαφωνούν με την ‘’βαθμολογία’’ τους. Βάση της επιτροπής θα είναι τα 5 μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου (3 εκπρόσωποι της ΑΑΔΕ και 2 των εργαζομένων). Για να το κάνει όμως πιο ‘’δημοκρατικό’’ και να αποκλείσει οποιαδήποτε πιθανότητα αποδοχής μιας ένστασης που καταθέτει ένας εργαζόμενος, διευρύνει την επιτροπή με δυο επιπλέον μέλη, οι οποίοι θα είναι και αυτοί εκπρόσωποι της Διοίκησης. Έτσι ο συσχετισμός από 3–2, γίνεται 5–2. Δυνατότητα δε ένστασης προβλέπεται μόνο για όσους κριθούν «μη επαρκείς» ή «μερικώς επαρκείς», ανοίγοντας διάπλατα το δρόμο προκειμένου οι ανώτερες/ανώτατες βαθμολογίες να απονέμονται με κριτήρια «εξωυπηρεσιακά» και χωρίς καμία δικλείδα ασφαλείας…

Αγαπητοί Συνάδελφοι…

Στόχος της ηγεσίας της ΑΑΔΕ δεν η δημιουργία συνθηκών αξιοκρατίας και διαφάνειας στις υπηρεσίες μας, ούτε φυσικά το να καταστούν αυτές πιο αποτελεσματικές στη λειτουργία τους.

1.Είναι υποκριτική η θέση του κ. Πιτσιλή περί αξιοκρατίας όταν ο ίδιος αρνείται πεισματικά να δημοσιοποιήσει τα κριτήρια επιλογής των προϊσταμένων – αξιολογητών(βαθμοί, κατάταξη κλπ)..

2.Δεν μπορεί να υπάρξει κανένα δίκαιο και αποδεκτό σύστημα αξιολόγησης όσο οι έχοντες την κύρια ευθύνη πραγματοποίησης αυτής, ορίζονται μέσα από μια απολύτως αδιαφανή και αναξιοκρατική διαδικασία.

3.Αλήθεια, γιατί εξαιρείται η ηγεσία της ΑΑΔΕ, απ’ την αξιολόγηση των…. 360ο ; Μήπως γιατί θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες για τις συνθήκες που υπάρχουν στις υπηρεσίες μας, για τις χιλιάδες υποθέσεις που παραγράφονται, για τους χιλιάδες πολίτες που ταλαιπωρούνται, για τη φοροδιαφυγή που ζει και βασιλεύει, για την ορθότητα των επιλογών της σε διευθυντές και προϊσταμένους κλπ κλπ….

4.Η ηγεσία της ΑΑΔΕ επιχειρεί να συνδέσει – παρουσιάσει τη μη επίτευξη των στόχων, ως αποκλειστική ευθύνη των υπαλλήλων, αγνοώντας επιδεικτικά, τις πραγματικές δυνατότητες επίτευξης των στόχων (κοινωνικές, οικονομικές κλπ), τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού, τις ελλείψεις σε στοιχειώδεις υποδομές, τις ελλείψεις βασικών αναλώσιμων υλικών, την έλλειψη πραγματικής βούλησης για χτύπημα της μεγάλης φοροδιαφυγής κλπ κλπ. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ Η ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΥΠΟΝΟΜΕΥΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ.

Οι συγκεκριμένες διαδικασίες έχουν στόχο να ‘’νομιμοποιήσουν’’ την ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ. Διαδικασία που απαιτεί την εμφάνιση των υπηρεσιών μας ως αναποτελεσματικών και των υπαλλήλων ως ‘’ανίκανους’’ να ανταποκριθούν στους στόχους που τίθενται.

Καλούμε την Κυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία του ΥΠΟΙΚ να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να πάψουν να κρύβονται πίσω απ’ την υποτιθέμενη αυτονομία αυτής. Η ΑΑΔΕ άλλωστε είναι δημιούργημα της κυβέρνησης το οποίο μάλιστα σε τακτά χρονικά διαστήματα ο Πρωθυπουργός το παρουσιάζει ως τη μεγάλη τομή-μεταρρύθμιση της Δημόσια Διοίκησης !!!.

Άλλωστε την τροπολογία της Γεροβασίλη χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ προκειμένου να εκβιάσει τη συμμετοχή των εργαζομένων σε μια διαδικασία που ελαστικοποιεί περαιτέρω τις εργασιακές σχέσεις, που εισάγει τα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ και τους ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ, που δημιουργεί τις προϋποθέσεις πλήρους ιδιωτικοποίησης των φορολογικών μηχανισμών.

 Απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕ ΔΟY

 Το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας στη συνεδρίασή του στις 13.12.2018, όπου βασικό θέμα συζήτησης ήταν το σχέδιο αξιολόγησης του Πιτσιλή, αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ την απόρριψη του συγκεκριμένου κειμένου, καταγγέλλοντας ταυτόχρονα τις απαράδεκτες πρακτικές που ακολουθεί η ηγεσία της ΑΑΔΕ, η οποία συστηματικά επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα υπονομεύοντας οποιαδήποτε προοπτική ουσιαστικού διαλόγου.

 Το Γενικό Συμβούλιο αποφάσισε την προκήρυξη ΑΠΕΡΓΙΑΣ – ΑΠΟΧΗΣ, από κάθε διαδικασία που σχετίζεται με την υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου, απαιτώντας την άμεση απόσυρσή του, ως προϋπόθεση για έναν ουσιαστικό και έντιμο διάλογο.

 

Αυτόνομη Κίνηση Εφοριακών

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

Μέρκος Δημ. (6973 991235), Ρόδης Γ. (6985740894),

Σκλαβάκη Φρ.(6971898089), Σιώζιος Χρ. (6972234003),

Μπίκας Παν. (6986060901) Στολάκη Μαρ. (6973228577)

Για να τυπώσετε το Ενημερωικό Σημείωμα ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ