Στήριξη της στάσης εργασίας των εργαζομένων στη Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων

Στυλ Γραμμάτων
  • ΠΙΟ ΜΙΚΡΑ ΜΙΚΡΑ ΜΕΣΑΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΑ
  • ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ Helvetica Segoe Georgia Times

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αφού έλαβε υπόψη της την από 31/10/2022 απόφαση του Νομαρχιακού Τμήματος Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Ιωαννίνων, καθώς και την από 04/11/2022 ανακοίνωση του Συλλόγου των εργαζομένων στη Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων, στηρίζειτη στάση εργασίας που πραγματοποιείται σήμερα, Δευτέρα 7 Νοεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 14.00 και ζητά τη μη υλοποίηση της πρότασης της πλειοψηφίας του Β΄ Υπηρεσιακού Συμβούλιου για μετακίνηση 4 συναδέλφων από τα Ιωάννινα στην Πρέβεζα.

Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση του Συλλόγου, παρόλο που οι υπηρεσιακές ανάγκες στη Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας είναι επείγουσες εδώ πολύ καιρό, δεν ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία κάλυψης των υπηρεσιακών αναγκών (προκήρυξη διαγωνισμού – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) και οι μετακινούμενοι υπάλληλοι δε ρωτήθηκαν και δεν συναίνεσαν σε μια τόσο σημαντική αλλαγή της υπηρεσιακής τους κατάστασης. Κατ’ επέκταση ο κίνδυνος παραγραφής υποθέσεων παραμένει υπαρκτός καθώς το χρονικό διάστημα που απομένει είναι πρακτικά ελάχιστο ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται κίνδυνος παραγραφής για υποθέσεις της Δ.Ο.Υ Ιωαννίνων.

Με βάση τα παραπάνω, η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να μην υπογράψει τις μετακινήσεις, οι οποίες δεν αποτελούν λύση στο πρόβλημα της υποστελέχωσης της ΔΟΥ Πρέβεζας και να προχωρήσει τάχιστα στην κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών με μόνιμες προσλήψεις.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.