Κυριακή
10 / 12 / 2023
5 Νέα Άρθρα

Σκληρή Ανακοίνωση των Τελωνειακών για την Αξιολόγηση και το Μπόνους

Στυλ Γραμμάτων
 • ΠΙΟ ΜΙΚΡΑ ΜΙΚΡΑ ΜΕΣΑΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΑ
 • ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ Helvetica Segoe Georgia Times

Συνάδελφοι,

Το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας στη συνεδρίαση της 15.12.2020, έλαβε ομόφωνα τις παρακάτω αποφάσεις:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Επικύρωσε τη συνέχιση της απεργίας – αποχής διάρκειας από κάθε διαδικασία ή ενέργεια που συνδέεται με την περιγραφόμενη στην              αρ. πρωτ. ΔΔΑΔ Ε 1191816ΕΞ2018/28.12.2018 απόφαση Διοικητή, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διαδικασία αξιολόγησης, όπως και κάθε ενέργεια / διαδικασία που αποσκοπεί ή κατατείνει στην εφαρμογή του ως άνω σχεδίου, ακόμη και από προπαρασκευαστικές πράξεις για την εφαρμογή αυτού. Η απεργία – αποχή διαρκείας προκηρύχθηκε στις       23 Σεπτεμβρίου 2019 κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Γενικού Συμβουλίου της Ο.Τ.Υ.Ε., η οποία κοινοποιήθηκε με Εξώδικη Γνωστοποίηση που επιδόθηκε αυθημερόν σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο.

Όλοι οι συνάδελφοι (Υπάλληλοι, Προϊστάμενοι, Διευθυντές) που απεργούν – απέχουν από την διαδικασία της αξιολόγησης είναι απόλυτα διασφαλισμένοι.

Δεν πρόκειται για μια διαδικασία Αξιολόγησης που θα βελτιώσει την ποιότητα της παρεχόμενης εργασίας αλλά για ένα Σύστημα Διαχείρισης της Απόδοσης που,

 • θα απορρυθμίσει τις εργασιακές σχέσεις,
 • θα διασπάσει την αλληλεγγύη,
 • θα καταδικάσει την ομαδική εργασία και
 • όταν συνδυαστεί με το μισθολόγιο θα μετατρέψει τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ σε άκρως ανταγωνιστικούς χώρους δουλειάς και τους υπαλλήλους σε κυνηγούς κεφαλών για την κοινωνία.

Είναι δείγμα της απαξίωσης με την οποία αντιμετωπίζει η διοίκηση της Α.Α.Δ.Ε. τους υπαλλήλους που στελεχώνουν τις υπηρεσίες της, όταν με κυνισμό και αλαζονεία προχωράει στην ενεργοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης για το έτος 2018:

 • δυο ολόκληρα χρόνια μετά τη λήξη της αξιολογικής περιόδου και ενώ έχουν επέλθει ουσιαστικές αλλαγές στις υπηρεσίες (συνταξιοδοτήσεις, μεταθέσεις, αλλαγές στις θέσεις ευθύνης κ.λπ.)
 • 20 μήνες απεργίας - αποχής με συντριπτική σχεδόν καθολική συμμετοχή των υπαλλήλων όλων των κλάδων,
 • την άσκηση δυο αιτήσεων ακύρωσης από την ΠΟΕ Δ.Ο.Υ. και την Ο.Τ.Υ.Ε. στο Συμβούλιο της Επικρατείας,
 • την πλήρη αποτυχία της εκστρατείας πειθούς του Διοικητή και των στελεχών των σχετικών Διευθύνσεων
 • χωρίς επανεξέταση και αναμόρφωση του στόχου της Αξιολόγησης,
 • χωρίς ουσιαστικό διάλογο και
 • χωρίς να λάβει τίποτε υπόψη της

απαιτεί παραμονή των εορτών

 • τη στιγμή που η υγειονομική κρίση έχει εξαπλωθεί σ’ όλη τη χώρα,
 • τα κρούσματα στους συναδέλφους πολλαπλασιάζονται και ενώ
 • οι υπάλληλοι υπερβάλλουν εαυτό για την ικανοποίηση του δημοσίου συμφέροντος,

την επικαιροποίηση των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας και στη συνέχεια την συμμετοχή στην Αξιολόγηση.

Διερωτόμαστε ευλόγως, αν η υλοποίηση της αξιολόγησης αποτελεί ατομική στοχοθεσία της διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε..

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Στις 15/12/2020 απεστάλη στις τελωνειακές υπηρεσίες η υπ’ αριθμ. Δ.Σ.Σ. Α 1141255 ΕΞ 2020 «Απόφαση βράβευσης Οργανικών Μονάδων, σε εφαρμογή του άρθρου 23, παρ. 4 του ν. 4389/2016 για το έτος 2018.».

Η συγκεκριμένη διαδικασία απονομής του «χρηματικού βραβείου», αποτελεί μέρος του σχεδιασμού της Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. που έχει ως στόχο την θέσπιση ενός νέου μοντέλου αμοιβών, που στηρίζεται στην επίτευξη ατομικών ποσοτικών στόχων, οι οποίοι καθορίζονται και ανακαθορίζονται με αποφάσεις του μονομελούς οργάνου διοίκησης, του Διοικητή, χωρίς διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια, με αποτέλεσμα την ανατροπή του δημόσιου χαρακτήρα της θέσης μας, αναδεικνύοντας ένα μοντέλο διοίκησης με την επιβολή μεροληπτικών, πρόχειρων και αδιαφανών επιλογών.

Ο τρόπος και το χρονικό σημείο που επιλέχθηκε από την διοίκηση της Α.Α.Δ.Ε. προκειμένου να διανεμηθεί το «χρηματικό βραβείο» του έτους 2018 υποτιμά τον επαγγελματισμό και την αξιοπρέπειά μας.

 • Η επιλογή της συγκεκριμένης χρονικής στιγμής για να δοθεί το «παγωμένο» «χρηματικό βραβείο» του 2018, εν μέσω παρακίνησης και πιέσεων προς τους συναδέλφους για συμμετοχή στην διαδικασία αξιολόγησης και λίγο μετά την διαβούλευση του προτεινόμενου σχεδίου νόμου για το ειδικό μισθολόγιο φανερώνει την πρόθεση της Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. να εργαλειοποιήσει τη βράβευση των οργανικών μονάδων επιδιώκοντας πως με αυτήν την διαδικασία θα δελεάσει τους συναδέλφους προκειμένου να πέσουν στην παγίδα της συμμετοχής στην διαδικασία διαχείρισης της απόδοσης - αξιολόγησης.
 • Η Διοίκηση της Α.Α.Δ.Ε. εμπαίζει τους υπαλλήλους, όταν με μεταγενέστερη απόφαση καθορίζει τα κριτήρια για τη βράβευση των μονάδων. Η απόφαση καθορισμού των κριτηρίων βράβευσης εκδόθηκε το Νοέμβριο του 2020 και αφορά την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των μονάδων για το 2018.
 • Η μοριοδότηση των οργανικών μονάδων δείχνει ότι συντάχθηκε από ανθρώπους που δε γνωρίζουν τα αντικείμενα και τις ιδιαιτερότητες των μονάδων, την καθημερινότητα στις υπηρεσίες, τον τρόπο εργασίας , τις αντίξοες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοι, τη συνεισφορά στα δημόσια έσοδα και στην προστασία του δημόσιου συμφέροντος.

Η συγκεκριμένη απόφαση βράβευσης οργανικών μονάδων της ΑΑΔΕ αποτελεί μνημείο προχειρότητας, αδιαφάνειας, υποκειμενικότητας και κατευθυνόμενων επιλογών και συνιστά πρόκριμμα του τρόπου με τον οποίο θα εφαρμοστεί μετά την αξιολόγηση των μονάδων, η αξιολόγηση των υπαλλήλων.

Όταν η Α.Α.Δ.Ε. καταβάλλει εδώ και κάποια χρόνια προσπάθειες προκειμένου να κατορθώσει να αξιολογήσει τις περίπου 300 οργανικές μονάδες και ως αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής παρουσιάζει την συγκεκριμένη απόφαση βράβευσης, ποιος στα αλήθεια πιστεύει πως θα ενεργήσει διαφορετικά στην αξιολόγηση των 13.000 υπαλλήλων της, την στιγμή που από το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αξιολόγησης θα κρίνονται βασικά στοιχεία των μηνιαίων αποδοχών μας;

Ποιος πιστεύει πως δεν θα παρατηρηθούν τα ίδια φαινόμενα προχειρότητας, αδιαφάνειας και κατευθυνόμενων επιλογών;

Το Γ.Σ. της Ομοσπονδίας αποφάσισε ομόφωνα:

να καταγγείλει την Διοίκηση της ΑΑΔΕ για την τραγική, διασπαστική και απεργοσπαστική απόφαση βράβευσης των οργανικών μονάδων έτους 2018, η οποία στερείται κάθε σοβαρότητας και οδηγεί μεθοδευμένα στην αντιπαράθεση αρχικά των μονάδων και στη συνέχεια ανάμεσα στους συναδέλφους, μέσω της αξιολόγησης και του ειδικού μισθολογίου της ΑΑΔΕ.

Η Ομοσπονδία διαχρονικά είναι αντίθετη στην απονομή των χρηματικών βραβείων (μπόνους). Ακόμη και στην περίπτωση των οργανικών μονάδων που θα βραβευτούν με το ανώτερο χρηματικό ποσό, στον κάθε υπάλληλο αντιστοιχεί λιγότερο από 0,80€/ημέρα μεικτά για το έτος, ενώ υπάρχουν μονάδες που το ημερήσιο μπόνους ανά υπάλληλο ανέρχεται στο ποσό των 0,08€.

Δεν έχουμε ανάγκη από ελεημοσύνη, αν η Α.Α.Δ.Ε. θέλει ενόψει των εορτών να κάνει φιλανθρωπίες μπορεί να διαθέσει τα 2.500.000€ για τη στήριξη των νοσοκομείων.

Απαιτούμε:

 • να καταβληθεί η προσωπική διαφορά στους νέους υπαλλήλους,
 • να αρθούν οι μισθολογικές αντιφάσεις που δημιουργούνται σε σχέση με τις μισθολογικές ωριμάνσεις,
 • να πληρώνονται έγκαιρα οι υπερωρίες και
 • να υλοποιήσει η κυβέρνηση και η Α.Α.Δ.Ε. τη δέσμευσή της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκ νέου καταβολή των ΔΕΤΕ στους τελωνειακούς υπαλλήλους.

ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ

Τα τελευταία χρόνια, μετά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011, για καθιέρωση αμοιβών νυχτερινής εργασίας, αργιών και υπερωριών, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο όλοι οι συνάδελφοι που παρέχουν νυχτερινή εργασία, υπερωριακή εργασία ή εργασία σε ημέρες αργιών να μην αμείβονται για πολλές ημέρες, κάθε χρόνο, λόγω καθυστέρησης της έκδοσης των σχετικών αποφάσεων.

Οι συνάδελφοι που εκτελούν νυχτερινή εργασία ή εργασία σε ημέρες αργιών σε σύνορα, λιμάνια, αεροδρόμια και εγκαταστάσεις κάτω από αντίξοες συνθήκες, έμειναν απλήρωτοι για 32 ημέρες το 2016, 87 ημέρες το 2017, 51 ημέρες το 2018 και για 92 ημέρες το 2019 και 90 ημέρες το 2020 αποδεικνύοντας ότι η απαράδεκτη αυτή κατάσταση έχει πλέον παγιωθεί, θέτοντας τους τελωνειακούς σε δυσμενέστερη θέση συγκριτικά με υπαλλήλους άλλων κλάδων της ΑΑΔΕ.

Το επαναλαμβανόμενο αυτό απαράδεκτο γεγονός συνιστά νομιμοποίηση της παροχής απλήρωτης εργασίας.

Το Γ.Σ. της Ομοσπονδίας αποφάσισε ομόφωνα

να προκηρύξει 5νθημερη απεργιακή κινητοποίηση από 01.01.2021 κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, σε όλες τις τελωνειακές μονάδες 24ωρης λειτουργίας, εφόσον δεν εκδοθεί η σχετική απόφαση κατανομής σε έγκαιρο χρονικό διάστημα για την καταβολή των νυχτερινών και εξαιρέσιμων αμοιβών.

Επιπρόσθετα θα διερευνηθεί η δικαστική διεκδίκηση των δεδουλευμένων ωρών.

Η υπομονή μας στην αδιαφορία της διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. έλαβε τέλος.

Η αμοιβή για την παρεχόμενη εργασία είναι δικαίωμα δεν είναι διεκδίκηση.

Απαιτούμε την έγκαιρη καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών και διεκδικούμε την αύξηση της ωριαίας αποζημίωσης.

Καμία ώρα χαμένη μέσα στο 2021.

ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

Διανύουμε τον 10ο μήνα μιας πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης, κατά την οποία οι τελωνειακοί υπάλληλοι προσφέρουν τις εργασίες τους σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, σε χερσαία σύνορα, λιμάνια, αεροδρόμια στην πρώτη γραμμή του μετώπου μαζί με τους υπαλλήλους αστυνομίας και λιμενικού, παρά τα αυξανόμενα κρούσματα στους κόλπους της Υπηρεσία μας και το τραγικό γεγονός της απώλειας συναδέλφων από την φονική πανδημία.

Η Ο.Τ.Υ.Ε. απαιτεί την ένταξη των τελωνειακών υπαλλήλων στην πρώτη φάση των εθελοντικών εμβολιασμών καθώς δεν διαφέρει η έκθεση τους σε κίνδυνο από τους υπαλλήλους των σωμάτων ασφαλείας.

Επιπλέον λόγω της αυξημένης έκθεσης τους σε διαρκή κίνδυνο τίθενται και ζητήματα δημόσιας υγείας καθώς οι ίδιοι έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να γίνουν φορείς του ιού. Τέλος, εμμένουμε στο αίτημα μας για άμεση υγειονομική στήριξη των συνοριακών σημείων εισόδου με την παρουσία κλιμακίων του ΕΟΔΥ και τη διενέργεια γρήγορων εργαστηριακών ελέγχων.

Συνάδελφοι,

 • Δεν επιβεβαιώνουμε τα στοιχεία μας στην ψηφιακή εφαρμογή για την αξιολόγηση.
 • Δεν αυτοαξιολογούμαστε.
 • Δεν αξιολογούμε τους συναδέλφους μας.
 • Δεν αξιολογούμε τους υπαλλήλους, όταν κατέχουμε θέση ευθύνης. Σ’ αυτή την χρονική στιγμή η συμμετοχή των Προϊσταμένων και των Διευθυντών στην απεργία-αποχή έχει αυξημένη βαρύτητα.
 • Απορρίπτουμε τους εκβιασμούς και τις μεθοδεύσεις.
 • Προτιμούμε να αξιολογηθούμε με το ίδιο νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει για το υπόλοιπο δημόσιο, καθώς παρά τα όποια προβλήματά του, διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα της Υπηρεσίας.
 • Η συνοχή, η αλληλεγγύη και η αγωνιστικότητα που επιδεικνύει πάντα ο τελωνειακός κλάδος είναι παρακαταθήκη για νέες δυναμικές κινητοποίησεις.

Συνεχίζουμε όλοι μαζί σταθερά, ενωτικά και δυναμικά.

 

Για να τυπώσετε την Ανακοίνωση ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ