Σάββατο
20 / 07 / 2024
2 Νέα Άρθρα

ΠΟΕ - ΔΟΥ προς ΑΔΕΔΥ για το μόρφωμα της ΑΑΔΕ

Στυλ Γραμμάτων
  • ΠΙΟ ΜΙΚΡΑ ΜΙΚΡΑ ΜΕΣΑΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΑ
  • ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ Helvetica Segoe Georgia Times

ΘΕΜΑ: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αγαπητοί συνάδελφοι - σσες,


Με το ν.4389/2016 ιδρύθηκε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με κύριο πεδίο αρμοδιότητας τον προσδιορισμό, βεβαίωση και είσπραξη των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών δημοσίων εσόδων. Πρόκειται για ένα μόρφωμα που απολαμβάνει πλήρη λειτουργική ανεξαρτησία, αφού τα όργανα διοίκησής του (Συμβούλιο Διοίκησης, Διοικητής, Εμπειρογνώμονας) δεν υπόκεινται σε κανένα ιεραρχικό έλεγχο ή άλλου είδους εποπτεία από κυβερνητικά όργανα, άλλες διοικητικές αρχές ή άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό. Η ΑΑΔΕ αποτελεί τη μετεξέλιξη της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) που είχε ήδη συσταθεί με την υποπαράγραφο Ε2 του ν. 4093/2012 (Μεσοπρόθεσμο 2013 – 2016) και λειτουργούσε υπό καθεστώς «ημι-ανεξαρτησίας». Σε σχέση με τη ΓΓΔΕ, η σύσταση της ΑΑΔΕ αποτελεί ένα περαιτέρω βήμα ιδιωτικοποίησης του φορολογικού και τελωνειακού αντικειμένου και βαθύτερης προσαρμογής των τελευταίων στους κρατικούς αντιλαϊκούς στόχους (φοροληστεία κλπ). Η δημιουργία μιας «Ανεξάρτητης» Αρχής αποτελούσε δέσμευση του τρίτου Μνημονίου που υπέγραψε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Εκεί γινόταν ρητά λόγος για την ίδρυση «αυτόνομου φορέα εσόδων» διοικούμενου από διευθύνοντα σύμβουλο που, εκτός των άλλων, θα χαρακτηρίζεται από «ευελιξία ανθρώπινων πόρων» και θα έχει αυτόνομο προϋπολογισμό.


Με βάση τα παραπάνω, η ΑΑΔΕ διέπεται από Κανονισμό Λειτουργίας και επιμέρους εσωτερικούς κανονισμούς με τους οποίους καθορίζονται τα καθήκοντα του προσωπικού των υπηρεσιών της και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα. Αυτά τα διοικητικά έγγραφα κατισχύουν του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) και ουσιαστικά ρυθμίζουν τις εργασιακές σχέσεις εντός ΑΑΔΕ. Ως αποτέλεσμα, η Διοίκηση της ΑΑΔΕ μπορεί να σχεδιάζει και να υλοποιεί δικό της σύστημα αξιολόγησης, διαφορετικό από αυτό που ισχύει για το υπόλοιπο Δημόσιο (ν. 4369/2016), στα πρότυπα του ιδιωτικού τομέα. Κάτι τέτοιο έγινε με την «εφάπαξ» αξιολόγηση που έληξε την 31.12.2017, η οποία μπορεί να μην οδήγησε σε μαζικές αποπομπές συναδέλφων από την ΑΑΔΕ (πλην 1-2 περιπτώσεων), είχε όμως ως αποτέλεσμα να χαρακτηριστούν αρκετοί υπάλληλοι «άπειροι» (υπάλληλοι με τριάντα πέντε (35) χρόνια υπηρεσίας που τοποθετήθηκαν σε περιγράμματα θέσης εργασίας απλού υπαλλήλου και όχι έμπειρου) για τα καθήκοντα τα οποία εκτελούν, πολλοί από αυτούς για ολόκληρα χρόνια.


Το επόμενο διάστημα, επίκειται στην ΑΑΔΕ η εφαρμογή ενός μόνιμου συστήματος αξιολόγησης που θα συνδέει το μισθό με την απόδοση και τα περιγράμματα θέσης, τα οποία έχουν αποτυπωθεί αναλυτικά για κάθε θέση εργασίας εντός ΑΑΔΕ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο μισθός κάθε υπαλλήλου δε θα εξαρτάται από τα τυπικά προσόντα (μορφωτικό επίπεδο κλπ) και την προϋπηρεσία του (χορήγηση Μ.Κ.), αλλά θα σχετίζεται κυρίως με τη «φύση της εργασίας» την οποία εκτελεί: κάποιες θέσεις θα θεωρούνται προνομιακές, κάποιες όχι, ενώ θα είναι συχνό το φαινόμενο μισθολογικής υποβάθμισης υπαλλήλων για λόγους που δε σχετίζονται επ’ ουδενί με την «αξιολόγηση» και την απόδοση (π.χ. υπάλληλος ΠΕ σε μικρή ΔΟΥ στην επαρχία που εργάζεται ως ταμίας γιατί δεν υπάρχει κενό περίγραμμα θέσης που να αντιστοιχεί στα προσόντα του). Πρόκειται για πολύ αρνητική εξέλιξη, ουσιαστικά για μάνατζμεντ του ανθρώπινου δυναμικού με όρους καθαρά ιδιωτικού τομέα.


Αγαπητοί συνάδελφοι - σσες,


Οι εξελίξεις αυτές δεν είναι ξεκομμένες από το υπόλοιπο Δημόσιο. Θεωρούμε ότι η ΑΑΔΕ λειτουργεί ως «λαγός» και ότι αυτές οι «μεταρρυθμίσεις» στοχεύουν στο σύνολο του Δημοσίου. Για παράδειγμα, η σύνδεση μισθού με περίγραμμα θέσης ήδη προβλέπεται, αν και σε πιο ασαφή μορφή, από το ν. 4354/2015 (μισθολόγιο Δημοσίου). Εκεί (άρθρο 17) ρητά ορίζεται ότι «[σ]τους υπαλλήλους που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, δύναται να χορηγείται αμοιβή η οποία συνδέεται με την περιγραφή και αξιολόγηση της θέσης εργασίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της εν λόγω αμοιβής είναι η αναλυτική περιγραφή, βαθμολόγηση και αξιολόγηση των θέσεων εργασίας του κάθε φορέα».

«Επιπρόσθετα, στο Νόμο Βερναρδάκη 4369/2016 ρητά προβλέπεται στο άρθρο 22 η ατομική στοχοθεσία για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους προς επίτευξη των εκάστοτε κρατικών στόχων και η αξιολόγηση βάση ατομικής στοχοθεσίας».

Mε βάση τα παραπάνω, ως Ε.Ε. της ΠΟΕ-ΔΟΥ θεωρούμε ότι η μάχη που έχουμε μπροστά μας δεν είναι μια μάχη που πρέπει να δώσουμε μόνοι μας. Μας αφορά όλους.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ         O ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΕΙΡΗΝΗ ΥΦΑΝΤΗ     ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ