Τετάρτη
24 / 07 / 2024
2 Νέα Άρθρα

Σε ιδιώτες ο φορολογικός έλεγχος των Α.Ε. και ΕΠΕ

Στυλ Γραμμάτων
  • ΠΙΟ ΜΙΚΡΑ ΜΙΚΡΑ ΜΕΣΑΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΑ
  • ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ Helvetica Segoe Georgia Times

Της Μαρίας Βουργάνα

Οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία υποχρεούνται πλέον να διενεργούν, παράλληλα με τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης, έλεγχο σε φορολογικά αντικείμενα (φορολογία εισοδήματος, ΦΠΑ, φόρος μισθωτών υπηρεσιών) και να εκδίδουν ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό.

Με το πιστοποιητικό αυτό, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να εξασφαλίσουν φοροελεγκτική ασυλία αφού αν σε αυτό δεν καταγράφονται φορολογικές παραβάσεις ή άλλου τύπου παρατηρήσεις, τότε δεν θα διενεργείται τακτικός φορολογικός έλεγχος, δηλαδή οι επιχειρήσεις δεν θα ελέγχονται από τις ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών.

Η φοροελεγκτική ασυλία στις επιχειρήσεις προβλέπεται με τις αλλαγές που έγιναν την τελευταία στιγμή στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Σύμφωνα με τη νέα διορθωμένη διάταξη του νομοσχεδίου:


1. Νόμιμοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία που είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο του ν.3693/2008 και διενεργούν υποχρεωτικούς προσωρινούς ελέγχους σε ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης υποχρεούνται στην έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού.

2. Το φορολογικό πιστοποιητικό εκδίδεται μετά από έλεγχο που διενεργείται παράλληλα με τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης ως προς την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων σε φορολογικά αντικείμενα.

3. Φορολογικές παραβάσεις καθώς και μη απόδοση ή ανακριβής απόδοση φόρων που διαπιστώνονται από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία κατά τη διενέργεια του διαχειριστικού ελέγχου, αναφέρονται αναλυτικά στο πιστοποιητικό.

4. Αν το πιστοποιητικό δεν περιλαμβάνει παρατηρήσεις και διαπιστώσεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας δεν διενεργείται τακτικός φορολογικός έλεγχος. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις με «καθαρό» φορολογικό πιστοποιητικό θα «γλιτώνουν» από τον τακτικό φορολογικό έλεγχο.

Πότε θα γίνεται έλεγχος
Τακτικός φορολογικός έλεγχος θα γίνεται στην επιχείρηση μόνο εάν στη συνέχεια προκύψουν στοιχεία σε βάρος της ή εάν αυτή βρεθεί στη λίστα του Elenxis με τις επιχειρήσεις που είναι ύποπτες για φοροδιαφυγή. Σημειώνεται ότι τα κριτήρια κινδύνου που καθορίζουν τις επιχειρήσεις που είναι επικίνδυνες για φοροδιαφυγή έχουν να κάνουν με:

Τη νομική μορφή, την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων, τον κλάδο ή τομέα δραστηριότητας, ανάλογα με την επικινδυνότητα και παραβατικότητα αυτού, την ύπαρξη παραβάσεων ανάλογα με το είδος, τη βαρύτητα και τη συχνότητα εμφάνισής τους, την ύπαρξη στοιχείων από διασταυρώσεις ή πληροφορίες.

Τα οικονομικά δεδομένα όπως ακαθάριστα έσοδα, δαπάνες, καθαρά κέρδη ή ζημιές, δεδομένα από δηλώσεις άμεσης και έμμεσης φορολογίας.

Χωροταξικά και χρονικά δεδομένα όπως τόπος παραγωγής και διακίνησης, εποχικές δραστηριότητες και τοπικές ιδιαιτερότητες.

5. Αν από το πιστοποιητικό προκύπτουν συγκεκριμένα φορολογικά δεδομένα για την ελεγχθείσα εταιρεία με τα οποία συμφωνεί και η αρμόδια ελεγκτική αρχή το πιστοποιητικό αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των εκθέσεων ελέγχου της φοροελεγκτικής αρχής.

6. Οι νόμιμοι ελεγκτές και ελεγκτικές εταιρείες διώκονται και τιμωρούνται για κάθε παράλειψη των υποχρεώσεων τους.

- Δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική έκδοση της Ημερησίας στις 14 Μαρτίου 2011