Τετάρτη
29 / 05 / 2024
4 Νέα Άρθρα

ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ 2015

Στυλ Γραμμάτων
  • ΠΙΟ ΜΙΚΡΑ ΜΙΚΡΑ ΜΕΣΑΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΑ
  • ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ Helvetica Segoe Georgia Times

Δελτίο τύπου εξέδωσε η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Κατερίνα Σαββαΐδου

για το επιχειρησιακό σχέδιο της Γ.Γ.Δ.Ε. για το 2015.

Το δελτίο τύπου έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει το Επιχειρησιακό της Σχέδιο για το 2015 στο οποίο αναλύονται οι προτεραιότητες και οι επιμέρους δράσεις για την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους.

Ειδικότερα με τους επιχειρησιακούς στόχους και τις δράσεις επιδιώκεται μεταξύ άλλων:

1) Η αποτελεσματικότερη είσπραξη των δημοσίων εσόδων,
2) ο εντοπισμός και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου,
3) η ενίσχυση του φορολογικού και τελωνειακού ελεγκτικού μηχανισμού,
4) η αυτοματοποιημένη συλλογή και διασταύρωση στοιχείων,
5) η ενίσχυση της εκούσιας συμμόρφωσης των φορολογουμένων,
6) η βελτίωση των μεθόδων και των μέτρων είσπραξης,
7) η αξιοκρατική επιλογή, εξέλιξη και συνεχή επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού της Γενικής Γραμματείας,
8) η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών  προς τους πολίτες,
9) η δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών,
10) η προστασία της δημόσιας υγείας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και του περιβάλλοντος
11) η δημιουργία αποτελεσματικότερης και πιο αξιόπιστης  φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης.

Βασικό μέλημα, επίσης, του Επιχειρησιακού Σχεδίου είναι η υλοποίηση δράσεων που θα στηρίξουν τις βασικές αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας  και της συνεχούς βελτίωσης των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας, θα ενισχύσουν την εξωστρέφειά της, θα υποστηρίξουν την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις και θα συμβάλλουν στην ενίσχυση των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων καθώς και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα φορολογικού ενδιαφέροντος.

Η ενεργός συνεργασία και συμβολή όλων των στελεχών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου, καθώς έχει μεγάλη σημασία να γνωρίζουν και να κατανοούν την αποστολή, τους στόχους της, αλλά και το ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίσουν, ώστε από κοινού να συνδράμουν στην επίτευξή τους.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε. (www.publicrevenue.gr).

____________________________________

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων

Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Γ.Δ.Ε. 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Ένας δύσκολος δρόμος, ένα συναρπαστικό ταξίδι...

Μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου στις 26/06/2014, ως Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, δεσμεύθηκα να υπηρετήσω πιστά το δημόσιο συμφέρον και να συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις στην επίτευξη της αποστολής της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, στον εκσυγχρονισμό της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης, στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε όλους τους Έλληνες φορολογούμενους, καθώς και στην ερμηνεία και εφαρμογή της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, η οποία άλλαξε ριζικά τα τελευταία χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων αφενός ερμηνεύει τη φορολογική νομοθεσία τηρώντας τη βασική συνταγματική αρχή της στενής ερμηνείας των φορολογικών διατάξεων με βάση την αρχή της νομιμότητας του φόρου, αλλά και τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της επιείκειας, αφετέρου την εφαρμόζει με αντικειμενικότητα, διαφάνεια και ισότητα για όλους τους πολίτες. Το όραμα αυτό οδηγεί όλες μας τις προσπάθειες με στόχο την επιτυχή επίτευξη των στόχων μας.

Το Υπουργείο Οικονομικών αποτελεί παραδοσιακά τον θεματοφύλακα των δημόσιων οικονομικών της χώρας. Τα έσοδα του κράτους χρηματοδοτούν τις δημόσιες δαπάνες της χώρας και κυρίως αυτές που συνδέονται με την παιδεία, τον πολιτισμό, την υγεία, καθώς και την κοινωνική πολιτική.

Με τη σύσταση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων στο Υπουργείο Οικονομικών επιδιώχθηκε η συνέχεια και η αύξηση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης στον κρίσιμο τομέα των δημοσίων εσόδων, καθώς και η ανεξάρτητη χωρίς παρεμβάσεις υλοποίηση της φορολογικής πολιτικής και η εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας. Η σύσταση αυτόνομης φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης αποτελεί τάση σε διεθνές επίπεδο για περισσότερα από είκοσι χρόνια και έχει ως σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας της διοίκησης και την παράλληλη αύξηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας της.

Για όλα τα παραπάνω η αποτελεσματική διοίκηση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων αποτελεί για μένα τεράστια ευθύνη και συνάμα μεγάλη πρόκληση.

Για την εκπλήρωση της αποστολής της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων έχουμε θέσει συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους και ειδικότερα, την είσπραξη των δημοσίων εσόδων, τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της διαφυγής φόρων και τελών, την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που συνεχώς θα βελτιώνονται, καθώς και τη δημιουργία αποτελεσματικότερης και πιο αξιόπιστης φορολογικής και τελωνειακής Διοίκησης.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, προχωράμε σε σειρά καινοτόμων δράσεων που αφορούν στην ενίσχυση του φορολογικού και τελωνειακού ελεγκτικού μηχανισμού, στην αυτοματοποιημένη συλλογή και διασταύρωση στοιχείων, στην ενίσχυση της εκούσιας συμμόρφωσης, στη βελτίωση των μεθόδων και των μέτρων είσπραξης, στην αξιοκρατική επιλογή, την εξέλιξη, την αξιολόγηση και τη συνεχή επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού της Γενικής Γραμματείας, στη δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών, στην ανάληψη δράσεων για την προστασία της δημόσιας υγείας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και του περιβάλλοντος καθώς και δράσεις για την ενίσχυση του εμπορίου, της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων.

Πρόσφατα, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ανέπτυξε και άλλο πρόσωπο, αυτό της κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης, με τη συνδρομή του έργου του φιλανθρωπικού οργανισμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «Αλληλεγγύη» προσφέροντας τρόφιμα, φάρμακα και παιχνίδια στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Η Γενική Γραμματεία υιοθετώντας την ιδέα της κοινωνικής ευθύνης, θα προωθήσει το 2015 σειρά δράσεων για την ενίσχυση ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, καθώς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα φορολογικού ενδιαφέροντος.

Έχοντας την εμπειρία του πρώτου Επιχειρησιακού Σχεδίου και συνειδητοποιώντας τις αδυναμίες και τις δυσκολίες υλοποίησής του, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων πάει ένα βήμα πιο μπροστά και θέτει με το νέο Επιχειρησιακό Σχέδιο 2015 νέες προτεραιότητες απαντώντας στις προκλήσεις του σήμερα αλλά και του αύριο. Οι νέες προτεραιότητές μας σηματοδοτούν την αρχή ενός συναρπαστικού ταξιδιού.

Βασικό μέλημα της Γενικής Γραμματείας τα επόμενα χρόνια θα είναι η αλλαγή της αντίληψης των φορολογουμένων για την φορολογική και τελωνειακή διοίκηση και βέβαια το αντίστροφο, μέσω κυρίως της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης μεταξύ φορολογουμένων και κράτους, της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και της στήριξης της επιχειρηματικότητας με στόχο την τόνωση της ανάπτυξης και της εθνικής οικονομίας.

Η φορολογική και τελωνειακή διοίκηση, την οποία έχω την τιμή να υπηρετώ, βαδίζει ήδη σε νέους δρόμους στο μέλλον για την εκπλήρωση της αποστολής της και των επιδιωκόμενων στόχων της.

Ένας βεβαίως από τους κύριους παράγοντες επιτυχίας του Επιχειρησιακού μας Σχεδίου δεν είναι άλλος από το ανθρώπινο δυναμικό της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα εργασιακό περιβάλλον όπου τα στελέχη μας θα νοιώθουν ότι έχουν την ευκαιρία να εξελιχθούν προσωπικά και να ανελιχθούν εργασιακά, γιατί πιστεύουμε ότι η ψυχή κάθε οργανισμού είναι οι άνθρωποί του.

Κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω την συμβολή όλων ανεξαιρέτως των στελεχών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων τα οποία και θα ήθελα να ευχαριστήσω από βάθους καρδιάς για όλες τους τις προσπάθειες τους και τον αγώνα που δίνουν καθημερινά για την επίτευξη του κοινού στόχου για τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης, την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, την ευημερία του κοινωνικού συνόλου και την πρόοδο του Ελληνικού λαού.

Κατερίνα Σαββαΐδου
Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

Εισαγωγικό Σημείωμα

Αντλώντας εμπειρία από το πρώτο Επιχειρησιακό Σχέδιο (Ε.Σ.) του 2014, λειτουργώντας σε ένα περιβάλλον που διαρκώς εκσυγχρονίζεται ως προς τις παρεχόμενες προς τον πολίτη υπηρεσίες, και ακολουθώντας θεσμοθετημένες βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, επιδιώκουμε μέσα από στοχευμένες δέσμες δράσεων, την επίτευξη των τεσσάρων Στρατηγικών Στόχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Οι επιχειρησιακοί στόχοι που είχαν τεθεί το 2014 επιτεύχθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό αλλά όχι πλήρως και σε αυτό συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό η αναδιοργάνωση του οργανισμού της Γ.Γ.Δ.Ε. και η υποστελέχωση των Υπηρεσιών μας. Ένα χρόνο μετά, φιλοσοφία του νέου Επιχειρησιακού δεν είναι απλά ο ορισμός ποσοτικών στόχων, την επίτευξη των οποίων επιδιώκουμε, αλλά η αποτελεσματική λειτουργία των Υπηρεσιών και η μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας αυτών.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο 2015, το οποίο καταρτίστηκε με τη συνεργασία όλων των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., περιλαμβάνει στόχους για το σύνολο αυτών, όχι μόνο ποσοτικούς, αλλά και ποιοτικούς υπό το πρίσμα της συνεχούς βελτίωσης του Οργανισμού μας εσωτερικά, αλλά και σε σχέση με το εξωτερικό του περιβάλλον.

Με το Ε.Σ. 2015 τίθενται οι βασικοί επιχειρησιακοί στόχοι για όλες τις Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. και παρουσιάζονται οι βασικές δράσεις/έργα και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτών.

Το παρόν Ε.Σ. μπορεί να αναθεωρείται στην περίπτωση ουσιαστικών αλλαγών στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της Γ.Γ.Δ.Ε. και ειδικότερα στις περιπτώσεις:

-Θέσπισης νέων ή εκτενούς τροποποίησης ισχυουσών νομοθετικών διατάξεων

-Ουσιαστικής διαφοροποίησης του εξωτερικού περιβάλλοντος της Γ.Γ.Δ.Ε. (αλλαγή εθνικών υποχρεώσεων/προτεραιοτήτων ή παροχή νέων κατευθύνσεων/οδηγιών από την πολιτική ηγεσία κ.λπ.)

-Μεταβολής της οργανωτικής δομής της Γ.Γ.Δ.Ε.

-Σημαντικής μεταβολής των διαθέσιμων πόρων (οικονομικών και μη)

-Μεταβολής της πρωταρχικής σημασίας στόχων

Γνωρίζουμε τις αδυναμίες του εσωτερικού περιβάλλοντος του Οργανισμού μας και τον αυξημένο όγκο εργασίας των Υπηρεσιών μας.

Προσδοκούμε όμως καθένας από εμάς να δώσει τον καλύτερο εαυτό του, προκειμένου να επιτευχθούν πρωταρχικά οι επιχειρησιακοί και, ως επακόλουθο, οι στρατηγικοί στόχοι της Γ.Γ.Δ.Ε.

Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης


Πηγή: taxheaven.gr