Δευτέρα
30 / 01 / 2023
1 Νέα Άρθρα

ΑΡΩΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ: ΣΕ 3 ΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ 2 ΤΟ ΚΟΨΙΜΟ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑΣ ΜΕΙΩΣΗΣ

Στυλ Γραμμάτων
  • ΠΙΟ ΜΙΚΡΑ ΜΙΚΡΑ ΜΕΣΑΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΑ
  • ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ Helvetica Segoe Georgia Times
 Σε τέσσερις ετήσιες δόσεις θα γίνει η μείωση των αποδοχών των μισθωτών του δημοσίου τομέα αντί για τρεις που προβλεπόταν αρχικά. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εξέδωσε νέα εγκύκλιο η οποία ορίζει ότι η μείωση των μισθών των υπαλλήλων που λόγω νέου μισθολογίου χάνουν άνω του 25% των συνολικών τους αποδοχών θα γίνει ως εξής:


- το 25% της μείωσης εφαρμόζεται από την 1-11-2011.

- το υπόλοιπο της μείωσης θα γίνει σταδιακά σε τρεις ισόποσες δόσεις.  Για παράδειγμα, αν η εναπομείνασα μείωση αποδοχών είναι επιπλέον 15% τότε θα γίνεται μείωση κατά 5% την 1-11-2012, επιπλέον 5% κατά την 1-11-2013 και κατά 5% κατά την 1-11-2014. Με βάση όσα ίσχυαν στην προηγούμενη εγκύκλιο, το 15% θα κατανεμόταν σε δυο δόσεις 7,5% και 7,5% την 1-11-2012 και 1-11-2013. Σημειώνεται ότι η εγκύκλιος αφορά κυρίως τους εργαζόμενους σε υπουργεία που ελάμβαναν υψηλά επιδόματα (π.χ. υπουργείο Οικονομικών, Ανάπτυξης κλπ)

Παράδειγμα εφαρμογής:

Υπάλληλος ελάμβανε πριν από την έναρξη του νέου μισθολογίου συνολικές αποδοχές 3.200 ευρώ. Έστω ότι οι νέες αποδοχές του διαμορφώνονται πλέον στο ποσό των 1.719 € (Μισθολογικό Κλιμάκιο 4 του Γ βαθμού ΠΕ κατηγορίας). Επειδή η μείωσή του υπερβαίνει το ποσοστό του 25% των αρχικών συνολικών αποδοχών του, με την έναρξη ισχύος του νέου μισθολογίου (1-11-2011) η ανωτέρω περικοπή πραγματοποιείται ως εξής:

α) από την 1-11-2011 και για κάθε επόμενο μήνα θα του καταβάλλονται οι συνολικές αποδοχές που ελάμβανε τον Οκτώβριο του 2011 μειωμένες κατά 25%, δηλαδή 3.200 – 25% = 2.400 €.

β) από την 1-11-2012 και για κάθε επόμενο μήνα, θα του καταβάλλονται οι ως άνω αποδοχές (2.400 €), μειωμένες κατά το ένα τρίτο της υπερβάλλουσας μείωσης (που αντιστοιχεί σε ποσό 681 €), δηλαδή 2.173 € (2.400 – 227, το οποίο αποτελεί το ένα τρίτο της υπερβάλλουσας μείωσης).

γ) από την 1-11-2013 και για κάθε επόμενο μήνα, θα του καταβάλλονται οι ανωτέρω αποδοχές (2.173 €), μειωμένες επιπλέον κατά το ένα τρίτο της υπερβάλλουσας μείωσης (227 €), δηλαδή 1.946 € (2.173 – 227, το οποίο αποτελεί το ένα τρίτο της υπερβάλλουσας μείωσης).

δ) από την 1-11-2014 και εφεξής θα του καταβάλλονται οι ανωτέρω αποδοχές (1.946 €), μειωμένες κατά το τελευταίο ένα τρίτο της ανωτέρω μείωσης, δηλαδή 1.719€ (1.946 – 227), αποδοχές ένταξης στο νέο μισθολόγιο.
 
Του Σπύρου ΔημητρέληΠηγή: www.capital.gr