Παρασκευή
14 / 06 / 2024
6 Νέα Άρθρα

To οutsourcing θα φέρει απολύσεις στο Δημόσιο στα τέλη Ιουνίου του 2015

Στυλ Γραμμάτων
  • ΠΙΟ ΜΙΚΡΑ ΜΙΚΡΑ ΜΕΣΑΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΑ
  • ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ Helvetica Segoe Georgia Times

altΤου Δημήτρη Κατσαγάνη

Πηγή: www.capital.gr

Την απόλυση των υπαλλήλων που εργάζονται σε υπηρεσίες οι οποίες θα περάσουν από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα (οutsource), προβλέπει το αδημοσίευτο μνημόνιο. Το πλάνο της κυβέρνησης για το ποιες ακριβώς υπηρεσίες θα αναληφθούν από ιδιωτικές εταιρείες με χαμηλότερο κόστος θα υπάρξει στα τέλη του Δεκέμβρη του 2014. Επίσης θα γίνει αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας που προβλέπει διετή δοκιμαστική περίοδο για κάθε νεοπροσλαμβανόμενο στο δημόσιο, πριν αυτός μονιμοποιηθεί.

Το Μνημόνιο προβλέπει το παρακάτω χρονοδιάγραμμα αλλαγών στη δημόσια διοίκηση:

* Τον Οκτώβριο του 2014, η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει εντάξει όλους τους υπαλλήλους της κεντρικής κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων δημοσίου στην ενιαία αρχή πληρωμών.

* Τον Ιούλιο του 2014 θα εξετασθεί η παραπέρα εφαρμογή της μεταρρύθμισης του μισθολογίου και του εξορθολογισμού της δομής των μισθών του δημοσίου τομέα με ένα δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο. Τον Οκτώβριο θα νομοθετηθεί το νέο μισθολόγιο στο δημόσιο τομέα και την 1η Ιανουαρίου 2015 θα εφαρμοστεί.

* Τέλος Σεπτεμβρίου του 2014 θα υπάρξει μία επισκόπηση των μη μισθολογικών επιδομάτων στο δημόσιο (πχ υπερωρίες, άδειες, ημερήσιες αποζημιώσεις, κλπ.), τα οποία θα εναρμονιστούν με τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές.

* Το Μάρτιο του 2015 θα εγκαθιδρυθεί μία εσωτερική αγορά εργασίας μέσα στη δημόσια διοίκηση η οποία θα φέρει μία υποχρεωτική μετακίνηση του προσωπικού στο δημόσιο τομέα.

* Μέχρι το τέλος του 2014, 10.000 απολύσεις θα έχουν γίνει από εκείνους τους εργαζομένους που έχουν τεθεί στο πρόγραμμα «κινητικότητας» του 2013 -14 και από τα νομικά πρόσωπα που θα κλείσουν (και έτσι θα επιτευχθεί ο αρχικός στόχος των 15.000 απολύσεων).

* Στο τέλος του α' τριμήνου του 2015 θα απολυθούν επιπλέον 2.000 εργαζόμενοι στο δημόσιο.

* Τέλος Δεκεμβρίου του 2014, θα υπάρξει αξιολόγηση για το ποιες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα μπορούν να παρασχεθούν με χαμηλότερο κόστος από τον ιδιωτικό τομέα (outsource), μαζί και η κατάργηση των αντίστοιχων θέσεων και προσωπικού από τις δημόσιες υπηρεσίες στα τέλη Ιουνίου του 2015. Αυτές οι απολύσεις δεν θα γίνουν με βάση τον κανόνα 1:1 (μία πρόσληψη για κάθε απόλυση, όπως ισχύει για τις 15.000 απολύσεις που πρέπει να γίνουν μέχρι το τέλος του 2015, αλλά και εκείνες του α' τριμήνου του 2015).

* Καθ΄ όλο το 2015 θα ισχύσει ο κανόνας : μία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις στο δημόσιο. Επίσης οι προσωρινές συμβάσεις εργασίας θα μειώνονται 10% κάθε χρόνο.

* Θα ενισχυθεί αυστηρά η διετής δοκιμαστική περίοδος για κάθε νεοπροσλαμβανόμενο στο δημόσιο και η αξιολόγηση του στο τέλος του πρώτου χρόνου που θα «κλείνει» στη δουλειά, πριν αυτός μονιμοποιηθεί.