Τετάρτη
24 / 07 / 2024
2 Νέα Άρθρα

Εισαγγελικό "ξεσκόνισμα" στους ελεγκτές

Στυλ Γραμμάτων
  • ΠΙΟ ΜΙΚΡΑ ΜΙΚΡΑ ΜΕΣΑΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΑ
  • ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ Helvetica Segoe Georgia Times

Έρευνα για τυχόν ζημία του Δημοσίου από την «προβληματική» λειτουργία της ανώτατης εποπτικής Αρχής για τους ορκωτούς ελεγκτές αλλά και τις επιχειρήσεις διεξάγουν υψηλόβαθμοι επιθεωρητές, κατόπιν εντολής των οικονομικών εισαγγελέων.

Όπως προκύπτει από τα έγγραφα-ντοκουμέντα τα οποία βρίσκονται στη διάθεση της zougla.gr, στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης έχει μπει η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), η οποία αποτελεί την εθνική Αρχή του ελεγκτικολογιστικού κλάδου και έχει ως σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας των ελεγκτικών υπηρεσιών καθώς και την ενίσχυση της αξιοπιστίας και διαφάνειας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

Η έρευνα πραγματοποιείται μετά τον εντοπισμό γκρίζων «σκιών» που φέρονται να καλύπτουν τη δράση της Αρχής, ενώ η πρωτοβουλία των εισαγγελικών Αρχών χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή, αφού είναι ίσως η μοναδική φορά που κάποιος «ελέγχει τους ελεγκτές».

Η έρευνα

Οι οικονομικοί εισαγγελείς και κατ' επέκταση το Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης παρενέβησαν στην υπόθεση κατόπιν καταγγελιών ιδιωτών σχετικά με τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων που διενεργεί η ΕΛΤΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι καταγγέλλοντες ανέφεραν στις ελεγκτικές Αρχές ότι οι έλεγχοι που πραγματοποίησε η ΕΛΤΕ από το 2003 και μετά δεν ήταν ούτε αποτελεσματικοί, ούτε απέδωσαν τα αναμενόμενα στο ελληνικό Δημόσιο. Κοινώς, μέσω των καταγγελιών, υπονόησαν σε αρκετές περιπτώσεις ότι η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων «έκανε τα στραβά μάτια», καλύπτοντας είτε τους ορκωτούς ελεγκτές είτε τις επιχειρήσεις.

Η παραγγελία Πεπόνη

Κατόπιν των ανωτέρω καταγγελιών, στην υπόθεση παρενέβη ο οικονομικός εισαγγελέας Γρηγόρης Πεπόνης, ο οποίος στις 5 Απριλίου του 2012 παρήγγειλε τη διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης.

Στη συνέχεια όμως, με νεότερο έγγραφο προς το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης στις 27 Σεπτεμβρίου του 2012, οι εισαγγελικές Αρχές ζητούν τη διενέργεια ελέγχου για την οργάνωση, τη λειτουργία και ειδικότερα τη νόμιμη, αποτελεσματική και αποδοτική άσκηση των αρμοδιοτήτων της ΕΛΤΕ. Στην ίδια παραγγελία επισημαίνεται ότι το πόρισμα πρέπει να κοινοποιηθεί εντός δύο μηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι οικονομικοί εισαγγελείς επικαλούνται καταγγελία που έφθασε στην υπηρεσία, ενώ υπενθυμίζουν ότι η ΕΛΤΕ εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομικών και έχει εποπτικές και κανονιστικές αρμοδιότητες σε λογιστικά και ελεγκτικά θέματα, με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας της λειτουργίας των επιχειρήσεων με την εφαρμογή λογιστικής τυποποίησης καθώς και τη διασφάλιση της ποιότητας των λογιστικών ελέγχων.

Από το ρεπορτάζ παράλληλα προκύπτει ότι στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται το επταμελές Δ.Σ. της επιτροπής, το οποίο αποτελείται από τον πρόεδρο, δύο αντιπροέδρους και τέσσερα μέλη, ενώ συγκροτείται με απόφαση του εκάστοτε υπουργού Οικονομικών.

Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει και η λειτουργία του Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΕΛΤΕ, το οποίο είναι τριμελές, συγκροτείται επίσης με απόφαση του υπουργού Οικονομικών και επιλαμβάνεται των υποθέσεων έπειτα από παραπομπή σε αυτό, με απόφαση του Δ.Σ. της επιτροπής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Πειθαρχικό Συμβούλιο κρίνει τις παραβάσεις της ελεγκτικής νομοθεσίας, επιβλέπει την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας από τα μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και επιβάλλει κυρώσεις, όπως σύσταση, επίπληξη καθώς και πρόστιμα ύψους μέχρι 50.000 ευρώ. Η, δε, ορθή λειτουργία του κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τα πρόστιμα που επιβάλλονται αποτελούν έσοδα του Δημοσίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά τις καταγγελίες που έγιναν στους οικονομικούς εισαγγελείς περί μη ορθής και αποδοτικής λειτουργίας της ΕΛΤΕ, η 29η πταισματοδίκης Αθηνών κάλεσε τον αντιπρόεδρο της επιτροπής, κ. Κωνσταντίνο Κοτσιλίνη, ο οποίος δήλωσε ότι ο φορέας δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει τους απαιτούμενους ελέγχους, αφού δεν διαθέτει επιστημονικό προσωπικό.

Γι' αυτό και ο κ. Πεπόνης στο έγγραφό του προς το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης ζητεί να διερευνηθούν -μεταξύ άλλων- η διαδικασία βάσει της οποίας η ΕΛΤΕ επιλαμβάνεται των υποθέσεών της, οι τυχόν έλεγχοι που έχει διενεργήσει και τυχόν πρόστιμα που έχει επιβάλει από το 2003 και μετά τόσο σε νομικά όσο και σε φυσικά πρόσωπα.

Επιπλέον, ζητεί να δηλωθούν τα φυσικά πρόσωπα που απαρτίζουν το Δ.Σ. και το Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕ για το ίδιο χρονικό διάστημα καθώς και οι ιδιότητές τους.

Συγκάλυψη

Η εισαγγελική έρευνα, ωστόσο, δεν είναι το μοναδικό «πρόβλημα» που απασχολεί την ΕΛΤΕ, αφού από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι η ανώτατη Αρχή έχει «λησμονήσει» να ελέγξει -ως οφείλει- έναν ορκωτό λογιστή ο οποίος κατηγορείται για αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα, αφού του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ψευδή βεβαίωση.

Διασταυρωμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο εν λόγω ελεγκτής, ονόματι Ε. Κ., υπάγεται στο Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ στο παρελθόν τού είχε ανατεθεί ο έλεγχος των ισολογισμών της εταιρείας LEBEN. Πρόκειται για την ασφαλιστική εταιρεία στα μέλη της οποίας ασκήθηκε ποινική δίωξη για παραποίηση των οικονομικών της στοιχείων. Ειδικότερα, έπειτα από τον ετήσιο έλεγχο οικονομικής χρήσης του 2009 διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία παρουσίαζε ανύπαρκτα περιουσιακά στοιχεία - μετοχών και ομολόγων - στον ισολογισμό της, ύψους 42.032.182,64 ευρώ.

Το παράδοξο της υπόθεσης είναι ότι ο συγκεκριμένος ορκωτός ελεγκτής είχε κρίνει ότι όλα έβαιναν καλώς και ότι τα οικονομικά στοιχεία που εμφάνιζε ήταν σωστά και δικαιολογημένα.

Περίεργο, επίσης, είναι το γεγονός ότι, παρόλο που η δίωξη έχει γνωστοποιηθεί στην ΕΛΤΕ (αφού είναι η αρμόδια εποπτική αρχή ορκωτών ελεγκτών), η πειθαρχική διαδικασία έχει «παγώσει» και δεν έχει ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα ο υπάλληλος να συνεχίζει να πραγματοποιεί ελέγχους σε εταιρείες και να πληρώνεται κανονικά από το ελληνικό Δημόσιο.