Παρασκευή
14 / 06 / 2024
6 Νέα Άρθρα

Φορο-έλεγχοι µε οδηγό µαύρες λίστες

Στυλ Γραμμάτων
  • ΠΙΟ ΜΙΚΡΑ ΜΙΚΡΑ ΜΕΣΑΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΑ
  • ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ Helvetica Segoe Georgia Times

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ

Στο στόχαστρο βάζει η Εφορία φοροφυγάδες, όπως 9.173 πρόσωπα µε ακίνητη περιουσία άνω του ενός εκατ. ευρώ έκαστο, που δεν κατέβαλαν ΦΜΑΠ το 2007, ενώ παράλληλα προχωρά σε κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων όσων έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το ∆ηµόσιο όπως τραγουδιστές, συµβολαιογράφοι,

κάτοικοι εξωτερικού, κάτοχοι ακινήτων σε Μύκονο και Σαντορίνη, προµηθευτές του υπουργείου Υγείας, σούπερ µάρκετ και πρατηριούχοι. Ταυτόχρονα όµως στους συνεπείς φορολογουµένους η Εφορία θα χορηγεί «πιστοποιητικό φορολογικής συνέπειας». Τα παραπάνωπροκύπτουν από τις εκθέσεις προόδου των πέντε οµάδων εργασίας που έχουν συσταθεί στο υπουργείο Οικονοµικών για την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και αφορούν τον µέχρι τώρα σχεδιασµό τους, αλλά και τους στόχους που έχουν θέσει τόσο για τον Μάρτιο, όσο και για το επόµενο διάστηµα.


ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ των ελέγχων έχει µπει µια σειρά από κατηγορίες φοροφυγάδων και ειδικά φορολογούµενοι µε µεγάλη περιουσία και ελεύθεροι επαγγελµατίες µε υψηλά εισοδήµατα, που είναι:

n 1.700 φυσικά πρόσωπα, εναντίον των οποίων αρχίζουν προσωρινοί έλεγχοι.

n 150 φυσικά πρόσωπα υψηλού κινδύνου, στα οποία γίνονται έλεγχοι πόθεν έσχες για υποκρυπτόµενα εισοδήµατα.

n Κάτοχοι ακινήτων που δεν δήλωσαν την αξία τους στη δήλωση εισοδήµατός τους και θα κληθούν για συµπληρωµατικές δηλώσεις.

n Οσοι δεν υπέβαλαν δηλώσεις ΦΜΑΠ περιόδου 1997-2007 για ένα ή περισσότερα έτη, παρ’ ότι ήταν υπόχρεοι, θα κληθούν να υποβάλουν εκπρόθεσµες δηλώσεις φυσικών προσώπων.

n Λίστα µε 9.173 ΑΦΜ φυσικών προσώπων µε ακίνητη περιουσία άνω του 1 εκατ. ευρώ, που αν και υπόχρεοι δεν υπέβαλαν δήλωση ΦΜΑΠ το 2007.

Στη λίστα συγκαταλέγονται φορολογούµενοι µε µεγάλη περιουσία (ΦΜΠ) και ελεύθεροι επαγγελµατίες µε υψηλά εισοδήµατα.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ των ελέγχων σε φορολογουµένους µεγάλου πλούτου θα δηµοσιοποιούνται. Στο ∆ιαδίκτυο θα αναρτηθεί ανακοίνωση-πρόσκληση για υποβολή δήλωσης ΦΜΑΠ φυσικών προσώπων που δεν υπέβαλαν σχετικές δηλώσεις την περίοδο 1997-2007 για ένα ή περισσότερα έτη. Προηγήθηκε εντοπισµός των συγκεκριµένων φορολογουµένων µε τη διάθεση από τη ΓΓΠΣ των αναγκαίων στοιχείων (υποθέσεις υψηλού κινδύνου, διασταυρώσεις από το Elenxis κ.λπ.).

ΤΗΝ Ι∆ΙΑ ΣΤΙΓΜΗ έχουν ξεκινήσει διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης για µια σειρά από οφειλέτες µε ληξιπρόθεσµα χρέη, που έχουν στοχοποιηθεί και είναι:

n Λίστες µε τραγουδιστές, συµβολαιογράφους, φαρµακεία, και προµηθευτές αλυσίδων σούπερ µάρκετ, µε ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το ∆ηµόσιο. n Λίστα οφειλετών της ∆ΟΥ κατοίκων εξωτερικού.

n Φορολογούµενοι µε ακίνητη περιουσία σε Μύκονο, Σαντορίνη, καθώς επίσης κάτοχοι επαγγελµατικών ακινήτων στο 1ο ∆ιαµέρισµα Αθηνών.

n Οσοι έχουν ακίνητη περιουσία σε περιοχές µε υψηλές τιµές ζώνης, ληξιπρόθεσµες οφειλές άνω των 200.000

ευρώ και µεγάλη ακίνητη περιουσία, αλλά και όσοι έχουν οφειλές από φόρο κληρονοµιάς χωρίς εισπρακτικά µέτρα. n Προµηθευτές υπουργείου Υγείας, ιδιοκτήτες µισθωµένων από το υπουργείο Πολιτισµού ακινήτων.

n Λίστα 4.117 µη ενήµερων πρατηριούχων.

«Πιστοποιητικό φορολογικής συνέπειας» θα χορηγεί η Εφορία

Ελεγχοι θα γίνουν επίσης σε συµβολαιογράφους και δικηγόρους για τις περιοδικές δηλώσεις του ΦΠΑ. Ακόµη θα ελεγχθούν µε κριτήρια κινδύνου, φορολογούµενοι για τεκµήρια και περιουσιολόγιο, για τα έτη 2008-2010, σε συγκεκριµένο δείγµα


Από κόσκινο 1.150 µεγάλες επιχειρήσεις

Στο στόχαστρο των φοροελέγχων µπαίνουν και οι 1.150 µεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας (ανάµεσα στις οποίες συνεταιρισµοί και ΚΤΕΛ), δηλαδή όσες έχουν κύκλο εργασιών άνω των 30 εκατ. ευρώ (µε έτος βάσης το 2009). Από κόσκινο θα περάσουν επίσης όλες οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές εταιρείες και εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο µε τζίρο άνω των 10 εκατ. ευρώ. Οιεπιχειρήσεις αυτές κατετάγησαν σε κλάδους και οι έλεγχοιγίνονται κατά ελεγκτικό αντικείµενο. Αρχικά είχε καταρτιστεί λίστα µε 1.282 επιχειρήσεις και η στόχευσή τους έγινε µέσω του συστήµατος Elenxis, για προσωρινό έλεγχο ΦΠΑ, ενώ συνελλέγησαν στοιχεία για τις χρήσεις 2007-2010. Ακόµη και µετά το πέρας των ελέγχων θα συνεχιστεί η παρακολούθηση εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους, κατά κλάδο, µε βάση κριτήρια κινδύνου. Το σχέδιο ελέγχων είναι εστιασµένο σε θέµατα υψηλής επικινδυνότητας, µε παράλληλο εκσυγχρονισµό των ελεγκτικών υπηρεσιών. Τα παραπάνω είναι τα συµπεράσµατα της έκθεσης µε τους στόχους της οµάδας που έχει σαν αντικείµενο τις µεγάλες επιχειρήσεις.

ΣΤΟΧΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ επίσης ανάµεσα στις διάφορες οµάδες για φοροδιαφυγή, δικηγόροι για συµβολαιογράφοι, των οποίων θα ελεγχθούν οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ. Ελεγχοι επίσης θα γίνουν µε κριτήρια κινδύνου, για το σύνολο των φορολογούµενων, και ως προς τα τεκµήρια και το περουσιολόγιο για τα οικονοµικά έτη 2008-2010, σε συγκεκριµένο δείγµα, ανά εφορία.

Υπενθυµίζεται ότι οι εν λόγω οµάδες εργασίας εστιάζουν σε συγκεκριµένους τοµείς, όπου έχουν διαπιστωθεί µεγάλες απώλειες φορολογικών εσόδων, ώστε νααντιµετωπιστεί η φοροδιαφυγή και να ενισχυθούν τα φορολογικά έσοδα, µέσα όµως από τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης.

ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ. Ειδικά για τις «µαύρες λίστες»οφειλετών µε ληξιπρόθεσµα χρέη προς το ∆ηµόσιο, βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης (κατασχέσεις ακινήτων, κατασχέσεις µισθωµάτων εις χείρας ενοικιαστών). Επίσης, σχεδιάζεται αυτοµατοποιηµένο σύστηµα για τον έλεγχο της εµπρόθεσµης καταβολής των δόσεων και για την τήρηση των όρων συµµόρφωσης ανά οφειλέτη των ρυθµίσεων που ψηφίστηκαν στο νοµοσχέδιο για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής.

Δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 1 Απριλίου 2011 στα «ΝΕΑ»