Δευτέρα
11 / 12 / 2023
5 Νέα Άρθρα

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΕ-ΔΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ WIND

Στυλ Γραμμάτων
  • ΠΙΟ ΜΙΚΡΑ ΜΙΚΡΑ ΜΕΣΑΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΑ
  • ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ Helvetica Segoe Georgia Times

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ

Της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Π.Ο.Ε. – Δ.Ο.Υ.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λεωχάρους, αριθμ. 2, και εκπροσωπείται νομίμως

ΠΡΟΣ

Την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «WIND ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας 66 και εκπροσωπείται νομίμως

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ

1) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών

2) στον Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης

Εδώ και λίγες ημέρες προβάλλονται εντατικώς σε όλα τα τηλεοπτικά Μ.Μ.Ε., ενώ έχουν αναρτηθεί στον εταιρικό σας και σε πολλούς άλλους ιστοτόπους του διαδικτύου, δύο διαφημιστικά σποτ των υπηρεσιών σας, στα οποία παρωδείται η Θεία Εξομολόγηση και εμφανίζονται ο μεν «εξομολογούμενος» να ζητάει άφεση «αμαρτιών» στο ένα από αυτά επειδή «λάδωσε» εφοριακό και στο άλλο επειδή προσέλαβε ως υπάλληλο στην επιχείρησή του γιό εφοριακού για να αποφύγει τον έλεγχο για παράνομη παρακράτρηση του Φ.Π.Α., ο δε «εξομολογητής» να τον συγχωρεί αμέσως και με κατανόηση κρίνοντας τις πράξεις αυτές ως μη επιλήψιμες.

Οι διαφημίσεις αυτές, αποσκοπώντας στην αύξηση της κερδοφορίας σας, δυσφημίζουν συκοφαντικώς τους υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ., θεσμικών πολιτειακών οργάνων είσπραξης των δημοσίων εσόδων.

Επιπλέον με τις εν λόγω διαφημίσεις τελείται το έγκλημα της δημόσιας διέγερσης στη διάπραξη των εγκληματικών πράξεων της ενεργητικής δωροδωκίας και της φοροδιαφυγής (άρθρο 184 Π.Κ.).

Επειδή με την ως άνω παράνομη συμπεριφορά σας διασύρετε συλλήβδην το κλάδο των εφοριακών υπαλλήλων που μοχθεί καθημερινώς για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων υπηρετώντας το κοινωνικό συμφέρον.

Επειδή προσβάλλετε ατομικώς τη τιμή και την υπόληψη ενός εκάστου των χιλιάδων μελών μας, ενώ δεν σέβεστε ούτε τις οικογένειές τους συκοφαντώντας ακόμη και τα τέκνα τους, που εμφανίζονται να απολαμβάνουν προνόμια από δήθεν παράνομες συναλλαγές των γονέων τους.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ εντόνως για την όλως απαράδεκτη και παράνομη συμπεριφορά σας.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ:

Α) Να παραλείψετε ΑΜΕΣΩΣ κάθε περαιτέρω προβολή των εν λόγω παράνομων και συκοφαντικών διαφημίσεων των προϊόντων σας

Β) να αποσύρετε ΑΜΕΣΩΣ τα σχετικά σποτ από τη τηλεοπτική και διαδικτυακή δημοσιότητα και

Γ) Να παραδώσετε στο πληρεξούσιο δικηγόρο μας εντός τριών ημερών από τη λήψη της παρούσης αντίγραφά τους.

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ, ότι θα προσφύγουμε στις αρμόδιες Διοικητικές Αρχές, καθώς και στην αστική και ποινική Δικαιοσύνη για τη προστασία των δικαιωμάτων μας

Με επιφύλαξη των δικαιωμάτων μας, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει τη παρούσα στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «WIND ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας 66 και εκπροσωπείται νομίμως προς γνώση της και για τις έννομες συνέπειες καθώς και α) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, Δικαστήρια πρώην Σχολής Ευελπίδων, β) στον Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, οδός Αμερικής 5 και Πανεπιστημίου, για τις δικές τους νόμιμες ενέργειες.

Αθήνα, 10. 04. 2014

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΒΛΑΧΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΣΟΛΩΝΟΣ 54 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ. 2103618100