Δευτέρα
06 / 02 / 2023
6 Νέα Άρθρα

Ανακοίνωση του Συλλόγου Βοιωτίας - Εύβοιας για την κατάταξη στα ΠΘΕ

Στυλ Γραμμάτων
  • ΠΙΟ ΜΙΚΡΑ ΜΙΚΡΑ ΜΕΣΑΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΑ
  • ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ Helvetica Segoe Georgia Times

Μετά από 2 χρόνια εφαρμογής των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας (Π.Θ.Ε.) και ενός έτους του Βαθμολογίου – Μισθολογίου της ΑΑΔΕ, έχει αναδειχθεί η ανάγκη αναθεώρησης των σχετικών Κανονιστικών Αποφάσεων της ΑΑΔΕ, για την διόρθωση εξόφθαλμων στρεβλώσεων & αδικιών που υπάρχουν σε βάρος εργαζομένων με τα ίδια τυπικά & ουσιαστικά προσόντα, αλλά με διαφορετικές αμοιβές.

  1. 1.Π.Θ.Ε. Γραμματειακής Υποστήριξης Δ.Ο.Υ. :

Εκτός από τα ζητήματα που αναδεικνύει η με αρ.πρ.2182/2-12-22 επιστολή της ΠΟΕ-Δ.Ο.Υ. πρέπει να επισημανθεί επιπλέον : Η Γραμματεία εκτελεί εν τοις πράγμασι καθήκοντα «Υπαλλήλου Οικονομικών Υπηρεσιών» στις Δ.Ο.Υ. που δεν είναι διατάκτες. Όμως το σχετικό περίγραμμα αφενός δεν προβλέπεται, αφετέρου έχει καταταγεί στους Βαθμούς Θ & Ι , ενώ η Γραμματεία στους Βαθμούς ΙΒ & ΙΑ. Αποτελεί ένα επιπρόσθετο λόγο για την κατάταξη στο Βαθμό Θ (έμπειρος) & Ι και η θέση της Γραμματειακής Υποστήριξης

 

  1. 2.Π.Θ.Ε. Υπάλληλος Διαχείρισης & Ταμείου Δ.Ο.Υ. :

   Όλες οι θέσεις εργασίας του Τμήματος Εσόδων έχουν καταταγεί στους Βαθμούς Θ (έμπειρος) & Ι (υπάλληλος) , εκτός από το ΠΘΕ Διαχείρισης & Ταμείου, που έχει καταταγεί στο Βαθμό Ι (χωρίς διάκριση). Αποτέλεσμα συνάδελφοι Ταμίες με 20 & 30 χρόνια εμπειρίας να βρίσκονται χαμηλότερα Βαθμολογικά & Μισθολογικά από συναδέλφους τους στο ίδιο Τμήμα με λιγότερα χρόνια εμπειρίας & ενδεχομένως χαμηλότερα τυπικά προσόντα. Στις περισσότερες περιπτώσεις το θέμα έχει «λυθεί» με την παράλληλη τοποθέτηση σε κάποιο άλλο ΠΘΕ του Τμήματος Εσόδων από τους Προϊσταμένους των υπηρεσιών. Όμως υπάρχουν ακόμη συνάδελφοι για τους οποίους «υπάρχει άλλος Θεός». Η Διοίκηση οφείλει να διορθώσει τη στρέβλωση αυτή ώστε να μην εξαρτάται η μισθολογική κατάταξη υπαλλήλων που έχουν «φάει τη ζωή τους» πίσω από τα γκισέ , από τις σχέσεις και τις ορέξεις των εκάστοτε Προϊσταμένων.

  1. 3.Π.Θ.Ε. Επιμελητή & Πρωτοκόλλου:

Και τα δυο ΠΘΕ έχουν καταταγεί στον Βαθμό ΙΒ , ενώ και οι δυο θέσεις , ειδικά στην μετά covid περίοδο , έχουν επιφορτιστεί με τεράστιο όγκο δουλειάς (π.χ. όλες οι δηλώσεις φορολογιών εκτός της πλατφόρμας «Τα αιτήματά μου» πρωτοκολλούνται). Oι επιμελητές έχουν επιφορτιστεί με επιπλέον καθήκοντα σε εφαρμογή των Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης, επιδόσεις κατασχέσεων-αναγγελιών κ.λ.π  Πολλοί δε εξ αυτών ασκούν και καθήκοντα πρωτοκόλλου, ενώ η αίτησή τους για μετάταξη στην κατηγορία ΔΕ έχει «παγώσει» εδώ και μια πενταετία.

Θα ήταν τουλάχιστον ένδειξη αναγνώρισης του ρόλου των υπαλλήλων στις θέσεις αυτές η αναβάθμισή τους στο Ι Βαθμό.

Αναγνωρίζουμε ότι τα παραπάνω ΔΕΝ αλλάζουν το χαρακτήρα του Συστήματος Κατάταξης-Αξιολόγησης-Μισθολογίου, το οποίο παραμένει άδικο, με σοβαρές εγγενείς αδυναμίες και ελλείψεις και δεν διασφαλίζει την αξιοπρεπή διαβίωση   των εργαζομένων στην ΑΑΔΕ.

Όμως απαιτούμε την άμεση διόρθωση των τραγικών & εξόφθαλμων αδικιών , τόσο για την αναγνώριση της προσφοράς των συναδέλφων σε αυτές τις θέσεις εργασίας , που στην πλειοψηφία των περιπτώσεων υπηρετούν για δεκαετίες στη φορολογική διοίκηση, όσο και για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών.

Έχει αναρωτηθεί άραγε η Διοίκηση ποιος νέος εργαζόμενος θα επιθυμεί να στελεχώσει αυτές τις θέσεις, καθώς η «παλαιά φουρνιά» σιγά-σιγά θα αποσύρεται; Πως θα λειτουργούν ομαλά οι υπηρεσίες όταν εκτός από την γενική έλλειψη προσωπικού, που οδηγεί σε εντατικοποίηση της εργασίας όλων, προστεθεί η αναστάτωση λόγω μη κάλυψης των παραπάνω αντικειμένων;

Kαλούμε τη Διοίκηση της ΑΑΔΕ, όπως τροποποιήσει άμεσα τις σχετικές κανονιστικές των ΠΘΕ & Βαθμολογίου, στην ανωτέρω κατεύθυνση.

Καλούμε την ΠΟΕ-Δ.Ο.Υ. όπως διεκδικήσει λύσεις για ΟΛΑ τα ζητήματα που ανακύπτουν με τα ΠΘΕ & το Βαθμολόγιο , και όχι να τα κρύβει – «ανάμεσα σε άλλα». Ακόμη και ένας εργαζόμενος να αδικείται τα συνδικάτα οφείλουν να είναι μαζί του.

 

 Γ Ι Α   Τ Ο     Δ. Σ.

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ                             ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ