Συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕ ΔΟΥ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου την 18.4.2018 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ και ΑΥΣΤΗΡΑ ώρα 09:30 στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου 52) Αθήνα.
 
1. Ενημέρωση - τρέχοντα θέματα.
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για το σχεδιαζόμενο νέο βαθμολόγιο - μισθολόγιο της ΑΑΔΕ και την σύνδεση μισθού με την θέση.
3. Συγχωνεύσεις ΔΟΥ.
4. Ασφάλεια εργαζομένων συνθήκες εργασίας.
5. Λήψη απόφασης για το Ταμείο Αλληλοβοήθειας.
6. Λήψη απόφασης για περιστολή δαπανών και ισοσκελισμό προϋπολογισμού της ΠΟΕ - ΔΟΥ.
7. Λήψη απόφασης για κατάθεση προτάσεων προς την ΑΑΔΕ για την λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
8. Έγκριση μικροεξόδων περιόδου από 21.1.2018 έως 31.3.2018.
9. Έγκριση αποφάσεων Εκτελεστικής από 13.2.2018 έως και 28.3.2018.
 
Στην συνεδρίαση καλούνται να συμμετέχουν και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων όλης της χώρας, με δική τους οικονομική επιβάρυνση.
 
 
Καλούμε τους Προϊσταμένους των υπηρεσιών να διευκολύνουν την προσέλευση των μελών του Γενικού Συμβουλίου & των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων, οι οποίοι θα κάνουν χρήση συνδικαλιστικής άδειας, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του Ν. 1264/82.
 
 
Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων που θα παρευρεθούν στο Γενικό Συμβούλιο, να επικοινωνήσουν για κράτηση δωματίων απευθείας με το Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ και την κα ΚΟΛΟΚΥΘΑ, στα τηλ : 210-3326217 & στο FAX 210-3300700 μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ 16.4.2018 και ώρα 12:00, γνωστοποιώντας την συμμετοχή τους συγχρόνως και στην ΠΟΕ -ΔΟΥ.
 
ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ  
 
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ