ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΙ, ΠΑΡΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Στυλ Γραμμάτων
  • ΠΙΟ ΜΙΚΡΑ ΜΙΚΡΑ ΜΕΣΑΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΑ
  • ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ Helvetica Segoe Georgia Times

Μεγάλο κύμα αντιδράσεων στο κλείσιμο των εφοριών αναπτύσσετε για άλλη μια φορά στα νησιά, με πρωταγωνιστές τις τοπικές κοινωνίες και τους εκεί συναδέλφους.

Οι Δήμοι κλείνουν επ' αόριστον και σύσσωμα το Δημοτικά Συμβούλια παραιτούνται. Όλοι πλέον αντιλαμβάνονται ότι το κλείσιμο των εφοριών είναι μέρος μόνο του συνολικότερου σχεδίου, κλεισίματος των δημόσιων υπηρεσιών, εκχώρησης όλων στους ιδιώτες, ερημοποίησης ιδιαίτερα της περιφέρεια, φτωχοποίησης της κοινωνίας.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για την απαράδεκτη και άδικη απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τη συγχώνευση της Δ.Ο.Υ Λέρου στη Δ.Ο.Υ Κω, συνήλθε εκτάκτως απόψε 12/6/2013 το Δημοτικό Συμβούλιο Πάτμου αξιώνοντας την ακύρωση της απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών , ενώ παράλληλα αποφάσισε ότι:

• Από Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013 ο Δήμος Πάτμου κλείνει επ' αορίστου

• Εάν εφαρμοστεί η απόφαση του Υπουργείου το Δημοτικό Συμβούλιο Πάτμου σύσσωμο θα παραιτηθεί.

Είναι περισσότερο από βέβαιο, ότι χωρίς την παρουσία της Δ.Ο.Υ Λέρου, η οποία εξυπηρετεί τα νησιά του βορείου συγκροτήματος του νομού Δωδεκανήσου (Λέρος, Λειψοί, Πάτμος, Αρκιοί, Αγαθονήσι), θα υπάρξει δυσαναπλήρωτο κενό και μεγάλη δυσχέρεια στις συναλλαγές των φυσικών και νομικών προσώπων με το Δημόσιο.

Θεωρούμε ότι το κλείσιμο της Δ.Ο.Υ Λέρου είναι ενάντιο και στο δημόσιο συμφέρον και σε όλους τους νησιώτες μας.

Ο Δήμαρχος

Στόικος Γρηγόρης


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για την απαράδεκτη και άδικη απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, του κλεισίματος της Δ. Ο. Υ. Λέρου που εξυπηρετεί τα νησιά του βορείου συγκροτήματος της Δωδεκανήσου Λέρο – Λειψούς, Πάτμο, Αρκιούς, Αγαθονήσι, συνέχεται εκτάκτως το δημοτικό συμβούλιο Αγαθονησίου, αξιώνοντας την ακύρωση της απόφασης.

Στο δήμο Αγαθονισίου, ιδιαίτερα η απόφαση του κλεισίματος της Δ. Ο. Υ. Λέρου δημιουργεί τεραστία κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, αφού διεξάγεται η ταμειακή του διαχείριση και είναι αδύνατη η λειτουργία ιδίας ταμειακής υπηρεσίας, διότι δεν διαθέτει προσωπικό.

Κλείνει ο δήμος και παραιτείται το Δημοτικό Συμβούλιο Αγαθονησίου. Δυστυχώς ο Καλλικράτης, που δημιουργήθηκε για να λύσει προβλήματα ειδικά στα ακριτικά νησιά δημιούργησε περισσότερα από αυτά που έπρεπε να επιλύσει.

Οι κάτοικοι του Αγαθονησίου συνεχίζουν να μάχονται για την επιβίωση του νησιού, σεβόμενοι τον τόπο και την πατρίδα τους.

Όμως η παύση λειτουργίας του δήμου θα οδηγήσει στην ερήμωση το νησί, μια περιοχή με μεγάλη γεωπολιτική και στρατηγική σημασία, έναν ευαίσθητα εθνικό χώρο.

Με τέτοιου είδους αποφάσεις δίνουμε το μήνυμα στη γείτονα χώρα ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να κρατήσει τα νησιά της.

Ο Δήμαρχος Αγαθονησίου

Ευάγγελος Κ. Κόττορος


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 62/2013

Απόσπασμα από το πρακτικό 8/12-06-2013 έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λειψών.

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες του Δημοτικού Συμβουλίου Λειψών σχετικά με την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών να κλείσει τη Δ. Ο. Υ. Λέρου».

Σήμερα την 12-06-2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λιεψών, ύστερα από την υπ.αριθ.πρωτ.1723/12-06-2013 πρόσκληση του προέδρου του Δ. Σ. , που δημοσιεύτηκε και εκδόθηκε με πρακτικό στους δημοτικούς συμβούλους, καθώς και στο δήμαρχο Λειψών και παρίστανται στη συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία επειδή από τους 13 συμβούλους παρόντες ήταν 10, δηλαδή:

Παρόντες: 1. Παραδείση Σταυρούλα, 2. Μάγγος Ελευθέριος, 3. Βαβουλάς Μιχάλης, 4. Γρύλλης Νικόλαος, 5. Μπαλατσούκα Βασιλική, 6. Γαμπιέρης Νικόλαος, 7. Γρύλλης Ιωάννης, 8. Μακρής Εμμανουήλ, 9. Κάβουρας Λουκάς, 10. Καλυμνιός Γεώργιος,

Απόντες: 1. Ρίζος Εμμανουήλ, 2. Σκλαβούνος Βασίλειος, 3. Χήρας Εμμανούηλ, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

Ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο ο οποίος εισηγήθηκε το 1ο θέμα του έκτατου Δ. Δ. «Ενέργειες του δημοτικού συμβούλου Λειψών σχετικά με την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών να κλείσει την Δ. Ο. Υ. Λέρου» και έθεσε υπόψη του ΔΣ:

Το υπ.αριθ.πρωτ. 2540/10-09-2012 έγγραφο του δήμου Λειψών προς το Υπουργείο Οικονομικών, την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών να κλείσει η Δ. Ο. Υ. Λέρου και μάλιστα χωρίς να παρέχει καμία ενημέρωση, κρίνοντας απαράδεκτη αλλά και προσβλητική την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών καινα κλείσει την εφορεία της Λέρου, μοναδικής υπηρεσίας που εξυπηρετεί τα νησιά ολόκληρου του βόρειου συγκροτήματος Δωδεκανήσου (Λέρος, Πάτμος, Λειψοί, Αγαθονήσι, Αρκιοι, Μαράθι) δημιουργώντας τεράστια προβλήματα. Η διάλυση της εφορείας της Λέρου είναι αυτό που λέμε «ξεχείλισμα του ποτηριού», συνεχώς αποδομούνται οι θεσμοί στα νησιά μας και δεν είμαστε διατεθειμένοι να παριστάνουμε τους ΑΚΡΙΤΕΣ ενώ το επίσημο κράτος (αθηναϊκό μόρφωμα) να μας χρησιμοποιεί για να αντλεί πόρους από τα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Προτείνουμε να κλείσει ο δήμος μας επ αόριστον μέχρι να λυθεί το μεγάλο αυτό πρόβλημα και τις επόμενες μέρες οι δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου μας θα υποβάλλον την παραίτηση τους. Επίσης, θεωρούμε ανεπιθύμητους και δε δεχόμαστε στο νησί μας επίσκεψη κανενός βουλευτή, υπουργού κλπ. Τις επόμενες μέρες θα προβούμε με δελτίο τύπου για όλες μας τις ενέργειες.

Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του . 3852/2010.

Αποφασίζει ομόφωνα

1. Να κλείσει ο Δήμος επ αόριστον

2. Παραίτηση του Δημοτικού συμβουλίου του δήμου μας

3. Να κηρυχθούν ως ανεπιθύμητοι στα νησιά μας οι πολιτικοί της συγκυβέρνησης

4. Να κυματίζουν μεσίστιες οι σημαίες στου δήμους και στις δημόσιες υπηρεσίες των νησιών

5. Να ενημερωθούν τοπικά και εθνικής εμβελείας Μ. Μ. Ε.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 62/2013

Ο πρόεδρος

Ελευθέριος Μάγγος