Κυριακή
05 / 02 / 2023
5 Νέα Άρθρα

Τροπολογία Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στο Φορολογικό Ν/Σ για την Κατάργηση των νησιωτικών Δ.Ο.Υ

Στυλ Γραμμάτων
  • ΠΙΟ ΜΙΚΡΑ ΜΙΚΡΑ ΜΕΣΑΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΑ
  • ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ Helvetica Segoe Georgia Times

Με τροπολογία – προσθήκη στο φορολογικό νομοσχέδιο, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, έφεραν στη Βουλή το αίτημα των τοπικών κοινωνιών των νησιών, των τοπικών φορέων, των κινήσεων πολιτών, των δημοτικών αρχών κλπ (όπως αυτό εκφράστηκε σε συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν) σύμφωνα με το οποίο επιβάλλεται η μη εφαρμογή του νόμου για το κλείσιμο των νησιωτικών ΔΟY

και η επανεξέταση του τρόπου κατανομής των φορολογικών υπηρεσιών με βάση, εκτός των άλλων, τις ανάγκες των κατοίκων, των εργαζομένων αλλά και των ιδιαιτεροτήτων της κάθε περιοχής.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ– ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΣΤΟ Ν/Σ «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις»

Αιτιολογική Έκθεση

Κύριος στόχος της παρούσας προσθήκης στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις» είναι η αναβολή τουλάχιστον κατά ένα έτος του κλεισίματος των νησιωτικών Δ.Ο.Υ, οι οποίες σύμφωνα με την υπʼ αριθμ.Δ6Α1144678 ΕΞ2012 (ΦΕΚ2828 Β/19-10-2012) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, θα αναστείλουν τη λειτουργία τους από τις 14-1-2013. Η εν λόγω υπουργική απόφαση θα έχει αρνητικότατες επιπτώσεις τόσο για τους κατοίκους των νησιών που αφορά όσο και για τους υπαλλήλους, καθώς ελήφθη χωρίς ουσιαστικό σχεδιασμό και χωρίς καμία μέριμνα για τους πολίτες που εξυπηρετούνται και για τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες αυτές. Ειδικά για τις απομακρυσμένες περιοχές και τις νησιωτικές Δ.Ο.Υ οι συνέπειες θα είναι τραγικές, ενόψει μάλιστα και του γεγονότος ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ο εκσυγχρονισμός του μηχανογραφικού συστήματος του Υπουργείου Οικονομικών για τις Δ.Ο.Υ και του ότι παρά την σχεδιαζόμενη λειτουργία Κέντρων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στα νησιά (όπου καταργούνται οι εφορίες) η αποτελεσματικότητά τους θα είναι εξαιρετικά περιορισμένη, διότι πολλές από τις μέχρι τώρα πραγματοποιούμενες εργασίες στις Δ.Ο.Υ δεν θα μπορούν να διεκπεραιωθούν από τα κέντρα αυτά. Ταυτόχρονα καλούνται οι εργαζόμενοι να μεταναστεύσουν, προς άγνωστους ακόμα προορισμούς και μάλιστα εν μέσω της σχολικής χρονιάς.

Επιπλέον,η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών πλήττει την προστασία της νησιωτικότητας και το δικαίωμα των κατοίκων των νησιών να ζουν ισότιμα και να απολαμβάνουν τις ίδιες συνθήκες διαβίωσης και πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες, με τους κατοίκους των άλλων περιοχών της χώρας μας. Οι νησιώτες είναι βέβαιο ότι θα στερούνται των φορολογικών υπηρεσιών στον τόπο τους και θα αναγκάζονται για το λόγο αυτό να ταξιδεύουν,επωμιζόμενοι δυσβάσταχτο κόστος.

Επιπρόσθετα, πλήγμα θα δεχτούν και τα δημόσια έσοδα, καθώς σε νησιά με σημαντική οικονομική δραστηριότητα θα πάψει να λειτουργεί η τοπική εφορία και συνεπώς οι φορολογικοί έλεγχοι θα διενεργούνται –αν διενεργούνται- σε πολύ αραιά διαστήματα, γεγονός που θα αυξήσει την φοροδιαφυγή.

Για τους λόγους αυτούς και προκειμένου να υπάρξει ο αναγκαίος χρόνος για ουσιαστική διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες και με τους εργαζόμενουςμε στόχο την επανεξέταση και τον επανασχεδιασμό της δομής και της κατανομής των φορολογικών υπηρεσιών, προτείνεται η παρακάτω προσθήκη στο Σ/Ν: «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις»:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο άρθρο 17 προστίθεται παράγραφος 4, με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«Η ημερομηνία αναστολής λειτουργίας των Δ.Ο.Υ που λειτουργούν στα Νησιά, των οποίων η λειτουργία επρόκειτο να ανασταλεί στις 14-1-2013 σύμφωνα με την υπʼ αριθμ. Δ6Α 1144678ΕΞ2012 (ΦΕΚ 2828Β/19-10-2012) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αναβάλλεται για τις14-1-2014».

Οι καταθέτοντες βουλευτές

ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΒΑΜΑΒΑΚΑ ΤΖΕΝΗ

ΓΛΕΖΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΖΕΡΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΑΜΟΪΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ