Δευτέρα
06 / 02 / 2023
6 Νέα Άρθρα

Τα εξοντωτικά πρόστιμα για ληξιπρόθεσμα παραμένουν παρά το λίφτινγκ

Στυλ Γραμμάτων
  • ΠΙΟ ΜΙΚΡΑ ΜΙΚΡΑ ΜΕΣΑΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΑ
  • ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ Helvetica Segoe Georgia Times

Του Σπύρου Δημητρέλη

23-12-2013

Τα εξοντωτικά πρόστιμα για όσους δεν πληρώνουν ή δεν ρυθμίζουν εντός διμήνου παραμένουν. Και αυτό παρά την ευνοϊκή τροποποίηση που πραγματοποίησε το υπουργείο Οικονομικών την τελευταία στιγμή στις σχετικές διατάξεις προκειμένου να καμφθούν οι αντιδράσεις των κυβερνητικών βουλευτών.alt

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 57 του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, όπως τροποποιήθηκε με το πολυνομοσχέδιο για τους πλειστηριασμούς που ψηφίστηκε το περασμένο Σάββατο «Αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής, υπολογίζεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του φόρου που δεν καταβλήθηκε εμπρόθεσμα. Μετά την πάροδο ενός έτους από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής το παραπάνω πρόστιμο ανέρχεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) του φόρου. Μετά την πάροδο δύο (2) ετών ανέρχεται σε τριάντα τοις εκατό (30%) του φόρου. Το πρόστιμο των προηγούμενων εδαφίων υπολογίζεται και στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης με βάση το χρόνο, κατά τον οποίο έληγε η σχετική προθεσμία υποβολής. Προκειμένου περί δημόσιων εσόδων, που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ως άνω Κώδικα (σ.σ. του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών), πλην των τελωνειακών, το χρονικό διάστημα των δύο μηνών από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής αυξάνεται σε έξι μήνες».

Το τελευταίο εδάφιο, δηλαδή η τελευταία πρόταση προστέθηκε μετά τις αντιδράσεις βουλευτών. Ας δούμε όμως και την ουσία αυτή της προσθήκης. Σύμφωνα με έμπειρους φοροτεχνικούς η προσθήκη αυτή σημαίνει ότι για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο που δεν προέρχονται από φόρους (για μη φορολογικές οφειλές) το πρόστιμο του 10% θα υπολογίζεται μετά την πάροδο εξαμήνου αντί διμήνου που θα ισχύει για τις φορολογικές οφειλές, αλλά το πρόστιμο του 20% θα εξακολουθεί να υπολογίζεται αυτόματα μετά την πάροδο 12 μηνών από τη λήξη της προθεσμίας. Ποιές είναι οι μη φορολογικές οφειλές; Αυτές που αφορούν, για παράδειγμα, τέλη υπέρ τρίτων ή πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Με άλλα λόγια οι φορολογούμενοι που θα αφήσουν απλήρωτη μια φορολογική οφειλή για περισσότερους από δυο μήνες θα χρεωθούν μηνιαία προσαύξηση 0,7% και εφόσον περάσει δίμηνο από την λήξη της προθεσμίας πληρωμής τότε θα επιβαρυνούν και με πρόστιμο 10% του ποσού της οφειλής. Αν περάσει δωδεκάμηνο θα χρεωθούν με 20% της οφειλής και αν περάσουν δυο χρόνια θα χρεωθούν με πρόστιμο 30%.

Πηγή:www.capital.gr