Κυριακή
05 / 02 / 2023
5 Νέα Άρθρα

ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

Στυλ Γραμμάτων
  • ΠΙΟ ΜΙΚΡΑ ΜΙΚΡΑ ΜΕΣΑΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΑ
  • ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ Helvetica Segoe Georgia Times

ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΝΙΚΟ ΧΟΥΝΤΗ!

ΟΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΦΟΡΟΕΞΟΝΤΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΦΗΝΟΥΝ ΣΤΟ ΑΠΥΡΟΒΛΗΤΟ ΤΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ!

Τη στιγμή που φουντώνει ξανά, η συζήτηση για υστέρηση των φορολογικών εσόδων στην Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκαλύπτει ότι οι ελληνικές αρχές δεν έχουν διεξάγει, εδώ και χρόνια, κανέναν φορολογικό έλεγχο στις πολυεθνικές εταιρείες, που με διάφορες λογιστικές αλχημείες, και κυρίως μέσω ενδο-ομιλικών συναλλαγών, φοροδιαφεύγουν, αλλά και φουσκώνουν τις τιμές των προϊόντων που πωλούν στην Ελλάδα.alt

Αυτό προκύπτει από απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συγκεκριμένα του Επιτρόπου κ. Σεμέτα, στον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Χουντή.

Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Χουντής σε ερώτησή του έθετε το θέμα των ενδο-ομιλικών συναλλαγών που πραγματοποιούν πολυεθνικές εταιρείες στην Ελλάδα, δηλαδή, το συνήθη τρόπο φοροδιαφυγής των πολυεθνικών εταιρειών σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως τα αυθαίρετα «δικαιώματα χρήσης σημάτων, οι υπερκοστολόγημένες αγορές προϊόντων, ο ενδοεπιχειρησιακός δανεισμός κ.α.», ζητώντας ταυτόχρονα να πληροφορηθεί «εάν στην Ελλάδα έχουν επιβληθεί πρόστιμα και κυρώσεις σε πολυεθνικές εταιρείες, τα τελευταία 10 χρόνια, που να αφορούν φορολογικές παραβάσεις ενδο-ομιλικών συναλλαγών».

Η απάντηση της Κομισιόν αποτελεί πραγματική ντροπή για τις διαχρονικές ηγεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και για τα κόμματα του δικομματισμού, αφού ο αρμόδιος Επίτροπος για θέματα φορολογίας, κ. Σεμέτα, αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για ελέγχους των ελληνικών φορολογικών αρχών στις πολύ συνηθισμένες περιπτώσεις φοροδιαφυγής, μέσω ενδο-ομιλικών συναλλαγών των πολυεθνικών επιχειρήσεων που έχουν θυγατρικές στην Ελλάδα. Αναφέρει μάλιστα συγκεκριμένα ότι: «Τα μόνα στοιχεία που διαθέτει η Επιτροπή χρονολογούνται από το 2007 και είναι αυτά που κοινοποίησε η Ελλάδα στο Κοινό Φόρουμ για τον Καθορισμό των Τιμών Μεταβίβασης (ΚΦΤΜ), μια ομάδα εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής για τις ενδοομιλικές συναλλαγές. Τότε ο αντιπρόσωπος της Ελλάδας δήλωσε ότι ‘Δεν έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα κυρώσεις (σε επιχειρήσεις) στην Ελλάδα που θα μπορούσαν να θεωρηθούν σοβαρές σύμφωνα με τη Σύμβαση Διαιτησίας’. Πρόσφατα στοιχεία σχετικά με τις κυρώσεις δεν διαθέτει η Επιτροπή» (Συμβαση Διαιτησίας: Κώδικας Συμπεριφοράς για τη φορολογία κερδών των πολυεθνικών επιχειρήσεων).

 

Ο κ. Σεμέτα, συνεχίζοντας στην απάντησή του, ομολογεί ότι το Μνημόνιο δεν περιλαμβάνει μέτρα περιορισμού της φοροδιαφυγής των πολυεθνικών επιχειρήσειων, τονίζοντας ότι «Τα μέτρα που συμφωνήθηκαν από την Ελλάδα και την Επιτροπή (εκ μέρους των κρατών μελών) δεν κάνουν ειδική αναφορά στο θέμα των ενδοομιλικών συναλλαγών», αλλά ρίχνει την ευθύνη στην ελληνική κυβέρνηση δηλώνοντας ότι «όπως αναφέρεται στο τελευταίο Μνημόνιο Συνεννόησης (βλέπε παράρτημα του Ν 4046/2012), η Κυβέρνηση αναμένεται να προετοιμάσει φορολογική μεταρρύθμιση έως τον Ιούνιο. Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα πρέπει να εξετάσει αν κρίνονται απαραίτητες οι προσαρμογές στους κανόνες του για τις ενδοομιλικές συναλλαγές».

Ακολουθούν η ερώτηση και η απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-001951/2012

προς την Επιτροπή

Άρθρο 117 του Κανονισμού

Nikolaos Chountis (GUE/NGL)

Θέμα:     Ενδο-ομιλικές συναλλαγές πολυεθνικών επιχειρήσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη

Η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόσφατα ότι εξετάζει αρκετές φορολογικές υποθέσεις ενδο-ομιλικών συναλλαγών, πολυεθνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, για τις οποίες ενδέχεται, από τη μια, να υπάρχουν φορολογικές παρανομίες που επισύρουν κυρώσεις και πρόστιμα, και, από την άλλη, να επηρεάζονται αυξητικά οι τιμές των προϊόντων που προσφέρουν στην ελληνική αγορά, σε σχέση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές.

Με δεδομένο ότι συνήθης πρακτική των πολυεθνικών εταιρειών, προκειμένου να αποφύγουν τη φορολόγηση των κερδών τους, αποτελούν οι ενδο-ομιλικές συναλλαγές (transfer pricing), όπως πχ τα δικαιώματα χρήσης σημάτων, οι υπερκοστολόγημένες αγορές προϊόντων, ο ενδοεπιχειρησιακός δανεισμός κ.α., με τις οποίες επιλέγουν να μεταφέρουν τα κέρδη τους σε θυγατρικές τους που βρίσκονται σε χώρες με το πιο ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Γνωρίζει εάν στην Ελλάδα έχουν επιβληθεί πρόστιμα και κυρώσεις σε πολυεθνικές εταιρείες, τα τελευταία 10 χρόνια, που να αφορούν φορολογικές παραβάσεις ενδο-ομιλικών συναλλαγών; Μπορεί να πληροφορηθεί για τα συνολικά ποσά των προστίμων και ποιες εταιρείες αφορούσαν;
  2. Διαθέτει στοιχεία από τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ, για τον τρόπο αντιμετώπισης ανάλογων περιπτώσεων φοροαποφυγής μέσω ενδο-ομιλικών συναλλαγών; Ποιες είναι, κατά τη γνώμη της Επιτροπής, οι βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπιση του φαινομένου;
  3. Ποια μέτρα του μνημονίου που συνοδεύει τη νέα δανειακή σύμβαση μεταξύ Ελλάδας-ΔΝΤ-ΕΕ, συμβάλλουν στην καταπολέμηση του παραπάνω φαινομένου; Τι προτείνει στην ελληνική κυβέρνηση η Επιτροπή;

EL

E-001951/2012

Απάντηση του κ. Šemeta

εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Επιτροπή δεν συγκεντρώνει τακτικά τις πληροφορίες σχετικά με τις κυρώσεις και τα πρόστιμα που αφορούν φορολογικές παραβάσεις ενδοομιλικών συναλλαγών και επιβάλλοντα σε πολυεθνικές κρατών μελών της ΕΕ.

Τα μόνα στοιχεία που διαθέτει η Επιτροπή χρονολογούνται από το 2007 και είναι αυτά που κοινοποίησε η Ελλάδα στο Κοινό Φόρουμ για τον Καθορισμό των Τιμών Μεταβίβασης (ΚΦΤΜ), μια ομάδα εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής για τις ενδοομιλικές συναλλαγές. Τότε ο αντιπρόσωπος της Ελλάδας δήλωσε ότι «Δεν έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα κυρώσεις στην Ελλάδα που θα μπορούσαν να θεωρηθούν σοβαρές σύμφωνα με τη Σύμβαση Διαιτησίας»[1]. Πρόσφατα στοιχεία σχετικά με τις κυρώσεις δεν διαθέτει η Επιτροπή.

Συνίσταται στο Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου να απευθυνθεί για πληροφορίες κατευθείαν στις εθνικές φορολογικές αρχές.

Το ΚΦΤΜ επικουρεί και συμβουλεύει την Επιτροπή, ώστε να βρίσκει πρακτικές λύσεις για την επίτευξη ενιαίας εφαρμογής των κανόνων ενδοομιλικών συναλλαγών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) παρέχει οδηγίες κυρίως για τις τιμές μεταβίβασης του ΟΟΣΑ, οι οποίες αναθεωρήθηκαν πρόσφατα, τον Ιούλιο 2010.

Τα μέτρα που συμφωνήθηκαν από την Ελλάδα και την Επιτροπή (εκ μέρους των κρατών μελών) δεν κάνουν ειδική αναφορά στο θέμα των ενδοομιλικών συναλλαγών. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στο τελευταίο Μνημόνιο Συνεννόησης (βλέπε παράρτημα του Ν 4046/2012), η Κυβέρνηση αναμένεται να προετοιμάσει φορολογική μεταρρύθμιση έως τον Ιούνιο. Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα πρέπει να εξετάσει αν κρίνονται απαραίτητες οι προσαρμογές στους κανόνες του για τις ενδοομιλικές συναλλαγές. Κατόπιν αιτήσεων της ελληνικής φορολογικής αρχής για τεχνική βοήθεια, οι υπηρεσίες της Επιτροπής προετοιμάζουν μια ενημερωτική ημερίδα για τις ενδοομιλικές συναλλαγές.