ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

Στυλ Γραμμάτων
  • ΠΙΟ ΜΙΚΡΑ ΜΙΚΡΑ ΜΕΣΑΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΑ
  • ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ Helvetica Segoe Georgia Times

Της Μαρίας Βουργάνα

Με δέλεαρ την καταβολή των χρεών ακόμη και σε 60 μηνιαίες δόσεις, την έκπτωση έως και 100% στις προσαυξήσεις και τη μείωση της ελάχιστης μηνιαίας δόσης στα 300 ευρώ, το υπουργείο Οικονομικών καλεί περίπου 900.000 οφειλέτες του Δημοσίου να ρυθμίσουν μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του 2012 τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους που συνολικά αγγίζουν τα 42 δισ. ευρώ.

Οσοι αδιαφορήσουν και δεν τακτοποιήσουν τα χρέη τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις και κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων ενώ οι μεγαλο-οφειλέτες θα διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.

Η νέα ευνοϊκότερη ρύθμιση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών είναι έτοιμη και αναμένεται να περιληφθεί στη νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου το περιεχόμενο της οποίας συζητείται και οριστικοποιείται αύριο στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Με τη νέα ρύθμιση το υπουργείο Οικονομικών δίνει ακόμη μια ευκαιρία στους φορολογούμενους - οφειλέτες να εξοφλήσουν όλα τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους είτε εφάπαξ με διαγραφή του 100% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, είτε σε μηνιαίες δόσεις που θα μπορούν να φθάσουν μέχρι και τις 60, αλλά με μικρότερη έκπτωση στις προσαυξήσεις.

Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των δόσεων τόσο μικρότερο είναι το ποσοστό της έκπτωσης επί των προσαυξήσεων. Οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να τακτοποιήσουν οφειλές από φόρους εισοδήματος, ΦΠΑ, Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης, τέλη ταξινόμησης, λοιπά τέλη, εισφορές και φόρους που εισπράττονται μέσω των ΔΟΥ και μέσω των Τελωνείων, εφόσον οι οφειλές αυτές έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ακόμη και μέχρι πριν από λίγες μέρες. Στην ίδια ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν ανεξόφλητα υπόλοιπα οφειλών που είχαν ενταχθεί στην προηγούμενη ρύθμιση.

Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης εξετάζεται να μειωθεί από τα 500 ευρώ που προέβλεπε η προηγούμενη ρύθμιση στα 300 ευρώ ή και χαμηλότερα. Με τη νέα ρύθμιση το υπουργείο Οικονομικών φιλοδοξεί να εισπράξει σημαντικό μέρος από τα ληξιπρόθεσμα χρέη που αυτή τη στιγμή ανέρχονται στο ποσό των 42 δισ. ευρώ. Με το επικαιροποιημένο Μνημόνιο έχει δεσμευτεί στην τρόικα για την είσπραξη τουλάχιστον 1,5 δισ. ευρώ από ληξιπρόθεσμα χρέη το 2012. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα ρύθμιση θα προβλέπει τα εξής:

1. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, καθώς και υπέρ τρίτων, βεβαιωμένες στις ΔΟΥ ή στα Τελωνεία ρυθμίζονται και καταβάλλονται:

  • Εφάπαξ, με απαλλαγή από το 100% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
  • Σε 2 έως 12 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή από το 90% των προσαυξήσεων.
  • Σε 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή από το 75% των προσαυξήσεων.
  • Σε 25 έως 36 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή από το 60% των προσαυξήσεων.
  • Σε 37 έως 48 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή από το 45% των προσαυξήσεων.
  • Σε 49 έως 60 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή από το 25% των προσαυξήσεων.

2. Στους οφειλέτες του Δημοσίου που θα υπαχθούν στη ρύθμιση αυτή θα παρασχεθεί η δυνατότητα ρύθμισης χρεών «που τελούν σε αναστολή είσπραξης» ή οφειλών που έχουν υπαχθεί σε άλλες ρυθμίσεις χρεών και θα είναι δυνατό να χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας μηνιαίας διάρκειας.

3. Τυχόν ποινικές διώξεις που έχουν ασκηθεί εναντίον των οφειλετών για τη μη καταβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών θα ανασταλούν, ενώ εάν τους έχουν ήδη επιβληθεί ποινές φυλάκισης ή κάθειρξης για το λόγο αυτό, τότε οι διαδικασίες εκτέλεσης των ποινών αυτών θα ανασταλούν ή θα διακοπούν.

4. Για τους οφειλέτες που θα υπαχθούν στη νέα ρύθμιση, θα ανασταλούν όλες οι διαδικασίες κατασχέσεων και πλειστηριασμών επί κινητών ή ακίνητων περιουσιακών στοιχείων τους με την προϋπόθεση ότι οι διαδικασίες αυτές αφορούν μόνο σε χρέη που ρυθμίζονται. Η αναστολή αυτή δεν θα ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή για τις οποίες έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές θα λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν συμψηφίζονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί.

5. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να κατατεθεί μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του 2012 στην αρμόδια ΔΟΥ ή Τελωνείο όπου είναι βεβαιωμένες οι οφειλές.

6. Σε κάθε περίπτωση οφειλέτη που θα χάνει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί θα επανέρχονται σε ισχύ.

Αλλες διατάξεις
Στη νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, θα περιληφθούν και άλλες διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες:

Θα διώκονται σε βαθμό κακουργήματος όσοι καθυστερούν να εξοφλήσουν χρέη προς τοΔημόσιο άνω των 150.000 ευρώ για χρονικό διάστημα άνω των 4 μηνών μετά τη λήξη της προθεσμίας καταβολής.

Θα παρέχεται η δυνατότητα λήψης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας σε οφειλέτες του Δημοσίου οι οποίοι επιλέγουν να εκποιήσουν ακίνητα περιουσιακά στοιχεία τους για να εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς το Δημόσιο.

Θα απαλλάσσονται από το μέτρο της εργασιακής εφεδρείας οι γενικοί διευθυντές των υπουργείων.

Oι οφειλέτες του Δημοσίου και πόσα χρωστούν

42 δισ. οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο

900.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα οφείλουν στο Δημόσιο.

716.000 οφειλέτες χρωστούν ποσά μέχρι 3.000 ευρώ.

14.700 έχουν οφειλές άνω των 150.000 ευρώ και συνολικά χρωστούν στο Δημόσιο 37 δισ. ευρώ.

6.500 από τους 14.700 μεγαλο-οφειλέτες είναι φυσικά πρόσωπα και 8.200 νομικά πρόσωπα.

892.000 οφειλέτες χρωστούν συνολικά 4,1 δισ. ευρώ.

Πηγή: Ημερησία