Σάββατο
21 / 05 / 2022
5 Νέα Άρθρα

ΣτΕ προς offshore: Νόμιμη η αύξηση του φόρου, επειδή κρύβετε τους ιδιοκτήτες ακινήτων!

Στυλ Γραμμάτων
  • ΠΙΟ ΜΙΚΡΑ ΜΙΚΡΑ ΜΕΣΑΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΑ
  • ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ Helvetica Segoe Georgia Times

Συνταγματική και νόμιμη είναι η αύξηση από το 3% στο 15% του Ειδικού Φόρου Ακινήτων (ΕΦΑ) στα ακίνητα των offshores εταιρειών.

Πηγή: Σοφοκλέουςin


Αυτό έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ)μ απορρίπτοντας την αίτηση οffshore εταιρείας που ζητούσε να ακυρωθεί η επίμαχη αύξηση.


Ειδικότερα, το Β΄ Τμήμα του ΣτΕ, με την υπ' αριθμ. 2810/2017 απόφασή του έκρινε ότι η επίμαχη αύξηση του ΕΦΑ δεν αντίκειται στις συνταγματικές επιταγές και ειδικότερα στα άρθρα του Συντάγματος, περί συνεισφορά πολιτών χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις τους, στο δικαίωμα πολιτών για συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας και ότι η περιουσία τελεί υπό την προστασία του κράτους.


Επίσης το ΣτΕ τονίζει πως ο νομοθέτης με τις διατάξεις του ν. 3842/2010, προκύπτει ότι επεδίωξε να επιβαρύνει με τον ένδικο ειδικό φόρο επί των ακινήτων εκείνες μόνον τις εταιρείες, οι οποίες, μη «επιθυμώντας» την αποκάλυψη στις φορολογικές αρχές της ταυτότητας των πραγματικών κυρίων των ακινήτων τους, καθιστούν τελικώς ανέφικτο τον εκ μέρους των φορολογικών αρχών έλεγχο φυσικών προσώπων υποκειμένων κατ’ αρχήν σε φορολογία στην Ελλάδα, λειτουργώντας έτσι ως οχήματα φοροαποφυγής, με αποτέλεσμα την απόκρυψη φορολογικής ύλης κτηθείσης από τα πρόσωπα αυτά (μη αποκάλυψη φορολογητέων γεγονότων, παράκαμψη της νομοθεσίας περί “πόθεν έσχες” κ.λπ.) και την αποφυγή της πληρωμής των αναλογούντων σε αυτήν φορολογικών επιβαρύνσεων, κατά παράβαση της θεσπιζομένης με το άρθρο 4 παρ. 5 Σ. αρχής της ισότητας ενώπιον των δημοσίων βαρών.