Μνημονιακό σκάνδαλο βάζει «στον πάγο» φορολογικούς ελέγχους

Στυλ Γραμμάτων
  • ΠΙΟ ΜΙΚΡΑ ΜΙΚΡΑ ΜΕΣΑΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΑ
  • ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ Helvetica Segoe Georgia Times

altΜε την υπογραφή των τροϊκανών, συντελείται ένα ακόμα απίθανο σκάνδαλο. Μέσα στο χάος των προαπαιτούμενων του μνημονίου ακύρωσαν το έργο του ΣΔΟΕ, συγκαλύπτοντας τα σκάνδαλα της φοροδιαφυγής και υψώνοντας ομπρέλα προστασίας στους μεγαλοφοροφυγάδες.

Του Γιώργου Παλαιτσάκη

Διάταξη-βόμβα με την οποία ακυρώνονται εκθέσεις ελέγχου που έχουν συνταχθεί από το ΣΔΟΕ για σημαντικές υποθέσεις φοροδιαφυγής, μεταξύ των οποίων και για υποθέσεις της «Λίστας Λανγκάρντ» που ελέγχονται από τη συγκεκριμένη υπηρεσία, περιελήφθη στην υποπαράγραφο Δ7 του νόμου 4336/2015 που συνοδεύει το νέο Μνημόνιο. Με την διάταξη αυτή, όλες οι εκθέσεις ελέγχου του ΣΔΟΕ για τις οποίες η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν έχει προλάβει ακόμη να εκδώσει πράξεις καταλογισμού φόρων και προστίμων μετατρέπονται σε «απλά δελτία πληροφοριών» (!) τα οποία πρέπει άμεσα να αποσταλούν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για να ξεκινήσουν από την ΑΡΧΉ οι σχετικοί έλεγχοι!

Όπως επισημαίνουν στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, η εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης θα έχει ως συνέπεια να καθυστερήσουν για πολλούς ακόμη μήνες οι συγκεκριμένοι έλεγχοι και γι' αυτό θα πρέπει αμέσως μετά τις εκλογές να καταργηθεί. Η ένταξη της διάταξης αυτής στο συγκεκριμένο νόμο έγινε χωρίς καν να ενημερωθεί και να ερωτηθεί ο καθ' ύλην αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης, γεγονός το οποίο δείχνει ότι κάποιοι... άλλοι, μέσα από το υπουργείο Οικονομικών, μεθόδευσαν, σε συνεργασία με τους δανειστές, την ΑΦΑΊΡΕΣΗ από το ΣΔΟΕ των συγκεκριμένων ελέγχων, πριν καν ξεκινήσει η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων του στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, όπως προβλέπει το νέο Μνημόνιο!

Με την επίμαχη διάταξη, αναβιώνουν οι ΟΔΗΓΊΕΣ για τον τρόπο χειρισμού των υποθέσεων που ελέγχει το ΣΔΟΕ οι οποίες είχαν περιληφθεί σε μία εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων που είχε εκδοθεί στις 2-5-2014 (στην εγκυκλίο υπ' αριθμόν Πρωτοκόλλου ΔΕΛ Α 1069048 2014/2.5.2014). Οι οδηγίες εκείνες ανέφεραν ότι: «Στις περιπτώσεις που στις Δ.Ο.Υ. έχουν διαβιβασθεί εκθέσεις ελέγχου από το Σ.Δ.Ο.Ε. με ημερομηνία θεώρησης μέχρι 31.12.2013 και δεν έχουν εκδοθεί καταλογιστικές πράξεις μέχρι την ως άνω ημερομηνία, επειδή από 1.1.2014 έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν.4174/2013, οι εκθέσεις ελέγχου θα θεωρούνται από τη Δ.Ο.Υ. δελτία πληροφοριών θα εκδίδεται νέα εντολή ελέγχου από τη Δ.Ο.Υ. ... θα κοινοποιείται στο φορολογούμενο σημείωμα διαπιστώσεων και προσωρινή πράξη προσδιορισμού του φόρου ή προσωρινή πράξη επιβολής προστίμου και γενικά θα ακολουθείται χωρίς παρέκκλιση η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 28 και 62 του ν.4174/2013 λαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση υπόψη τις απόψεις του φορολογούμενου. Τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο έχουν εφαρμογή και για τις εκθέσεις ελέγχου του ΣΔΟΕ με ημερομηνία θεώρησης μετά την 1/1/2014 εφόσον δεν τηρήθηκε η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 28 και 62 του ν. 4174/2013».

Οι παραπάνω οδηγίες ακυρώθηκαν εν μέρει με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν. 4321/2015 που ψηφίστηκε από τη Βουλή τον περασμένο Μάρτιο. Συγκεκριμένα, με τη διάταξη αυτή ορίστηκε ότι: «Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΕΛ Α 1069048 ΕΞ 2014 από 2.5.2014 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και ... εφόσον μέχρι 30.4.2015 δεν έχει η προβλεπόμενη στα ανωτέρω διαδικασία ολοκληρωθεί και βεβαιωθεί ο αναλογούν φόρος, η διαδικασία ολοκληρώνεται με τα εκδοθέντα, από το Σ.Δ.Ο.Ε. φύλλα ελέγχου».

Ουσιαστικά, με τη διάταξη αυτή, οι εκθέσεις ελέγχου επανήλθαν στο ΣΔΟΕ και ανέκτησαν το κύρος τους, ώστε με βάση αυτές να ολοκληρωθούν οι εκκρεμείς έλεγχοι.

Προκειμένου δε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης των ελέγχων του ΣΔΟΕ και να επιβληθούν σύντομα οι πρόσθετοι φόροι και τα προβλεπόμενα πρόστιμα, νομοθετήθηκε και η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του ν. 4321/2015 με την οποία δόθηκε στο ΣΔΟΕ η δυνατότητα να εκδίδει κι αυτό προσωρινές και οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου καθώς επίσης και αποφάσεις επιβολής προστίμων για τους ελέγχους που το ίδιο διενεργεί.

Όμως, με τη νέα διάταξη των περιπτώσεων ε και στ της Υποπαραγράφου Δ7 του ν. 4336/2015 που ψηφίστηκε τον περασμένο μήνα μαζί με το νέο Μνημόνιο, καταργήθηκαν αναδρομικά από τον Μάρτιο του 2015 οι διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4321/2015 και επανενεργοποιήθηκαν οι οδηγίες της εγκυκλίου της 2-5-2014 που είχε εκδώσει η ΓΓΔΕ. Συνεπώς, για όσες υποθέσεις έχουν διενεργηθεί φορολογικοί έλεγχοι από το ΣΔΟΕ, έχουν εκδοθεί εκθέσεις ελέγχου αλλά δεν έχουν ακόμη εκδοθεί πράξεις προσδιορισμού του φόρου και αποφάσεις επιβολής προστίμων ισχύει πλέον η διαδικασία της μετατροπής των εκθέσεων αυτών σε πληροφοριακά δελτία, της αποστολής των υποθέσεων και της ανάθεσης των ελέγχων στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., οι οποίες θα πρέπει τώρα να ξεκινήσουν τους ελέγχους αυτούς από την ΑΡΧΉ!

Την περίεργη αυτή εξέλιξη αυτή επισήμανε προ ημερών σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. Αττικής και Κυκλάδων. Συγκεκριμένα, σε κάποιο σημείο της ανακοίνωσής του, με την οποία στηλιτεύει την «μνημονιακή» διάταξη για την μεταφορά αρμοδιοτήτων του ΣΔΟΕ στη ΓΓΔΕ, ο Σύλλογος αναφέρει ότι με την αναδρομική κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 4321/201, «ολοκληρωμένες εκθέσεις ελέγχου μετατρέπονται σε πληροφοριακά δελτία». Διερωτάται δε αν «υπάρχουν υποθέσεις τις οποίες έχει ολοκληρώσει το ΣΔΟΕ και απ' τις οποίες προκύπτουν φόροι, οι οποίοι δεν πρόκειται να βεβαιωθούν και θα προγραμματιστεί εκ νέου ο έλεγχος τους απ' τη ΓΓΔΕ, μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει μήνες ή και χρόνια»!

Πηγή: FMvoice

Για να δείτε το άρθρο στο  f&mvoice.gr πατήστε εδώ.