Νέος φορολογικός μηχανισμός με μορφή… ΔΕΚΟ

Στυλ Γραμμάτων
  • ΠΙΟ ΜΙΚΡΑ ΜΙΚΡΑ ΜΕΣΑΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΑ
  • ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ Helvetica Segoe Georgia Times

Σχέδια για τη δημιουργία ημιαυτόνομου μηχανισμού από το υπουργείο οικονομικών και την τρόικα.

πηγή: Ελεύθερος Τύπος (του Γ. Παλαιτσάκη)

Τη δημιουργία ενός ημιαυτόνομου οργανισμού φορολογικής διοίκησης στον οποίο θα ενταχθεί όλος ο φοροελεγκτικός και φοροεισπρακτικός μηχανισμός της χώρας σχεδιάζουν από κοινού η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών και η τρόικα.

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων υπό τη σημερινή της μορφή θα καταργηθεί και θα αντικατασταθεί από έναν νέο φορέα ανεξάρτητο από το υπουργείο Οικονομικών. Επικεφαλής του νέου φορέα θα παραμείνει ο σημερινός Γενικός Γραμματέας Εσόδων κ. Χ. Θεοχάρης, ο οποίος έχει διοριστεί με πενταετή θητεία. Ουσιαστικά η φορολογική διοίκηση της χώρας στη νέα της μορφή θα εξελιχθεί σε μία «ΔΕΚΟ»,δηλαδή σε έναν φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα!

Ο νέος ημιαυτόνομος φορέας της φορολογικής διοίκησης θα λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, θα έχει διοικητικό συμβούλιο που θα καθορίζει την επιχειρησιακή στρατηγική και λειτουργία του. Οι εργαζόμενοι στον φορέα αυτόν δεν θα αμείβονται πλέον με το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων αλλά θα διέπονται από ένα ξεχωριστό καθεστώς εργασιακών σχέσεων και υπηρεσιακών μεταβολών, στο πλαίσιο του οποίου οι αμοιβές και η υπηρεσιακή εξέλιξη θα συνδέονται αποκλειστικά με την αποδοτικότητα των υπαλλήλων.

Στον νέο οργανισμό φορολογικής διοίκησης θα υπαχθούν όλες οι Δ.Ο.Υ., τα Τελωνεία και τα Ελεγκτικά Κέντρα της χώρας, το Σ.Δ.Ο.Ε. και η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών.

Ο νέος οργανισμός της φορολογικής διοίκησης θα λειτουργεί σε πρώτη φάση σαν μία νέα ΔΕΚΟ, δηλαδή ως ένας φορέας του ευρύτερου δημόσιου τομέα που θα έχει δικό του προϋπολογισμό και δική του υπηρεσία προμηθειών, η δε χρηματοδότησή του θα γίνεται με επιχορήγηση μέσω των πιστώσεων του γενικού κρατικού προϋπολογισμού.

Ο επικεφαλής της φορολογικής διοίκησης θα υποβάλει κάθε χρόνο έκθεση πεπραγμένων προς τον υπουργό Οικονομικών και προς το Κοινοβούλιο (μέσω του υπουργού Οικονομικών).

Η δημιουργία της νέας ημιαυτόνομης φορολογικής διοίκησης θα αποτελέσει ουσιαστικά το πρώτο βήμα για τη σταδιακή ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών είσπραξης φορολογικών εσόδων στην οποία στοχεύει η τρόικα μεσομακροπρόθεσμα. Εντάσσεται δηλαδή στο γενικότερο σχεδιασμό των δανειστών της χώρας μας για την πλήρη συρρίκνωση του δημοσίου τομέα και την άσκηση του μεγαλύτερου όγκου των δραστηριοτήτων του από φορείς του ιδιωτικού τομέα και από υπηκόους άλλων ευρωπαϊκών χωρών που θα εγκατασταθούν μόνιμα στη χώρα μας.

Ταυτόχρονα με την ανεξαρτητοποίηση της φορολογικής διοίκησης από τα πλαίσια του στενού δημόσιου τομέα, η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών και η τρόικα θα θέσουν σε εφαρμογή νέες μεθόδους διενέργειας φορολογικών ελέγχων μέσω των οποίων τα εισοδήματα των φορολογούμενων θα προσδιορίζονται με έμμεσο τρόπο, δηλαδή με βάση τα ποσά των καταθέσεών τους στις τράπεζες, τις δαπάνες διαβίωσής τους και την αξία των περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν. Στο πλαίσιο αυτό, οι φοροελεγκτές θα έχουν το δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα ευαίσθητα οικονομικά δεδομένα των πολιτών.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΟΠΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ