ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Στυλ Γραμμάτων
  • ΠΙΟ ΜΙΚΡΑ ΜΙΚΡΑ ΜΕΣΑΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΑ
  • ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ Helvetica Segoe Georgia Times

Παράταση στις ημερομηνίες υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και μισθωτούς και συνταξιούχους έδωσε το υπουργείο Οικονομικών όπως ήταν αναμενόμενο.

Ειδικότερα:

Για όσους έχουν εισοδήματα από ακίνητα, από κινητές αξίες, γεωργικό εισόδημα, εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης κ.τ.λ., η προθεσμία παρατείνεται έως τις 20 Μαΐου 2011, ανεξάρτητα αν η υποβολή τους θα γίνει μέσω διαδικτύου ή χειρόγραφα μέσω Δ.Ο.Υ και ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

Για τις ατομικές επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες που δεν τηρούν βιβλία ή ανεξάρτητα της κατηγορίας τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ., όσοι απόκτησαν εισοδήματα από συμμετοχή σε Ε.Π.Ε., κ.τ.λ.), που υποβάλλεται μέσω Διαδικτύου, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ., παρατείνεται ως και τις 20 Μαΐου 2011.

Για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, καθώς και όσους έχουν εισοδήματα από το εξωτερικό και υποβάλλουν τις δηλώσεις τους είτε απευθείας στις ΔΟΥ είτε ταχυδρομικά η ημερομηνία υποβολής τους ξεκινά από την 3η Μαΐου και ολοκληρώνεται την 31η Μαΐου, ανάλογα με το ΑΦΜ τους. Συγκεκριμένα όσων το ΑΦΜ λήγει:

1. Σε 1 μέχρι τις 17 Μαΐου 2011

2. Σε 2 μέχρι τις 18 Μαΐου 2011

3. Σε 3 μέχρι τις 19 Μαΐου 2011

4. Σε 4 μέχρι τις 20 Μαΐου 2011

5. Σε 5 μέχρι τις 23 Μαΐου 2011

6. Σε 6 μέχρι τις 24 Μαΐου 2011

7. Σε 7 μέχρι τις 25 Μαΐου 2011

8. Σε 8 μέχρι τις 26 Μαΐου 2011

9. Σε 9 μέχρι τις 27 Μαΐου 2011

10. Σε 10 ή 20 ή 30 ή 40 ή 50 μέχρι τις 30 Μαΐου 2011 και

11. Σε 60 ή 70 ή 80 ή 90 ή 00 μέχρι τις 31 Μαΐου 2011.

Ωστόσο, όσοι από τους παραπάνω υπόχρεους υποβάλουν τις δηλώσεις ηλεκτρονικά και χωρίς λογιστές η προθεσμία παρατείνεται μέχρι και τις 15 Ιουνίου 2011, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους.

Ακόμη παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής των καταστάσεων των συγκεντρωτικών, ως ακολούθως:

•Μέχρι την 20η Σεπτεμβρίου 2010 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1, 2, 3.

•Μέχρι την 23η Σεπτεμβρίου 2010 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4, 5, 6.

•Μέχρι την 27η Σεπτεμβρίου 2010 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7, 8, 9.

•Μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2010 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 0.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του υπουργείου, σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας, οι παραπάνω προθεσμίες μετακυλίονται ανάλογα.

Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ