Σε ποια υπηρεσία του Δημοσίου…

  • Τίθενται ηλικιακά όρια (ας πούμε… των 50 ετών) προκειμένου να στελεχωθεί μια νεοσυσταθείσα δομή;
  • Σε ποια υπηρεσία προτάσσονται τα εμφανισιακά χαρακτηριστικά για την επιλογή του προσωπικού και η διαδικασία επιλογής έχει τη μορφή… casting;
  • Σε ποια υπηρεσία η εκπαίδευση του προσωπικού ολοκληρώθηκε αλλά δεν οριστικοποιήθηκε η τελική επιλογή δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης τέθηκαν τα παραπάνω… κριτήρια - προσόντα επιλογής…
  • Σε ποια υπηρεσία οι εργαζόμενοι καλούνται να συμμετέχουν σε ένα δίωρο σεμινάριο, κατά τη διάρκεια του οποίου ενημερώνονται (χωρίς να ερωτηθούν) ότι αλλάζουν ουσιαστικά υπηρεσία;
  • Σε ποια υπηρεσία οι εργαζόμενοι ενημερώνονται την ημέρα της Πρωτομαγιάς, με εξωθεσμικές μάλιστα διαδικασίες (π.χ. με μηνύματα από άγνωστα σε αυτούς κινητά) για θέματα που αφορούν υπηρεσιακές τους ‘’υποχρεώσεις’’, αγνοώντας ακόμα και προγραμματισμένες άδειες ή άλλες υποχρεώσεις για τις οποίες η υπηρεσία τους είναι ενήμερη.
  • Σε ποια υπηρεσία η στελέχωση μια νέας δομής γίνεται χωρίς την έκδοση πρόσκλησης ενδιαφέροντος, και τη δημοσιοποίηση κριτηρίων, χρονοδιαγραμμάτων κλπ.

Λόγω της ευκολίας του ερωτήματος… δεν προβλέπεται ‘’ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΟΙΝΟΥ’’.

Η εργατική Πρωτομαγιά είναι ημέρα τιμής και αγώνα των εργαζομένων, ενάντια στην εκμετάλλευση και τις κοινωνικές ανισότητες. Αγώνας για τη διατήρηση και διεύρυνση κατακτήσεων και δικαιωμάτων τα οποία συνεχώς απειλούνται.

Περισσότερα...

Με βάση την τελευταία ενημέρωση που είχαμε απ’ την Ομοσπονδία για το ζήτημα του ΜΠΟΝΟΥΣ, η απάντηση της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ήταν ότι νοιώθει… άβολα να εκταμιεύσει την περίοδο αυτή χρήματα για μπόνους, δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν στην κοινωνία.

Περισσότερα...

Στο πλαίσιο της από 01.04.2020 έναρξης διαδικασίας των αιτήσεων στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» για την χορήγηση επιδόματος 800 Ευρώ των εργαζομένων πληττόμενων επιχειρήσεων των οποίων έχει ανασταλεί η σύμβασή τους εγασίας, έχουν υποχρεωθεί εργαζόμενοι των Δ.Ο.Υ. να δέχονται το κοινό δια ζώσης, χωρίς ουσιαστικά μέτρα προστασίας, ώστε να χορηγείται στους πολίτες κλειδάριθμος προκειμένου να αποκτηθούν κωδικοί TAXISNET που θα τους επιτρέπουν την είσοδο στο παραπάνω σύστημα.

Περισσότερα...

Περισσότερα Άρθρα...