Η πρόταση της ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ στη Γενική Συνέλευση της Αθήνας

Στυλ Γραμμάτων
  • ΠΙΟ ΜΙΚΡΑ ΜΙΚΡΑ ΜΕΣΑΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΑ
  • ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ Helvetica Segoe Georgia Times

 

Η Γενική μας Συνέλευση λαμβάνει χώρα εν μέσω μιας περιόδου στην οποία δρομολογούνται εξελίξεις οι οποίες πρόκειται να επηρεάσουν σημαντικά το μέλλον τόσο των εργαζομένων όσο και των υπηρεσιών μας.

 

  • Η προσήλωση της υπηρεσιακής και πολιτικής ηγεσίας στην εφαρμογή των Περιγραμμάτων Θέσης στην ΑΑΔΕ, το νέο βαθμολόγιο και η σύνδεση της κάθε θέσης με διαφορετικό επίπεδο αμοιβών, έχει ως βασικό στόχο την πλήρη ελαστικοποίηση  των εργασιακών σχέσεων και ως άμεση επίπτωση τη δημιουργία συνθηκών κανιβαλισμού στις υπηρεσίες μας.

 

  • Η αυθαιρεσία και η αδιαφάνεια στις μετακινήσεις και τις κρίσεις – επιλογές στην ΑΑΔΕ (παρ’ ότι δεν είναι σημερινό φαινόμενο) αποκτά πλέον χαρακτηριστικά καθεστώτος και όχι μόνο. Η χρήση του δικαιώματος από την πλευρά της ηγεσία να τοποθετεί και να μετακινεί χωρίς διαφάνεια και λογοδοσία, λειτουργεί ως εργαλείο για τον ‘’έλεγχο’’ των υπηρεσιών και καθιστά τους επιλεγέντες πειθήνια όργανα στις συνεχώς εντεινόμενες συνθήκες εντατικοποίησης και αυταρχισμού.

 

  • Η απλήρωτη εργασία - υπερωρίες, η δουλειά για το σπίτι, η χρήση ιδίων μέσων κατά την άσκηση των καθηκόντων, η ουσιαστική χρηματοδότηση της λειτουργίας των υπηρεσιών από τους ίδιους τους εργαζόμενους, η συστηματική πλέον διαδικασία κατάργησης του 8ώρου κλπ, τείνουν να λάβουν μόνιμα χαρακτηριστικά.

 

  • Τα φαινόμενα αυταρχισμού απ’ την πλευρά υπηρεσιακών παραγόντων, αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο, όπως επίσης και η βιομηχανία αναζήτησης – μετακύλησης  ευθυνών για κάθε δυσλειτουργία των υπηρεσιών μας, στον τελευταίο τροχό της αμάξης, το συνάδελφο της πρώτης γραμμής.

 

  • Η συνεχής, εδώ και 8 χρόνια, διαδικασία κλεισίματος υπηρεσιών, είναι πλέον προφανές ότι καμία σχέση δεν έχει με ‘’οξορθολογισμό’’ των δομών και τον περιορισμό των δαπανών. Το σχέδιο που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αφορά τη δραματική συρρίκνωση του κλάδου και τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών, αλλά και δομών για την ‘’ομαλή’’ μεταφορά αντικειμένων σε ιδιώτες.

 

  • Το ΣΔΟΕ ακροβατεί λόγω της έλλειψης προσωπικού, υλικοτεχνικής υποδομής και κυρίως αρμοδιοτήτων, μετά το πρωτοφανές για μια φορολογική υπηρεσία, της αφαίρεσης του δικαιώματος άσκησης φορολογικού ελέγχου.

 

  • Στις Κτηματικές Υπηρεσίες συνεχίζεται η εδώ και χρόνια σχεδιασμένη πορεία απαξίωσης. Η πρόσφατη τοποθέτηση άλλωστε της πολιτικής ηγεσίας ότι δεν αποτελεί προτεραιότητα η άμεση πρόσληψη προσωπικού στις κτηματικές αποτυπώνει τις πραγματικές της διαθέσεις.

 

Όλα τα παραπάνω και όχι μόνο, αποτελούν αναμφισβήτητα λόγους που επιβάλλουν την άμεση ενεργοποίησή μας. Η συλλογική αντιμετώπιση, η συμμετοχή, η στήριξη των σωματείων και η πίεση προς αυτά να απαλλαγούν απ’ τις παθογένειες του παρελθόντος, είναι πλέον όρος επιβίωσης.

 

Την κατεύθυνση αυτή οφείλει και μπορεί να σηματοδοτήσει η σημερινή μας Συνέλευση. Μια Συνέλευση η οποία μέσω της συμμετοχής και των αποφάσεων που θα λάβει θα στείλει το μήνυμα ότι οι εργαζόμενοι δεν θα μείνουν απαθείς απέναντι σε όσα δρομολογούνται. Με συλλογικότητα και αποφασιστικότητα θα υπερασπιστούμε τα εργασιακά μας δικαιώματα και το δημόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών μας.

 

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας θεωρεί ως πεδία άμεσων διεκδικήσεων, αλλά και δεσμεύσεων για τα συνδικαλιστικά μας όργανα τα παρακάτω…

 

Ä  Την απόρριψη του μοντέλου των Περιγραμμάτων Θέσης και την προωθούμενη σύνδεση αυτών με διαφορετικά επίπεδα μισθοδοσίας. Δεν θα επιτρέψουμε τη δημιουργία συνθηκών κανιβαλισμού στις υπηρεσίες μας.

 

Ä  Την ακύρωση κάθε διαδικασίας που σχετίζεται με το κλείσιμο υπηρεσιών μας και τη διεκδίκηση της ενίσχυσης τους, με τη λειτουργία του συνόλου των τμημάτων.

 

Ä  Την άμεση αποσαφήνιση του καθεστώτος των υπερωριών, τη διασφάλιση του προαιρετικού χαρακτήρα αυτών, την αξιοπρεπή αμοιβή τους, τη διαφάνεια στην κατανομή τους, καθώς και την εφαρμογή επί του θέματος σχετικών προβλέψεων του Δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα.

 

Ä  Όρους διαφάνειας στη διαδικασία μετακινήσεων των συναδέλφων, αλλά και των κρίσεων – επιλογής προϊσταμένων. Καταγγέλλουμε την συνεχιζόμενη άρνηση της ηγεσία της ΑΑΔΕ να δημοσιοποιεί τη μοριοδότηση και τη σειρά κατάταξης όσων διεκδικούν θέσεις ευθύνης. Απαιτούμε την κατάργηση της απαράδεκτης «διάταξης Πιτσιλή» με την οποία έδωσε (με την ανοχή της πολιτικής ηγεσίας) στον εαυτό του το δικαίωμα να τοποθετεί οποιονδήποτε επιθυμεί μεταξύ όσων «φτάνουν» στη συνέντευξη κατά ουσιαστική παράβαση (και αυτού ακόμα) του ιδρυτικού νόμου της Α.Α.Δ.Ε..

 

Ä  Την άμεση κατάργηση του απαράδεκτου καθεστώτος του συμψηφισμού οποιασδήποτε μισθολογικής αναβάθμισης (αλλαγή κλιμακίου, μεταπτυχιακό κλπ) με την προσωπική διαφορά. Η μη κατάργηση της απαράδεκτης αυτής πρόβλεψης ισοδυναμεί ουσιαστικά με πάγωμα ή και μείωση των μισθών μέχρι τη συνταξιοδότηση.

 

Ä  Την ουσιαστική κάλυψη (νομική κλπ) των εργαζομένων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

 

Ä  Τη στήριξη των Κτηματικών Υπηρεσιών με άμεση πρόσληψη προσωπικού και αναστροφή της πορείας απαξίωσης – διάλυσης όλων των τελευταίων ετών.

 

Ä  Την ενίσχυση του ΣΔΟΕ, τόσο σε υλικοτεχνική υποδομή, δομές και προσωπικό, όσο και με την αυτονόητη επαναφορά του δικαιώματος άσκησης φορολογικού ελέγχου.

 

Ä  Την πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων, αλλά και την αύξηση αυτών με βάση τις εντοπισμένες πλέον ανάγκες για τη λειτουργία των υπηρεσιών μας  και τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των πολιτών.

 

Ä  Την επέκταση της νομοθετικής ρύθμισης για το  ζήτημα της προσωπικής διαφοράς, για το σύνολο των εργαζομένων που βρίσκονται σε διαδικασία ή πρόκειται να προσληφθούν/μεταταχθούν οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον,  στις υπηρεσίες μας.

 

Ä  Τη στήριξη και τη χρηματοδότηση του ταμείου αλληλοβοηθείας της Ομοσπονδίας μας, στα πρότυπα αντίστοιχων ταμείων ομοσπονδιών του Δημοσίου.

 

Ä  Την επιστροφή των κρατήσεων του ΤΕΑΔΥ, στο σύνολό τους. Πρόκειται για αποταμιεύσεις των εργαζομένων, οι οποίες παράνομα μετετράπησαν σε ομόλογα προκειμένου την επομένη να ‘’κουρευτούν’’ με το PSI.

 

Για όλα τα παραπάνω…

 

Καλούμε την Ομοσπονδία μας να προχωρήσει άμεσα σε ένα συνολικό διάλογο – διαπραγμάτευση με την πολιτική ηγεσία και την ηγεσία της ΑΑΔΕ (σε κοινό τραπέζι), με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, στο οποίο θα τεθούν το σύνολο των θεμάτων που αναφέρονται (οικονομικών- εργασιακών – θεσμικών κλπ).

 

Στη διαδικασία και κατά τη διάρκεια αυτού, ως Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, καταθέτουμε τη στήριξή μας και τη συμμετοχή μας σε κάθε πρωτοβουλία – κινητοποίηση που θα αναλάβει η Ομοσπονδία, στην κατεύθυνση ενίσχυσης – ισχυροποίησής της στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

 

Συμμετέχουμε στην απεργιακή κινητοποίηση που έχει προγραμματιστεί για όλο το δημόσιο, για τις 14.11.2018 και λαμβάνουμε όλα τα μέτρα ανάδειξης των ζητημάτων που απασχολούν τον κλάδο και τους εργαζόμενους.