Η Γενική μας Συνέλευση λαμβάνει χώρα εν μέσω μιας περιόδου στην οποία δρομολογούνται εξελίξεις οι οποίες πρόκειται να επηρεάσουν σημαντικά το μέλλον τόσο των εργαζομένων όσο και των υπηρεσιών μας.

 

  • Η προσήλωση της υπηρεσιακής και πολιτικής ηγεσίας στην εφαρμογή των Περιγραμμάτων Θέσης στην ΑΑΔΕ, το νέο βαθμολόγιο και η σύνδεση της κάθε θέσης με διαφορετικό επίπεδο αμοιβών, έχει ως βασικό στόχο την πλήρη ελαστικοποίηση  των εργασιακών σχέσεων και ως άμεση επίπτωση τη δημιουργία συνθηκών κανιβαλισμού στις υπηρεσίες μας.

 

  • Η αυθαιρεσία και η αδιαφάνεια στις μετακινήσεις και τις κρίσεις – επιλογές στην ΑΑΔΕ (παρ’ ότι δεν είναι σημερινό φαινόμενο) αποκτά πλέον χαρακτηριστικά καθεστώτος και όχι μόνο. Η χρήση του δικαιώματος από την πλευρά της ηγεσία να τοποθετεί και να μετακινεί χωρίς διαφάνεια και λογοδοσία, λειτουργεί ως εργαλείο για τον ‘’έλεγχο’’ των υπηρεσιών και καθιστά τους επιλεγέντες πειθήνια όργανα στις συνεχώς εντεινόμενες συνθήκες εντατικοποίησης και αυταρχισμού.

 

  • Η απλήρωτη εργασία - υπερωρίες, η δουλειά για το σπίτι, η χρήση ιδίων μέσων κατά την άσκηση των καθηκόντων, η ουσιαστική χρηματοδότηση της λειτουργίας των υπηρεσιών από τους ίδιους τους εργαζόμενους, η συστηματική πλέον διαδικασία κατάργησης του 8ώρου κλπ, τείνουν να λάβουν μόνιμα χαρακτηριστικά.

 

  • Τα φαινόμενα αυταρχισμού απ’ την πλευρά υπηρεσιακών παραγόντων, αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο, όπως επίσης και η βιομηχανία αναζήτησης – μετακύλησης  ευθυνών για κάθε δυσλειτουργία των υπηρεσιών μας, στον τελευταίο τροχό της αμάξης, το συνάδελφο της πρώτης γραμμής.

 

  • Η συνεχής, εδώ και 8 χρόνια, διαδικασία κλεισίματος υπηρεσιών, είναι πλέον προφανές ότι καμία σχέση δεν έχει με ‘’οξορθολογισμό’’ των δομών και τον περιορισμό των δαπανών. Το σχέδιο που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αφορά τη δραματική συρρίκνωση του κλάδου και τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών, αλλά και δομών για την ‘’ομαλή’’ μεταφορά αντικειμένων σε ιδιώτες.

 

  • Το ΣΔΟΕ ακροβατεί λόγω της έλλειψης προσωπικού, υλικοτεχνικής υποδομής και κυρίως αρμοδιοτήτων, μετά το πρωτοφανές για μια φορολογική υπηρεσία, της αφαίρεσης του δικαιώματος άσκησης φορολογικού ελέγχου.

 

  • Στις Κτηματικές Υπηρεσίες συνεχίζεται η εδώ και χρόνια σχεδιασμένη πορεία απαξίωσης. Η πρόσφατη τοποθέτηση άλλωστε της πολιτικής ηγεσίας ότι δεν αποτελεί προτεραιότητα η άμεση πρόσληψη προσωπικού στις κτηματικές αποτυπώνει τις πραγματικές της διαθέσεις.

 

Όλα τα παραπάνω και όχι μόνο, αποτελούν αναμφισβήτητα λόγους που επιβάλλουν την άμεση ενεργοποίησή μας. Η συλλογική αντιμετώπιση, η συμμετοχή, η στήριξη των σωματείων και η πίεση προς αυτά να απαλλαγούν απ’ τις παθογένειες του παρελθόντος, είναι πλέον όρος επιβίωσης.

 

Την κατεύθυνση αυτή οφείλει και μπορεί να σηματοδοτήσει η σημερινή μας Συνέλευση. Μια Συνέλευση η οποία μέσω της συμμετοχής και των αποφάσεων που θα λάβει θα στείλει το μήνυμα ότι οι εργαζόμενοι δεν θα μείνουν απαθείς απέναντι σε όσα δρομολογούνται. Με συλλογικότητα και αποφασιστικότητα θα υπερασπιστούμε τα εργασιακά μας δικαιώματα και το δημόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών μας.

 

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας θεωρεί ως πεδία άμεσων διεκδικήσεων, αλλά και δεσμεύσεων για τα συνδικαλιστικά μας όργανα τα παρακάτω…

 

Ä  Την απόρριψη του μοντέλου των Περιγραμμάτων Θέσης και την προωθούμενη σύνδεση αυτών με διαφορετικά επίπεδα μισθοδοσίας. Δεν θα επιτρέψουμε τη δημιουργία συνθηκών κανιβαλισμού στις υπηρεσίες μας.

 

Ä  Την ακύρωση κάθε διαδικασίας που σχετίζεται με το κλείσιμο υπηρεσιών μας και τη διεκδίκηση της ενίσχυσης τους, με τη λειτουργία του συνόλου των τμημάτων.

 

Ä  Την άμεση αποσαφήνιση του καθεστώτος των υπερωριών, τη διασφάλιση του προαιρετικού χαρακτήρα αυτών, την αξιοπρεπή αμοιβή τους, τη διαφάνεια στην κατανομή τους, καθώς και την εφαρμογή επί του θέματος σχετικών προβλέψεων του Δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα.

 

Ä  Όρους διαφάνειας στη διαδικασία μετακινήσεων των συναδέλφων, αλλά και των κρίσεων – επιλογής προϊσταμένων. Καταγγέλλουμε την συνεχιζόμενη άρνηση της ηγεσία της ΑΑΔΕ να δημοσιοποιεί τη μοριοδότηση και τη σειρά κατάταξης όσων διεκδικούν θέσεις ευθύνης. Απαιτούμε την κατάργηση της απαράδεκτης «διάταξης Πιτσιλή» με την οποία έδωσε (με την ανοχή της πολιτικής ηγεσίας) στον εαυτό του το δικαίωμα να τοποθετεί οποιονδήποτε επιθυμεί μεταξύ όσων «φτάνουν» στη συνέντευξη κατά ουσιαστική παράβαση (και αυτού ακόμα) του ιδρυτικού νόμου της Α.Α.Δ.Ε..

 

Ä  Την άμεση κατάργηση του απαράδεκτου καθεστώτος του συμψηφισμού οποιασδήποτε μισθολογικής αναβάθμισης (αλλαγή κλιμακίου, μεταπτυχιακό κλπ) με την προσωπική διαφορά. Η μη κατάργηση της απαράδεκτης αυτής πρόβλεψης ισοδυναμεί ουσιαστικά με πάγωμα ή και μείωση των μισθών μέχρι τη συνταξιοδότηση.

 

Ä  Την ουσιαστική κάλυψη (νομική κλπ) των εργαζομένων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

 

Ä  Τη στήριξη των Κτηματικών Υπηρεσιών με άμεση πρόσληψη προσωπικού και αναστροφή της πορείας απαξίωσης – διάλυσης όλων των τελευταίων ετών.

 

Ä  Την ενίσχυση του ΣΔΟΕ, τόσο σε υλικοτεχνική υποδομή, δομές και προσωπικό, όσο και με την αυτονόητη επαναφορά του δικαιώματος άσκησης φορολογικού ελέγχου.

 

Ä  Την πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων, αλλά και την αύξηση αυτών με βάση τις εντοπισμένες πλέον ανάγκες για τη λειτουργία των υπηρεσιών μας  και τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των πολιτών.

 

Ä  Την επέκταση της νομοθετικής ρύθμισης για το  ζήτημα της προσωπικής διαφοράς, για το σύνολο των εργαζομένων που βρίσκονται σε διαδικασία ή πρόκειται να προσληφθούν/μεταταχθούν οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον,  στις υπηρεσίες μας.

 

Ä  Τη στήριξη και τη χρηματοδότηση του ταμείου αλληλοβοηθείας της Ομοσπονδίας μας, στα πρότυπα αντίστοιχων ταμείων ομοσπονδιών του Δημοσίου.

 

Ä  Την επιστροφή των κρατήσεων του ΤΕΑΔΥ, στο σύνολό τους. Πρόκειται για αποταμιεύσεις των εργαζομένων, οι οποίες παράνομα μετετράπησαν σε ομόλογα προκειμένου την επομένη να ‘’κουρευτούν’’ με το PSI.

 

Για όλα τα παραπάνω…

 

Καλούμε την Ομοσπονδία μας να προχωρήσει άμεσα σε ένα συνολικό διάλογο – διαπραγμάτευση με την πολιτική ηγεσία και την ηγεσία της ΑΑΔΕ (σε κοινό τραπέζι), με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, στο οποίο θα τεθούν το σύνολο των θεμάτων που αναφέρονται (οικονομικών- εργασιακών – θεσμικών κλπ).

 

Στη διαδικασία και κατά τη διάρκεια αυτού, ως Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, καταθέτουμε τη στήριξή μας και τη συμμετοχή μας σε κάθε πρωτοβουλία – κινητοποίηση που θα αναλάβει η Ομοσπονδία, στην κατεύθυνση ενίσχυσης – ισχυροποίησής της στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

 

Συμμετέχουμε στην απεργιακή κινητοποίηση που έχει προγραμματιστεί για όλο το δημόσιο, για τις 14.11.2018 και λαμβάνουμε όλα τα μέτρα ανάδειξης των ζητημάτων που απασχολούν τον κλάδο και τους εργαζόμενους.

Η ψήφιση της ρύθμισης  για την επέκταση του καθεστώτος της προσωπικής διαφοράς, αποτελεί αναμφισβήτητα μια πολύ θετική εξέλιξη, τόσο για τους εργαζόμενους στους οποίους έχει άμεση μισθολογική επίπτωση, όσο φυσικά και για το σύνολο του κλάδου μας.  Η ρύθμιση αυτή, έρχεται να ικανοποιήσει ένα αυτονόητο και απόλυτα δίκαιο αίτημα συναδέλφων οι οποίοι βρισκόταν σε καθεστώς ομηρίας και μισθολογικής υποβάθμισης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μια κατάσταση η οποία εκτός των άλλων, είχε ως αποτέλεσμα, μεγάλο ποσοστό νεοεισερχόμενων ή επιτυχόντων σε διαγωνισμούς του ΥΠΟΙΚ και της ΑΑΔΕ  να μην αποδέχονται το διορισμό τους.

Η εξέλιξη αυτή, αποτέλεσμα κυρίως της επιμονής και των προσπαθειών των ίδιων των εργαζομένων, αποτελεί μια πρώτη επιτυχία στον αγώνα κατά της  πολυδιάσπασης  και του μισθολογικού κατακερματισμού που επιχειρείται στο πλαίσιο της ΑΑΔΕ. Μια νίκη κατά του διαχωρισμού των εργαζομένων σε <<παλαιούς>> και  <<νέους>>, σε <<υψηλών προσόντων>>  και μη, σε ελεγκτές και μη ελεγκτές κλπ

Είναι όμως και μια απάντηση απέναντι σε όσους αμφισβητούσαν το δίκαιο του αιτήματος ή που έδειχναν από καιρό έτοιμοι (και δεν εξαιρούνται αυτού και συνδικαλιστικές δυνάμεις) να δεχτούν ως <<λύση>>, προτάσεις που έπεφταν στο τραπέζι και οι οποίες ουσιαστικά παγίωναν παρά έλυναν τις μισθολογικές ανισότητες (π.χ. λύση μέσω περιγραμμάτων).

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι

Η επιτυχία αυτή αποτελεί αναμφισβήτητα οξυγόνο για τους αγώνες που έχουμε μπροστά μας.

  • Τους αγώνες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων – εκκρεμοτήτων που η ψηφισμένη ρύθμιση αφήνει, με βασικότερη την πρόβλεψη για μη ένταξη στο καθεστώς της προσωπικής διαφοράς όσων εισέρχονται στον κλάδο από την επόμενη της ημερομηνίας δημοσίευσης του νόμου σε ΦΕΚ (π.χ. οι 500 περίπου που αναμένονται να προσληφθούν στην ΑΑΔΕ τους επόμενους μήνες ή οι 20 περίπου συνάδελφοι των οποίων δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η πρόσληψη στο ΣΔΟΕ για γραφειοκρατικούς κυρίως λόγους και η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα), γεγονός που αναπόφευκτα θα δημιουργήσει νέες στρατιές ομήρων.
  • Τους αγώνες που ως κλάδος και εργαζόμενοι οφείλουμε να δώσουμε απέναντι στα όσα δρομολογούνται στην ΑΑΔΕ (περιγράμματα, ατομική αξιολόγηση κλπ.) αλλά και τις συνθήκες εργασίας που διαμορφώνονται (απλήρωτες υπερωρίες, φαινόμενα αυταρχισμού, έλλειψη νομικής κάλυψης κλπ.)Αγώνες στους οποίους οι νέοι συνάδελφοι θα πρέπει να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Τίποτα δεν μας χαρίζεται…

Με ενότητα και αγώνες μπορούμε να νικήσουμε

Αθήνα,10.10.2018

Αυτόνομη Κίνηση Εφοριακών

 

Για να τυπώσετε την ανακοίνωση ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Η ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ανέδειξε από την πρώτη στιγμή το έγγραφο της Φορολογικής Περιφέρειας Αθηνών, το οποίο αμφισβήτησε επί της ουσίας το δικαίωμα των εργαζομένων στην καλοκαιρινή άδεια. Κατέθεσε επίσης συγκεκριμένη πρόταση στο Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ ΔΟY, η οποία έγινε ΟΜΟΦΩΝΑ αποδεκτή και με την οποία καλούνταν η ΑΑΔΕ να αποσύρει το συγκεκριμένο έγγραφο και να σεβαστεί το δικαίωμα των εργαζομένων.

Περισσότερα...

....και μεσούντος του θέρους η φορολογική περιφέρεια Αθηνών έρχεται να θέσει θέμα μη χορήγησης, περιορισμού ή και ανάκλησης των αδειών, επικαλούμενη έκτακτες ανάγκες των υπηρεσιών (Δείτε σχετικό έγγραφο ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ). 

Είναι έκτακτη όμως ανάγκη ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της ΑΑΔΕ;  Γιατί; 

Περισσότερα...

Κρίσεις Προϊσταμένων:

‘’Μόνο οι σεφ αλλάζουν και οι… παραγγελίες’’

 Η εικόνα της απόλυτης αδιαφάνειας στη λειτουργία της ΑΑΔΕ, είναι κοινός τόπος. Οι βαρύγδουπες δηλώσεις περί διαφάνειας και αξιοκρατίας φαντάζουν μάλλον αστείες.

Περισσότερα...

Συναδέλφισσες/οι

Σε μια περίοδο που προωθείται το αφήγημα της δήθεν εξόδου απ’ τα μνημόνια ο κλάδος μας βρίσκεται αντιμέτωπος με την εφαρμογή μιας σειράς νέων μνημονιακών δεσμεύσεων, οι οποίες πρόκειται να αλλάξουν άρδην το εργασιακό μας περιβάλλον και τη μορφή των υπηρεσιών μας.

Περισσότερα...

Οι εκλογές παρωδία που προγραμματίζονται για την εκλογή της Διοίκησης του ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ, είναι αποκαλυπτικές. Τα περί ‘’αυτονομίας’’ του ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ πήγαν περίπατο. Αυτό ήταν ένα ‘’βολικό αφήγημα’’ της ηγεσίας της Ομοσπονδίας, όταν προσπαθούσε να αποφύγει τις απαντήσεις στα ερωτήματα που αφορούσαν τη σύσταση του νέου ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ (τις εισφορές, τα αποθεματικά και το δικαίωμα σε αυτά όσων δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο νέο ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ, τη δυνατότητα συμμετοχής και σε εκτός του υπουργείου εργαζόμενους κλπ κλπ).

Τώρα όμως ήρθε η ώρα του ελέγχου και της διαχείρισης του ‘’μαγαζιού’’. Γι’ αυτό λοιπόν με… ομοψυχία, με ενιαίο ψηφοδέλτιο, με ελεγχόμενες υποψηφιότητες, μοιρασμένες με τάξη και με βάση τη συνδικαλιστική δύναμη των παρατάξεων που συμμετέχουν, με μοιρασμένες εξ’ αρχής τις θέσεις και ουσιαστικά με τυπική και περιορισμένη συμμετοχή των μελών στην εκλογική διαδικασία (απλά για να καλυφθεί η καταστατική υποχρέωση) προχωρούν στην ‘’εκλογή’’ της νέας διοίκησης.

Ιδιαίτερα τώρα που το ‘’μαγαζί’’ ετοιμάζεται να επεκτείνει τις δουλειές του. Νέα προϊόντα, με επιπλέον φυσικά εισφορές, προαναγγέλλονται μέσω του τύπου (εφάπαξ, ταμείο αλληλοβοηθείας, συνταξιοδοτικό κλπ). Το ότι επιλέχθηκαν για την προώθηση των προϊόντων μια φιλοκυβερνητική εφημερίδα και μια της αντιπολίτευσης, μάλλον δεν πρέπει να μας περάσει απαρατήρητο (ΔΕΙΤΕ τα σχετικά ‘’αφιερώματα’’ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ και ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ).

Επίσης δεν θα πρέπει να μας περνάει απαρατήρητο ότι δεν μιλάνε πλέον για ταμείο των εργαζομένων στο ΥΠΟΙΚ. Οι εργαζόμενοι απλά διέθεσαν και μάλιστα χωρίς να ερωτηθούν, τα αποθεματικά που είχε το παλιό ταμείο για τη δημιουργία του ΝΕΟΥ ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ, με τη μορφή πλέον ασφαλιστικής εταιρείας, στο οποίο μπορεί να συμμετέχει το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων.

Όσο για τους… συντρόφους της ‘’Μετάλλαξης της ΑΣΚΙ’’, τα συνδικαλιστικά επιχειρήματα δεν είναι αρκετά για να αναδείξουν και να ερμηνεύσουν την πλήρη μεταστροφή τους. Το πέρασμα από την αντίθεση στο ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ και τη θέσπιση εισφορών, στην αναβαθμισμένη συμμετοχή και τη διεκδίκηση ηγετικού ρόλου στην ακόμα παραπέρα εξέλιξη του Ταμείου, είναι σίγουρα ενδιαφέρον.

Αναφέρουμε απλά ενδεικτικά αποσπάσματα της ανακοίνωσης της Ενιαίας ΑΣΚΙ για το ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ, λίγο καιρό πριν (Δείτε την Ανακοίνωση της ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΣΚΙ):

‘’Η ΑΣΚΙ δεν θα επιτρέψει τη μετατροπή των σωματείων μας σε ασφαλιστικές εταιρείες ή σε μεσάζοντες ιδιωτικών συμφερόντων’’

Η ΑΣΚΙ δεν θα αποδεχτεί την υιοθέτηση ακραίων πολιτικών που στον πυρήνα τους βρίσκεται η αντίληψη ότι δικαίωμα στην υγεία έχουν μόνο όσοι έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν’’.

’Η ΑΣΚΙ δεν θα κάνει εκπτώσεις στις θέσεις και τις αξίες της…’’

’Τα μέλη της ΑΣΚΙ που (υπό το προηγούμενο καθεστώς) εκλέχθηκαν στη διοίκηση του ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ, καλούνται να αναλάβουν πρωτοβουλία άμεσης παραίτησης από τη διοίκηση του Ταμείου. Οποιαδήποτε άλλη επιλογή τους, δεν συνάδει με την ιδιότητα του μέλους της παράταξής μας και ταυτόχρονα καθίσταται σαφές ότι οι όποιες τοποθετήσεις τους είναι προσωπικές και δεν εκφράζουν την ΑΣΚΙ’’.

      Φαίνεται τελικά ότι τα κέντρα που προωθούσαν και επέβαλαν τη διάσπαση της ΑΣΚΙ, δεν διεκδικούσαν μόνο τη μετατροπή της σε μια κυβερνητική παράταξη στήριξης των όποιων κυβερνητικών επιλογών. Η διάσπαση ήταν μάλλον απαραίτητη για να ‘’τρέξει’’ και το εγχείρημα του ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ και μάλιστα με δικό τους πρωταγωνιστικό ρόλο. Μια ενιαία και ισχυρή ΑΣΚΙ, πιστή στις αξίες και τις θέσεις που διαχρονικά και ομόφωνα είχε διαμορφώσει, ήταν ένα δύσκολο εμπόδιο για την υλοποίηση των επιλογών τους. Επιλογές που έρχονται πλέον να ταυτιστούν πλήρως με αυτές των ΔΑΚΕ – ΠΑΣΚΕ, οι οποίες διαχρονικά (και λόγω ιδεολογικής τοποθέτησης) υπηρετούν την άμεση ή έμμεση ιδιωτικοποίηση και της υγείας.

Ο καθένας λοιπόν μπορεί εύκολα να βγάλει τα συμπεράσματά του… Εμείς θα κλείσουμε απλά με ένα ακόμα απόσπασμα της τελευταίας ανακοίνωσης της ΕΝΙΑΙΑΣ τότε ΑΣΚΙ για το ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ….

‘’Όσοι προσπαθούν να εμφανίσουν τα επαγγελματικά ταμεία ως απαραίτητο πυλώνα της κοινωνικής ασφάλισης και ως δήθεν ανάχωμα στην επέλαση της ιδιωτικής ασφάλισης, έχουν στην ουσία ενδώσει στη νεοφιλελεύθερη λογική του ‘’όλα να γίνουν ιδιωτικά’’, έχουν υιοθετήσει την απόσυρση του κράτους από την υποχρέωσή του να παρέχει υγεία για όλους τους πολίτες, έχουν αποδεχτεί το δόγμα ότι ‘’όποιος πληρώνει έχει ασφάλιση’’.

 

Μια άποψη που εμείς ως ΑΣΚΙ-ΑΚΕ θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε και καλούμε τους συναδέλφους / ισσες να παλέψουν ενάντια στη ιδιωτικοποίηση της υγείας και της ασφάλισης από τα ίδια μας τα σωματεία.

                               Αθήνα, 23.4.2018

Τηλ. Επικοινωνίας:

               Μέρκος Δ. (6973991235), Ρόδης Γ. (6985740894), Σκλαβάκη Φ. 697189 80 89, Σιώζιος Χ (6972234003),

                                                           Στολάκη Μ. (6973228577), Μπίκας Π. (6986060901)

 

Για να τυπώσετε την Ανακοίνωση της ΑΣΚΙ - ΑΚΕ ΠΑΤΗΣΤΕΕΔΩ  ή   ΕΔΩ

Περισσότερα Άρθρα...

Γιατί.... ΑΚΕ (Αυτόνομη Κίνηση Εφοριακών)

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΔ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΕΣ ONLINE

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 1069 επισκέπτες και κανένα μέλος

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Χρήστες
5
Άρθρα
1374
Εμφανίσεις Άρθρων
2273205